การสนับสนุนด้านการซ่อมบำรุง

สินค้าอะไหล่แท้

กรุณาเลือกใช้อะไหล่แท้ยันม่าร์ในการเปลี่ยนอะไหล่ให้กับสินค้ายันม่าร์ เพื่อให้ได้อะไหล่คุณภาพและมาตรฐานที่ออกแบบมาเพื่อสินค้ายันม่าร์ โดยอะไหล่แท้ยันม่าร์ได้ผลิตภายใต้ระบบ ISO9001 ซึ่งใช้อุปกรณ์, เครื่องจักรในการผลิต และวิธีการผลิตที่เหมือนสินค้าต้นแบบ ซึ่งท่านสามารถหาอะไหล่แท้ยันม่าร์ได้ทั่วทุกมุมโลก โดยยันม่าร์มีผู้แทนจำหน่ายที่พร้อมจำหน่ายและให้การบริการท่านในทุกๆพื้นที่

ในการซ่อมบำรุงสินค้ายันม่าร์ กรุณาใช้อะไหล่แท้ยันม่าร์ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ส่งตรงจากผู้ผลิต

การสนับสนุน

ท่านสามารถรับการสนับสนุนด้านการบริการและบริการทางเทคนิคได้จากผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์ โดยท่านสามารถหาผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์ใกล้ท่านได้ในเมนูค้นหาผู้แทนจำหน่าย

ท่านสามารถหาวิธีการซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้ในคู่มือการใช้งานสินค้ายันม่าร์และในเว็บไซต์

การรับประกัน

เพื่อป้องกันความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในการซ่อมบำรุง กรุณากรอกรายละเอียดของใบรับประกันสินค้าให้ครบถ้วนและส่งคืนผู้แทนจำหน่าย หรือถ้าท่านต้องการกรอกใบรับประกันสินค้าตอนนี้ ท่านสามารถทำได้โดยการใช้"ติดต่อเรา" ในเว็บไซต์ยันม่าร์

การซ่อมบำรุงด้วยตนเอง

เครื่องจักรกลการเกษตร

การซ่อมบำรุงด้วยตนเอง

กรุณาติดต่อเรา

02-326-0700-7