ความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม

เหนือจากกรอบทางธุรกิจ สู่อนาคตที่เพียบพร้อมยิ่งกว่า

ยันม่าร์ได้เพิ่มกิจกรรมทางธุรกิจที่หลากหลายมุ่งสู่การตระหนักถึงอนาคตอันยั่งยืน (A SUSTAINABLE FUTURE) ดำเนินกิจกรรมในการสร้าง Next Generation ที่เหนือจากกรอบทางธุรกิจทั้งภายในประเทศญี่ปุ่นและในต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยได้ดำเนินการผ่าน Yamaoka Scholarship Foundation และ Yamaoka Hanasaka Academy ในกิจกรรมการสร้าง Next Generation ด้วยการบริหารจัดการหอพักสำหรับนักเรียนทุนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาด้านกีฬาและด้าการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

การดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ Yamaoka Hanasaka Academy

Yamaoka Hanasaka Academy ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นในปี 2016 ด้วยวัตถุประสงค์ในการยกระดับด้านกีฬาและ ด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย ด้วยการบริหารจัดการหอพักสำหรับนักเรียนทุนพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาโดยร่วมมือ ระหว่าง Yamaoka Scholarship Foundation , Yanmar S.P. Co.,Ltd , Bangkok Glass Co.,Ltd , Cerezo Osaka FC , Bangkok Glass FC.

นักเรียนทุน ( 31 มีนาคม 2018 )

- มัธยมต้น มัธยมปลาย
ประเภทอยู่ที่บ้าน - 20 คน
ประเภทอยู่หอพัก 10 คน 28 คน
  • รายละเอียดวิธีการสมัคร กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบ
nattapol_aubol@yanmar.com

รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ท่านต้องติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader ของบริษัท Adobe Systems เพื่อทำการอ่านไฟล์ PDF