ที่ตั้งบริษัท

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 1858/113,115,116
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบาง
นาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02 751 4750-52
โทรสาร 02 751 4755-56
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1638

บริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด

อาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย
1-32 ชะยะมาชิ คิตะคุ โอซากา
530-8311 ประเทศญี่ปุ่น
โทรศัพท์ +81-6-7636-9909

อื่นๆ

ในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลของบริษัทอื่นๆในเครือ กรุณาไปที่เว็บไซต์ส่วนกลาง