สารจากประธาน

ในปี 2555 ยันม่าร์เฉลิมฉลองครบรอบการดำเนินธุรกิจ 100 ปี และเราได้ใช้โอกาสนี้ในการประกาศพันธกิจใหม่ ตามถ้อยแถลงพันธกิจดังต่อไปนี้หากมองไปยังอนาคตในอีก 100 ปีข้างหน้า เรามีเป้าหมายในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน จากการนำทรัพยากรกลับมาใช้ซ้ำเมื่อไม่นานมานี้ การก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของเราได้เสร็จสิ้นลง อาคารได้สะท้อนถึงพันธกิจของเรา โดยได้รับการตั้งชื่อว่า "อาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย"

การออกแบบอาคารมีลักษณะคล้ายหัวเรือ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยันม่าร์ในการออกเดินทางครั้งใหม่ไปสู่ศตวรรษหน้า และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการคิดค้นนวัตกรรมในระดับโลก นอกจากการนำเทคโนโลยีจากทั่วทั้งกลุ่มยันม่าร์มาผสมผสานแล้ว เรายังเป็นตัวอย่างของประสิทธิภาพการดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับโลกอีกด้วยเราไม่ได้มองเป็นเพียงอาคาร แต่ยังเป็นการรวบรวมวิสัยทัศน์ของพวกเราชาวยันม่าร์ ในการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในระดับโลกในอนาคต

สำหรับก้าวแรกของเรา เราได้เปิดตัวโครงการ "YF2112" ซึ่ง "YF2112" เป็นคำมั่นของเราในการสร้างเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองศตวรรษหน้า

เมื่อเรามองไปยังอนาคตในอีก 100 ปี ยันม่าร์ได้ดำเนินการในการสร้างสังคมที่เน้นการรีไซเคิล และเราให้ความสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมในแขนงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ทาเคฮิโตะ ยามาโอกะ
ประธาน
กลุ่มบริษัทยันม่าร์