Bioinnovasjonssenter Marine Farm

Fra fiske til akvakultur: et neste generasjons havforskningsanlegg

Havet er kilden til alt liv. Men med stadig økende krav til verdens fiskerier som fører til utarming av naturressurser og truer bærekraftig bruk av verdens hav, er det store forhåpninger om utvikling av havbruksnæringen. Spesielt dyrking av muslinger som korthalset musling, østers osv. vekker stor oppmerksomhet som et eksempel på bærekraftig havbruk. Fordi skalldyrene ikke trenger fôring, er kostnadene lave, det samme er miljøpåvirkningen på det omkringliggende havet. "Bio Innovation Center Marine Farm" ser på fremtiden, og bruker den nyeste teknologien for å fremme toskalvedyrking rundt om i verden, mot bevaring av miljøet.

Bio Innovation Center Marine Farm Facility

1.Onshore seedling production system 2.Shipping Faciliites 3.Waste water treatment facility 4.1F Workshop 2F Meeting room and reception 5.Feedstock production Offices and laboratory 6.Power plant 7.Filtration plant

Våre virksomheter

Ved å bruke avanserte proprietære teknologier, og grundig produksjonskontroll, produserer og leverer Yanmar høykvalitets levende råstoff og toskallede frøplanter (spats).

Råstoffsalgsvirksomhet

I 2003 etablerte vi Japans største innendørs fôrproduksjonsanlegg, ved bruk av avansert automatisering av algekulturteknologi. Dyrket under strengt kontrollerte forhold, leverer råstoff til produksjon av østers, langhalset musling, kråkebolle og sjøagurk produksjon av akvakulturproduksjon og bidrar til utviklingen av fiskerinæringen.
Gjennom nøye styring av innhøstingssyklusen og bruk av vår proprietære anrikningsteknologi kan Yanmar tilby et konsentrert og brukervennlig råstoff med høye næringsstoffer.

Konsentrert råstoff (100 millioner celler/ml)

Chaetoceros gracilis

Salgsvirksomhet for toskallede skalldyr

Vi leverer også høykvalitets enkeltfrø-type østersspinner (2 mm) som er klare til oppdrett, og jobber mot å gjenopprette de synkende bestandene av langhalset musling ved å gi en trygg og stabil tilførsel av muslingfrøplanter og spats ( rundt 1 mm).

Langhalset muslingspiss

Østersspytt

FoU

Med sikte på å skape et nytt akvakultur som bidrar til forbedring av lønnsomheten i fiskeriene, har Yanmar utviklet et omfattende akvakultursystem, fra spytteproduksjon til forsendelse basert på østersstørrelse, rundt kjerneteknologien til toskallete frøplanter og spyttproduksjon, og har utviklet tilhørende teknologier for å støtte denne bedriften.

Råstoffproduksjonsteknologi

Alger får oppmerksomhet som en mulig løsning på ulike problemer, fra global oppvarming, og miljøforurensning, til mat- og energimangel. I tillegg til bruken som råstoff for akvakultur av toskallede skalldyr, har den også bruksområder i så varierte felt som medisin og som kosttilskudd til biodrivstoff. Faktisk fortsetter utviklingen til nyskapende bruk av alger med pågående forskning på fotomiljøet.

Frøplanteteknologi

Etablering av akvakulturteknologi som er i stand til å levere en trygg og stabil matforsyning er drevet av behovet for å støtte synkende fiskeriressurser og skape nye verdier, gjennom bærekraftig produksjon av marine ressurser. Spesielt deltar Yanmar i utprøving av innendørs akvakultur med råmaterialer fra mikrobielle alger og nøye forvaltning av stamøsters for å levere merverdi og en sikker og pålitelig østersproduksjonsprosess.

Akvakulturteknologi

In order to realize a highly profitable aquaculture, oysters can continue to be produced on the surface of the sea, or on tidal flats, using artificially produced oyster spats and seedlings. Yanmar cultures the seedlings in a floating raft-type nursery vessel or FLUPSY (Floating UPweller SYstem). Moreover, in order to enable the year-round supply, in addition to the common oyster, research continues into production by aquaculture of other varieties of oyster and bivalve shellfish, as well as post-harvest sanitization technology.

Anleggets plassering

3286 Itohara, Musashi-cho, Kunisaki, Oita Prefecture, Japan, 873-0421

Forespørsler og støtte