• ตัวตนของยันมาร์ เริ่มต้นมาจากถ้อยแถลงการณ์พันธะกิจและตราสินค้า – จากหลักการที่สร้างสรรค์สิ่งสำคัญยิ่งเพื่อให้เราได้ยึดมั่นและดำรงอยู่สืบไป

  Back

  Next

  ถ้อยแถลงพันธกิจ

  ถ้อยแถลงพันธกิจกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกลุ่มยันม่าร์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และจุดยืนของเราในสังคมโลก เป็นการประกาศต่อลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของเราอย่างเป็นทางการ ถึงสาขาที่เราประกอบธุรกิจ และบทบาทของเราในสังคม ตลอดจนเป็นแนวทางที่นำพาพวกเราท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

  เรามุ่งมั่นในการคิดค้นคำตอบสำหรับความต้องการที่จำเป็นต่อมนุษย์ เรามุ่งเน้นที่ความท้าทายที่ลูกค้าของเราต้องเผชิญในการผลิตอาหารและการใช้พลังงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับพวกเราทุกคนในวันพรุ่งนี้

  แถลงการณ์ของตราสินค้าหรือยี่ห้อ

  A SUSTAINABLE FUTURE

  เราหมายถึงอะไร เวลาที่เราพูดคำว่า “SUSTAINABLE” (อย่างยั่งยืน)

  ประเภทของสังคมที่เราต้องการมีคือ สังคมที่สะท้อนถึงมุมมองทั้งสี่ด้านดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยให้ตระหนักถึงคุณค่าใหม่ๆ สังคมประหยัดพลังงาน สังคมที่ผู้คนสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุข สังคมที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินไปกับอาหารที่ปอดภัยและอุดมสมบูรณ์ และ สังคมที่มอบชีวิตที่น่าตื่นเต้น ซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายหลากหลายและเป็นที่สมปราถนา

  “SUSTAINABLE” ความยั่งยืนหรืออย่างยั่งยืน ที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่สิ่งที่กำหนดด้วยความมานะอุตสาหะและความลำบาก แต่เป็นสิ่งที่มาจากแนวคิดของความอุดมสมบูรณ์แห่งโลกธรรมชาติพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองที่คงทนถาวรเพื่อทุกคน

  อัตลักษณ์เชิงรูปภาพ/อัตลักษณ์ขององค์กร

  สัญลักษณ์ของตราสินค้าหรือแบรนด์ (ไฟล์อิง-วาย)

  "Y" มาจากคำว่า ยันม่าร์ สัญลักษณ์ตราสินค้ามาจากชื่อบริษัทของเรา ซึ่งเป็นชื่อของแมลงปอญี่ปุ่น (โอนิยันมะ) เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่บอกถึงความรุ่งเรืองในด้านการเพาะปลูกของญี่ปุ่น สัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นการรวม 2 สัญลักษณ์เข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการมุ่งไปสู่อนาคต ศตวรรษหน้าของยันม่าร์ และตัวเครื่องหมายทรงแหลมแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของนวัตกรรมและความพร้อมในการเปิดสู่โลกแห่งอนาคต เช่นเดียวกับเทคโนโลยีระดับโลกที่สื่อด้วยสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำองค์กร และหมายรวมถึงจิตวิญญาณ ความท้าทายและความมุ่งมั่น เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์และความมั่งคั่งที่อยู่มากมายในธรรมชาติ

  โลโกของแบรนด์

  แบรนด์องค์กร ในปี 2495 เราเปลี่ยนชื่อบริษัท และเราถือโอกาสในการสร้างโลโกโดยอ้างอิงจากคำว่า "ยันม่าร์" และได้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งมาถึงแบบปัจจุบันในปี 2536

  แก่นสารของชื่อบริษัท

  “ยันม่าร์” จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2464 โดยชื่อดังกล่าวมาจากการรวมกันของแมลงปอยันมะ (ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ โอนิยันมะ และ กินยันมะ) และคำว่า “ยามา” มาจากชื่อของผู้ก่อตั้งบริษัท ฯ นาย มาโกคิจิ ยามาโอกะ
  ในปี 2545 เราได้เริ่มต้นในฐานะบริษัทโฮลดิ้ง และเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ มาเป็นชื่อปัจจุบัน คือ บริษัท ยันม่าร์ จำกัด