นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้มีการดำเนินการและควบคุมโดยบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด และ บริษัทในเครือ (ในนามของบริษัท"ยันม่าร์") ยันม่าร์ประกอบด้วยบริษัททั้งหมดที่ระบุไว้ในโครงสร้างของบริษัท ซึ่งปรากฏในเว็บไซต์นี้ ยันม่าร์มีความใส่ใจในเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและต้องการรับรองว่า ลูกค้าทุกท่านรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเรา โปรดทราบว่ายันม่าร์ปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศญี่ปุ่น กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้ โปรดจำไว้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไขของนโยบายนี้แล้ว

1) การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้ "ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้า ซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้ ในบางครั้ง ยันม่าร์อาจจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเราผ่านทางเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทะเบียนผู้ใช้งานของยันม่าร์ การรับใบสั่งซื้อของลูกค้าสำหรับการบริการต่างๆ การตอบคำถามจากการสอบถามข้อมูลของลูกค้า การมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้า การเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมการขายและสำหรับวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้าและบริการของยันม่าร์

2) การจัดส่งเอกสารอ้างอิงตามข้อมูลส่วนตัว

เราได้รับการสอบถามข้อมูลจากลูกค้าผ่านทางมุมสอบถามข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ เอกสารอ้างอิงจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าที่ร้องขอมา

3) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการอื่นๆ

บุคคลผู้ใช้งานยินยอมและเข้าใจว่าทางยันม่าร์อาจมีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขากับบริษัทอื่นๆ ในเครือของยันม่าร์ เพื่อที่จะตอบคำถามหรือการร้องขอของบุคคลนั้น นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยให้กับบริษัทจัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือเอกสารอ้างอิงได้ง่ายขึ้น ในกรณีดังกล่าว บุคคลยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลและทางยันม่าร์กำหนดให้บริษัทดังกล่าวทำหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

4) การรักษาความปลอดภัย

เว็บไซต์นี้กำหนดให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนเพื่อที่จะจัดหาบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญนี้จะได้รับความคุ้มครองโดยการเข้ารหัส SSL และระบบไฟร์วอลล์ในเซิรฟ์เวอร์ที่กำหนดเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทยันม่าร์จัดการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อพัฒนาการจัดการและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้ดีขึ้น

5) เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์

ยันม่าร์ใช้การบันทึกข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มในการใช้เว็บไซต์และรับข้อมูลทางสถิติจำนวนมาก ข้อมูลดังกล่าวนี้ประกอบด้วยจำนวนผู้อ่านหน้าเว็บแต่ละหน้า หรือจำนวนเวลาที่ใช้ในแต่ละหน้าเว็บ แต่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลหรือการใช้งานของบุคคลโดยเฉพาะได้

6) การจัดการการสนทนาบนเว็บไซต์

ในเว็บไซต์นี้อาจมีห้องสนทนา แม้ว่าเว็บไซต์จะได้รับการจัดการโดยยันม่าร์ แต่ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกในห้องสนทนาบนเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อมูลสาธารณะดังนั้นกรุณาใช้วิธีการใดก็ตามที่คุณเห็นว่าจำเป็นต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้ห้องสนทนานี้

7) การเชื่อมโยง

ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ยันม่าร์ไม่รับผิดชอบต่อการรวบรวมหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง โปรดแน่ใจว่าได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงไปเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

8) ความรับผิดชอบ

ตามหลักการแล้ว ยันม่าร์ไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคลลที่สามโดยปราศจากการได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยภายใต้หมายเรียก คำสั่งตำรวจ คำสั่งจากองค์กรคุมครองผู้บริโภคหรือคำสั่งทางกฎหมายอื่นๆ หรือคำสั่งศาล

9) การแก้ไขและลบข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบุคคลต้องการปรับปรุง แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองในเว็บไซต์นี้ ยันม่าร์ยินยอมให้บุคคลปฏิบัติดังกล่าวได้เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลดังกล่าว

10) การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเปลี่ยนแปลงต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ต้องปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถติดตามนโยบายปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ กรุณาอ้างอิงถึงนโยบายนี้ตามพื้นฐานทั่วไป

11) ความคิดเห็น ปัญหาและการรับรู้

กรุณาติดต่อเราที่การสอบถามข้อมูลหากคุณเชื่อว่าเว็บไซต์นี้ละเมิดต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะตรวจสอบปัญหาดังกล่าว ตอบอีเมล์ และพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม