• Our Mission Our mission statement and brand statement are the basic principles we live by.

  戻る

  次へ

  ถ้อยแถลงเกี่ยวกับตราสินค้าของเรา

  ถ้อยแถลงเกี่ยวกับตราสินค้าของเราเน้นย้ำถึงเจตจำนงที่บริษัทเราก่อตั้งขึ้นมากกว่าหนึ่งศตวรรษที่แล้ว เจตจำนงซึ่งพัฒนาไปเป็นถ้อยแถลงเกี่ยวกับตราสินค้าในปี 2016 นั้นยังคงนำเราไปสู่การรับมือกับความท้าทายและความต้องการที่หลากหลายของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากเราทุ่มเทให้กับการพัฒนาสังคม
  A SUSTAINABLE FUTURE New Value through Technology

  A SUSTAINABLE FUTURE New Value through Technology

  กว่า 100ปี แห่งการก่อตั้งยันม่าร์ องค์กรของเราถูกขับเคลื่อนด้วยเจตนารมณ์แห่งการเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีชั้นนำของโลก จวบจนวันนี้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานทุกชนิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตมนุษย์ได้มากที่สุด

  ด้วยการใช้เทคโนโลยีอันก้าวล้ำของเรา ยันม่าร์ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำในสิ่งที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงส่งมอบคุณค่าที่ดีและยั่งยืน ด้วยการบูรณาการ ผลิตภัณฑ์ บริการ และองค์ความรู้เข้ากับวิธีการทำงานที่ครอบคลุมและมีคุณภาพเหนือชั้น

  อาหารและพลังงาน คือสิ่งจำเป็นที่มีความต้องการมากขึ้น ยันม่าร์จึงมุ่งมั่นที่จะจัดหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ลูกค้า เรารวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูลเชิงลึกจากทรัพยากรงานวิจัย สถาบัน และ องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรม อันมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สังคมโลกที่ยั่งยืน

  ความเจริญรุ่งเรืองอันยั่งยืนเพื่อทุกคนและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ยันม่าร์จะมุ่งผลักดันทั้งสองความยั่งยืนนี้ขึ้นไปอีกขั้น เพื่อยุคสมัยแห่งความเจริญรุ่งเรืองใหม่ในศตวรรษหน้าที่กำลังจะมาถึง

  รายละเอียดเพิ่มเติม ปิด

  YANMAR's FUTURE VISION The New Value We Aim to Create

  "A SUSTAINABLE FUTURE" เราได้จำแนกความอุดมสมบูรณ์ทางสังคมเป็น
  4 ประเภทซึ่งเราพยายามที่จะทำให้เป็นจริงให้ได้

  VISION01 An Energy-Saving Society

  เข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ , ประหยัด และไม่แพง

  Our Solution
  ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาไม่แพงซึ่งสามารถใช้แหล่งพลังงานที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมเราจึงลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้สังคมเห็นพ้องกันมากขึ้นสำหรับทุกคน

  VISION02 A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

  ผ่อนคลายจากการทำงานหนัก มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยให้กลมกลืนกับธรรมชาติ​ ​

  Our Solution
  เราใช้ระบบอัตโนมัติและความเป็นอิสระเพื่อลดภาระงานและเพิ่มผลผลิตค้นหาโซลูชันทางเทคนิคในการทำให้เครื่องจักรและยานพาหนะปลอดภัยและจัดการได้ง่ายขึ้นและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้น

  VISION03 A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

  เพลิดเพลินกับที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกที่ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับทุกคน

  Our Solution
  ตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการปลูกการเก็บเกี่ยวและอื่น ๆ เราให้การสนับสนุนห่วงโซ่คุณค่าอาหารอย่างเต็มที่ตลอดไปจนถึงโต๊ะอาหาร เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่ผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับของขวัญแห่งรสชาติได้อย่างต่อเนื่อง

  VISION04 A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

  ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

  Our Solution
  เราไม่เพียง แต่ใช้งานง่ายและสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์และบริการของเราเท่านั้นเรายังสนับสนุนผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อไปและสนับสนุนการพัฒนาทางวัฒนธรรม เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทั้งการทำงานและการเล่นสามารถตอบสนองชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

  Activities Towards Realization of Our FUTURE VISION

  เพื่อที่จะตระหนักถึงอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรามองข้ามขอบเขตของธุรกิจของเราโดยมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและเลี้ยงดูคนรุ่นต่อไปทั่วโลก

  รายละเอียดเพิ่มเติม ปิด

  เจตจำนงของผู้ก่อตั้ง
  เจตจำนงของผู้บุกเบิก:
  "การอนุรักษ์เชื้อเพลิงคือ
  การช่วยเหลือมนุษยชาติ"

  การให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงและวิสัยทัศน์ของตราสินค้าคือเจตจำนงของผู้ก่อตั้ง แม้จะผ่านไปกว่าหนึ่งศตวรรษ เจตจำนงนี้ก็ยังคงเป็นหัวใจสำคัญซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เราพัฒนาและค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาสังคมและทำให้วิถีชีวิตของผู้คนดีขึ้น

  จิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งของเราได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลากว่าร้อยปี

  Yanmar's founder Magokichi Yamaoka was born to a farming family and saw the terrible toll agricultural labor took on those around him. Driven by the vision of easing the burden on workers through automation, he was the first in the world to achieve the difficult engineering feat of creating a compact and practical diesel engine.
  Knowing that, for resource-poor Japan, every drop of fuel had to be put toward social development, Yamaoka turned the company’s ability to produce superior engines to the task of expansion into the industrial machinery field, never forgetting the principle “To Conserve Fuel Is to Serve Mankind.”
  And now, today. On a global scale, we face many challenges: the population problem, energy and environmental issues, food production. The world is searching for sustainable ways to live. As heirs to Yamaoka's belief that "To Conserve Fuel Is to Serve Mankind," in 2016, we refined this idea to “A sustainable future,” expressing our goal of responding more effectively to the diverse challenges and needs of modern society and contributing to further social development.

  รายละเอียดเพิ่มเติม ปิด

  พันธกิจ

  Our mission, for the future of Earth and the human race.
  To achieve this mission, based on the principles of “A Sustainable Future” derived from our founder's spirit, we will strive toward a more abundant tomorrow.

  We strive to provide sustainable solutions for needs which are essential to human life. We focus on the challenges our customers face
    in food production and harnessing power, thereby enriching people’s lives for all our tomorrows.

  พันธกิจระบุวัตถุประสงค์ของกลุ่มยันม่าร์หน้าที่ของเราต่อสังคมสถานที่ของเราในโลก เป็นการประกาศให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงสาขาที่เรามีส่วนร่วมและบทบาทที่เราให้บริการในสังคมและเป็นค่าคงที่ที่นำทางเราท่ามกลางช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหล่านี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม ปิด

  สัญญาลักษณ์องค์กร

  สัญลักษณ์ของตราสินค้าหรือแบรนด์ (ไฟล์อิง-วาย)

  The “Y” from YANMAR. The brand logo is derived from our company name, as well as the Japanese dragonfly (Oniyanma), a symbol of good harvest in Japan. The logo combines these two motifs to express Yanmar's will to leap forward into the next century. The sharp form represents our spirit of innovation, ready to open up the future, as well as our world-leading technology. Our corporate color red represents the pioneering spirit, defiance, and passion, as well as the sun and abundant natural wealth.

  โลโก้

  Corporate Brand. In 1952, we changed our company name, and we took this as an opportunity to create a logo based on the word “Yanmar.” Since then it has evolved with the times, and in 1993 our current design was unveiled.

  ที่มาของชื่อบริษัท

  “Yanmar” was established as a trademark in 1921. The name is a combination of the Yanma Dragonfly (known by names such as Oniyanma and Ginyanma) and the “Yama” from the name of the company founder Magokichi Yamaoka.
  In 2002, we made a fresh start as a holdings company, and changed our name to Yanmar Co., Ltd. and then changed its name to the current “Yanmar Holdings Co., Ltd.”