• Business Areas In order to create a more sustainable society and richer lifestyles, we are active in a range of business areas.

ขอบเขตของธุรกิจ

จากท้องทุ่งที่แผ่ขยายออกไปสุดลูกหูลูกตาไปจนถึงมหาสมุทรและเมืองต่างๆ ทั่วโลกของเรา ยันม่าร์ทำงานเชิงรุกในทุกส่วนของโลกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ยันม่าร์ยังคงรักษาชื่อเสียงที่โดดเด่นในเรื่องความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพตามความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีในด้านนี้ เรามีโซลูชั่นที่หลากหลายและเป็นนวัตกรรมซึ่งสร้างความมั่งคั่งและคุณค่าใหม่ให้ลูกค้าและชุมชนของเรา

พื้นดิน

เปลี่ยนเกษตรกรรมไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าอาหาร

Yanmar has supported core food production industries through the manufacturing and sales of agricultural equipment for many years. Now, we have further evolved from simple “agriculture” to the “food value chain” with the aim of realizing a society rich in the blessings of abundant good food. We continue to develop business across a wide range of food-related industries, from superior equipment to the efficient use of ICT, as well as agricultural management support and the provision of more valuable ingredients and even food experiences.

ทะเล

หลักปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อมหาสมุทรของเรา

เราได้พัฒนาระบบเครื่องยนต์ / ระบบขับเคลื่อนทางทะเลที่ให้การนำทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายด้วยประสิทธิภาพที่เหนือชั้นและความไว้วางใจได้ในขณะที่ยังคงรักษาความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุปกรณ์ทางทะเลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือการอยู่ร่วมกันในอุดมคติระหว่างมนุษยชาติและท้องทะเลตั้งแต่อุตสาหกรรมที่สนับสนุนรากฐานของวิถีชีวิตสมัยใหม่ของเราเช่นการเดินเรือและการประมงไปจนถึงเรือสำราญ

เมือง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้ชีวิตในเมืองให้สะดวกสบาย

ในขณะที่สังคมเมืองได้พัฒนาไปในระดับโลก เราจึงได้พัฒนาเครื่องจักรหลายประเภทที่จำเป็นต่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดเล็กที่เหมาะสำหรับการพัฒนาเมือง นอกจากนี้ยันม่าร์ยังได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศปั๊มความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง (GHP) ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานและการสร้างพลังงานร่วม ตลอดจนระบบการจัดการพลังงานที่ควบคุมไฟฟ้าและความร้อนได้อย่างเหมาะสมในสภาพแวดล้อมในเมืองที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกและการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างแออัด นอกจากนี้ บริษัท ของเรายังส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเอื้อต่อคนรุ่นต่อไปในด้านความสะดวกสบายในเมืองและการประหยัดพลังงาน

ธุรกิจ

เราสร้างมูลค่าใหม่เพื่อนำไปสู่อนาคตที่สดใสขึ้นผ่านธุรกิจที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาตลอดเวลาเป็นหัวใจหลักของพวกเขา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี

ความเจริญสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

Y Media

Y media เป็นสื่อที่รวบรวมเรื่องราวจากทั่วทุกมุมของ YANMAR ซึ่งสะท้อนถึงจิตวิญญาณของแถลงการณ์แบรนด์ของ YANMAR: “อนาคตที่ยั่งยืน”