ข่าวยันม่าร์

ไม่พบข้อมูลในขณะนี้

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

Yanmar Group is committed to solving customers' problems using the world's most advanced technology in the fields of food production and harnessing power. Our Mission Statement declares these elements to be essential to human life.
Practicing our Mission Statement is in fact the CSR of Yanmar Group and our brand statement “A Sustainable Future - New Value Through Technology”
It is indispensable in realizing the four visions of our brand statement.

VISION01
An Energy-saving Society

เข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ , ประหยัด และไม่แพง

รายละเอียดเพิ่มเติม

VISION02
A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

ผ่อนคลายจากการทำงานหนัก มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยให้กลมกลืนกับธรรมชาติ​ ​

รายละเอียดเพิ่มเติม

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

เพลิดเพลินกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกที่ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม

VISION04
A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม