ผลประกอบการ - ข้อมูลในอดีต

งบการเงิน บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด

งบการเงิน (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)

งบการเงิน (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556)

งบการเงิน (1 เมษายน 2556 - 31 มีนาคม 2557)

งบการเงิน บริษัท บริษัท ยันม่าร์ จำกัด

งบการเงิน (1 เมษายน 2555 - 31 มีนาคม 2556)

งบการเงิน (21 มีนาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)

งบการเงิน (21 มีนาคม 2553 - 20 มีนาคม 2554)

ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ของบริษัท Adobe Systems เพื่อทำการอ่านไฟล์ PDF
หากคอมพิวเตอร์ของท่านยังไม่ได้ติดตั้ง โปรดทำการดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชันที่เหมาะสมกับรุ่นและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ของท่าน