• ธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อที่จะสร้างสังคมที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่มั่งคั่งยิ่งขึ้น เราจึงทำงานเชิงรุกในธุรกิจด้านต่างๆ

ขอบเขตของธุรกิจ

จากท้องทุ่งที่แผ่ขยายออกไปสุดลูกหูลูกตาไปจนถึงมหาสมุทรและเมืองต่างๆ ทั่วโลกของเรา ยันม่าร์ทำงานเชิงรุกในทุกส่วนของโลกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ยันม่าร์ยังคงรักษาชื่อเสียงที่โดดเด่นในเรื่องความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพตามความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีในด้านนี้ เรามีโซลูชั่นที่หลากหลายและเป็นนวัตกรรมซึ่งสร้างความมั่งคั่งและคุณค่าใหม่ให้ลูกค้าและชุมชนของเรา

พื้นดิน

เปลี่ยนเกษตรกรรมไปสู่ห่วงโซ่คุณค่าอาหาร

ยันม่าร์ได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตอาหารหลักผ่านทางการผลิตและการจำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันเราพัฒนาก้าวหน้าไปอีกขั้นจาก "การเกษตร" ธรรมดาๆ ไปสู่ "ห่วงโซ่คุณค่าอาหาร" โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้สังคมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารที่ดี เรายังคงอุทิศให้กับการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมไปจนถึงการใช้งาน ICT ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสนับสนุนการบริหารจัดการทางการเกษตรและการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณค่ามากขึ้น รวมไปถึงประสบการณ์ด้านอาหาร

ทะเล

หลักปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อมหาสมุทรของเรา

เราได้พัฒนาเครื่องยนต์สำหรับเรือ / ระบบขับเคลื่อนที่มีระบบนำทางที่ปลอดภัยและสะดวกสบายซึ่งมาพร้อมกับประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบไว้ นอกจากนี้เรายังคงพัฒนาและให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุปกรณ์การเดินเรือที่เกี่ยวข้องด้วย เป้าหมายของเราคือการดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และทะเล ตั้งแต่อุตสาหกรรมที่สนับสนุนรากฐานของวิถีชีวิตสมัยใหม่ เช่น การเดินเรือและการประมง ไปจนถึงเรือโดยสาร

เมือง

การอุทิศให้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการใช้ชีวิตในเมืองที่สะดวกสบาย

เนื่องจากการพัฒนาเมืองก้าวหน้าไปในระดับโลก เราจึงนำเสนอเครื่องจักรที่หลากหลายเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์การก่อสร้างขนาดกะทัดรัดซึ่งเหมาะสำหรับการพัฒนาเมืองขนาดเล็ก นอกจากนี้ยันม่าร์ยังพัฒนาเครื่องปรับอากาศสำหรับปั๊มความร้อนแบบใช้แก๊สที่มีประสิทธิภาพสูงพิเศษ (GHP) ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานและระบบผลิตพลังงานรวม (Cogeneration) รวมถึงระบบบริหารจัดการพลังงานที่สามารถควบคุมไฟฟ้าและความร้อนในสภาพแวดล้อมเมืองที่อาคารบ้านเรือนตั้งอยู่อย่างหนาแน่นได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้บริษัทของเรายังส่งเสริมการใช้พลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อช่วยคนรุ่นต่อไปในเมืองในเรื่องความสะดวกสบายและการประหยัดพลังงาน

ธุรกิจ

เราสร้างคุณค่าใหม่ๆ ที่นำไปสู่อนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นผ่านธุรกิจที่หลากหลายโดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยี

ความเจริญสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

Y MEDIA

Y MEDIA คือสื่อที่รวบรวมเรื่องราวจากยันม่าร์ทั้งหมดซึ่งแสดงถึงเจตจำนงของถ้อยแถลงเกี่ยวกับตราสินค้าของยันม่าร์: “อนาคตที่ยั่งยืน”