ข่าวยันม่าร์

ไม่พบข้อมูลในขณะนี้

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

กลุ่มบริษัทยันม่าร์ได้ตั้งโครงการ Yanmar Green Challenge 2050 เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืน ในกิจกรรมทางธุรกิจของเรา เรามุ่งมั่นที่จะเผชิญความท้าทาย 3 ประการ ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์ผ่านการรีไซเคิลทรัพยากร และการสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเชิงลบและการรีไซเคิลทรัพยากรในธุรกิจของลูกค้าโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ ยันม่าร์

4 วิสัยทัศน์ของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มยันม่าร์ มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในด้านการผลิตอาหารและการควบคุมพลังงาน องค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ การปฏิบัติตามพันธกิจของเราคือ CSR ของกลุ่มยันม่าร์ และคำแถลงของเรา อนาคตที่ยั่งยืน –New Value through Technology– เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำให้วิสัยทัศน์ทั้ง 4 ของแถลงการณ์ของเราเป็นจริง เราจะมีส่วนร่วมใน SDGs โดยทำงานกับ Yanmar Green Challenge 2050 และโครงการริเริ่มอื่น ๆ เพื่อนำพันธกิจของเราไปสู่การปฏิบัติและตระหนักถึงวิสัยทัศน์ 4 ประการสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์ 01
สังคมประหยัดพลังงาน

เข้าถึงพลังงานได้มากขึ้น นำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ , ประหยัด และไม่แพง

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์02
สังคมที่ผู้คนสามารถทำงาน และพักอาศัยได้อย่างสุขสบายใจ

ผ่อนคลายจากการทำงานหนัก มีชีวิตที่มั่นคงและปลอดภัยให้กลมกลืนกับธรรมชาติ​ ​

รายละเอียดเพิ่มเติม

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

เพลิดเพลินกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการทุกที่ทุกเวลา เพื่อชีวิตที่มีสุขภาพดีสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์04
สังคมที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและ เติมเต็มด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า

ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม