คำประกาศสำหรับตลาดประเภทกึ่งผิดกฎหมาย

สินค้าจากตลาดกึ่งผิดกฏหมาย" คืออะไร คำจำกัดความง่ายๆ ก็คือสินค้าที่แต่เดิมมีเครื่องหมายการค้ากำหนดอยู่และผลิตเพื่อการใช้งานในตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญต่อนำไปการขายต่อใน ประเทศไทย โดยมิได้รับความยินยอมจากเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ในกรณีนี้ รถแทรกเตอร์ รถขุดเจาะ รถตักล้อยางและรถบรรทุกที่ใช้ตราสินค้ายันม่าร์® ซึ่งแต่เดิมถูกกำหนดและผลิตโดยบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด ["ยันม่าร์"] เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆ จะถูกนำเข้าไปยัง ประเทศไทย และจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยบุคคลที่สามซึ่งมิได้รับการยินยอมหรือการอนุญาตจากยันม่าร์

รถแทรกเตอร์ รถขุดเจาะ รถตักและรถบรรทุกที่ใช้ตราสินค้ายันม่าร์® ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานในประเทศอื่นๆ นั้นจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับในหลายประเด็นของ นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างที่สำคัญอื่นๆ จากรถแทรกเตอร์ รถขุดเจาะ รถตักและรถบรรทุกที่ใช้ตราสินค้ายันมาร์® ซึ่งถูกกำหนดและผลิตสำหรับตลาดใน ประเทศไทย และจัดจำหน่ายผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต ความแตกต่างบางส่วนนี้อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ได้ จากปัญหาด้านความปลอดภัยนี้ รวมถึงเพื่อที่จะคุ้มครองเครื่องหมายการค้าและชื่อเสียงของ "ยันม่าร์" ทำให้ทางยันม่าร์ไม่สนับสนุนรถแทรกเตอร์ รถขุดเจาะ รถตักและรถบรรทุกที่ใช้ตราสินค้ายันมาร์® ในตลาดกึ่งผิดกฏหมายและจะไม่จัดหาการทดแทนชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับตลาดกึ่งผิดกฏหมายด้วย

นอกจากนี้ ทางยันม่าร์ไม่รับประกันชิ้นส่วนใดๆ ของสินค้าดังกล่าวที่วางจำหน่ายใน ประเทศไทย โดยมิได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากยันม่าร์

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถแทรกเตอร์ รถขุดเจาะ รถตักหรือรถบรรทุกหรือสินค้าอื่นๆ ที่ใช้ตราสินค้ายันม่าร์® ในตลาดกึ่งผิดกฏหมาย กรุณาติดต่อเราผ่านทางข้อมูลการติดต่อที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์นี้