ความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม

เหนือจากกรอบทางธุรกิจ สู่อนาคตที่ยั่งยืนยิ่งกว่า

ยันม่าร์ได้เพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายมุ่งสู่การตระหนักถึงอนาคตอันยั่งยืน (A SUSTAINABLE FUTURE) ดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริม Next Generation
ที่นอกเหนือจากกรอบทางธุรกิจทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศสำหรับประเทศไทยดำเนินการผ่าน Yamaoka Scholarship Foundation และ Yamaoka Hanasaka Academy
ด้วยกิจกรรมการส่งเสริม Next Generation การบริหารจัดการหอพักสำหรับนักเรียนทุนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาด้านกีฬาและด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

กิจกรรมในการส่งเสริม Next Generation

กิจกรรมของมูลนิธิ Yamaoka Scholarship Foundation

Yamaoka Scholarship Foundation คือโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านการกีฬา
โดยสโมสรได้จัดให้นักเรียนทุนเข้าพักในหอพักของสโมสรย่านรังสิต กรุงเทพมหานคร
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีทักษะด้านการกีฬาขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือก
ในรอบแรกโดย BAAC-YANMAR Football Clinic

นักเรียนทุน ( 31 มีนาคม 2018 )

- มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอยู่ที่บ้าน 45 คน 20 คน
ประเภทอยู่หอพัก 10 คน 28 คน
  • รายละเอียดวิธีการรับสมัคร กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบ
nattapol_aubol@yanmar.com

การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ Yamaoka Hanasaka Academy

Yamaoka Hanasaka Academy ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นในปี 2016 ด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับด้านกีฬาและด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยการร่วมมือกันระหว่าง Yanmar S.P. Co.,Ltd , Bangkok Glass Co.,Ltd , Cerezo Osaka FC และ Bangkok Glass FC. บริหารจัดการหอพักสำหรับนักเรียนทุนรวมทั้งการมอบทุนการศึกษา

นักเรียนทุน ( 31 มีนาคม 2018 )

- มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภทอยู่ที่บ้าน - 20 คน
ประเภทอยู่หอพัก 10 คน 28 คน
  • รายละเอียดวิธีการรับสมัคร กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบ
nattapol_aubol@yanmar.com

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ของบริษัท Adobe Systems เพื่อทำการอ่านไฟล์ PDF