ผลประกอบการ

งบการเงิน บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด

งบการเงิน (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558)

ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ของบริษัท Adobe Systems เพื่อทำการอ่านไฟล์ PDF
หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันที่เหมาะสมกับรุ่นและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ของท่าน