Smart Assist Remote

คุณลักษณะ 3 ประการของ Smart Assist Remote คือ

ข้อที่ 1 ลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมแซมเครื่องจักร, ข้อที่ 2 ให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ข้อที่ 3 เพื่อการพัฒนางานด้านการบริการ ในระยะกลางและระยะยาว

Smart Assist Remote คืออะไร

เป็นระบบสื่อสารที่ทำหน้าที่จัดการข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักรในการก่อสร้าง โดยการติดตั้งระบบ GPS และอุปกรณ์ที่ปลายทางเพื่อการสื่อสาร ระบบจะคอยรับข้อมูลระยะเวลาการเข้ารับบริการ รวมถึงตรวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว ด้วยการติดตามในระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หน้าที่ของเรา คือ ให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและบริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา

ให้ความปลอดภัย

สนับสนุนระบบการจัดการ

เว็บเพจสำหรับลูกค้า

ลูกค้าสามารถยืนยันข้อมูลการปฏิบัติงานและการซ่อมบำรุงได้จากเว็บเพจ สำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ โดยลูกค้าสามารถ "ตรวจสอบ" สถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ 
(หน้าจอการทำงานจะแตกต่างกัน สำหรับลูกค้าแต่ละราย)

เว็บเพจสำหรับลูกค้า

การควบคุมการทำงาน

การจัดการด้าน IT สำหรับเครื่องจักรหลายรายการ

การจัดการด้าน IT สำหรับเครื่องจักรหลายรายการ

ลูกค้าสามารถทราบถึงตำแหน่งปัจจุบัน รวมถึงสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าบริหารจัดการเวลาและวันที่ทำงานได้

ควบคุมการทำรายงานการทำงานประจำวัน, การตรวจสอบ/ค้นหา

การวิเคราะห์การทำงาน และ ตรวจสอบ

การวิเคราะห์การทำงาน และ ตรวจสอบ

วิเคราะห์การทำงาน โดยการใส่ข้อมูลการทำงานรายวัน

แจ้งเตือนการโจรกรรม

ตรวจสอบและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดปกติของเครื่องจักร

ตรวจสอบและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความผิดปกติของเครื่องจักร

ปรับตั้งค่าพื้นที่การทำงานและกำหนดเวลา เพื่อความปลอดภัยที่ดีและตอบสนองการทำงานได้เร็วขึ้น

การจัดการข้อมูลการซ่อมบำรุง

รู้ระยะเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงของเครื่องจักร

รู้ระยะเวลาที่ต้องซ่อมบำรุงของเครื่องจักร

รายการที่ต้องตรวจสอบ, สถานะการตรวจสอบ และประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง, รอบการซ่อมบำรุง, ความคิดเห็น
(รายการตรวจสอบ, รอบการซ่อมบำรุง และความเห็นสามารถกำหนดได้โดยอิสระ / สามารถเพิ่มรายการตรวจสอบได้ตามความจำเป็น)

การจัดการเครื่องจักรแบบกลุ่ม

การจัดการเครื่องจักรหลายรายการ

การจัดการเครื่องจักรหลายรายการ

เครื่องจักรแต่ละตัวสามารถกำหนดค่าการทำงานได้แยกกัน เพื่อจัดการการทำงาน บริการนี้มีให้ใช้เฉพาะลูกค้าที่เป็นเจ้าของเครื่องจักรหลายรายการเท่านั้น

บริการ Smart Assist Remote

การตรวจสอบเครื่องจักรของลูกค้า ทำให้เราสามารถบันทึกสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้ รวมทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเราสามารถตรวจพบและจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม ทันท่วงที

บริการ Smart Assist Remote

แจ้งเตือนความผิดปกติ

ด้วยการตรวจสอบส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์ กับ Smart Assist Remote ซึ่งเป็นการบริการแบบส่วนบุคคล โดยจะมีการแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติเมื่อมีความผิดปกติ ทำให้เราสามารถตรวจพบปัญหาได้เร็ว ลดการสูญเสียเวลาทำงาน

แจ้งเตือนความผิดปกติ

ข้อเสนอแนะด้านการซ่อมบำรุง

สามารถรู้สถานะการทำงานของเครื่องจักรแบบแผนภูมิ พร้อมคำแนะนำในการซ่อมบำรุงให้กับลูกค้าผ่านการตรวจเช็ค และยังแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ รอบระยะเวลาการตรวจเช็คที่จำเป็นให้อีกด้วย

ตรวจสอบหาสาเหตุความผิดปกติ

การที่เราสามารถหาสาเหตุของความผิดปกติได้ทันท่วงที จากการตรวจพบความผิดปกติกับเครื่องจักร จึงทำให้เราสามารถเข้าไปบริการได้รวดเร็ว

สินค้าที่ติดตั้ง Smart Assist Remote

รุ่นที่ติดตั้งเป็นระบบมาตรฐาน

รถขุดขนาดเล็ก / รถขุดไฮดรอลิก

ViO20-6
ViO20-6
ViO25-6A
ViO25-6A
ViO30-6B
ViO30-6B
ViO35-6B
ViO35-6B
ViO50-6B
ViO50-6B
ViO55-6B
ViO55-6B
ViO80-1
ViO80-1
ViO82
ViO82
SV100-2B
SV100-2B

รถตักแบบล้อ

V4-7
V4-7

แคริเออร์

C30R-3
C30R-3

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อผู้แทนจำหน่าย เครื่องจักรในการก่อสร้างยันม่าร์ ในพื้นที่