เกี่ยวกับยันม่าร์

กว่า 100 ปีของยันม่าร์

ประวัติ

พ.ศ. 2559

 • ถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ใหม่: ประกาศแนวคิด "อนาคตที่ยั่งยืน"

พ.ศ. 2558

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ ฟิลิปปินส์ ในประเทศฟิลิปปินส์
 • เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือจากทางไกลของยันม่าร์ (Remote Support Center) ในประเทศญี่ปุ่น
 • บริษัท ยันม่าร์ จำกัด ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัท HIMOINSA ประเทศสเปน ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีความเชี่ยวชาญด้านซีลและเป็นผู้ผลิตระบบพลังงาน
 • เปิดตัวรถแทรกเตอร์ YT ซีรีย์
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ โบท แมนูแฟคเจอริ่ง เวียดนาม จำกัด ในประเทศเวียดนาม

2557

 • บริษัท โฮคุโตะ ยันม่าร์ จำกัด และ บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล อีควิปเมนท์ เซลล์ จำกัด ควบรวมกิจการเป็น บริษัท ยันม่าร์ อกริ เจแปน จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ ซิมไบโอซิส จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
 • เปิดอาคารยันม่าร์ ไฟล์อิง-วาย ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในโอซากา
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ รัสเซีย จำกัด ในประเทศรัสเซีย
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล แมชชีนเนอรี เวียดนาม จำกัด
 • ก่อตั้งสถาบันยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล รีเซิร์ช ในประเทศอินโดนีเซีย
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ โคโรแมนเดล อกริโซลูชัน จำกัด ในประเทศอินเดีย
 • พิพิธภัณฑ์ยันม่าร์ ได้รับรางวัลการก่อสร้างอาคารเพื่อสังคม (BCS) จากสมาพันธ์ผู้รับเหมาก่อสร้างญี่ปุ่น
 • ได้รับสิทธิในการตั้งชื่อสนามกีฬานากาอิ โอซากา ประเทศญี่ปุ่น

2556

 • ทาดาโอะ ยามาโอกะ ประธานกรรมการเกียรติคุณแห่งยันม่าร์ ถึงแก่กรรม
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ โฮลดิง จำกัด
 • แนะนำเครื่องหมายแบรนด์ใหม่ ไฟล์อิง-วาย
 • เปิดสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นานาชาติ บริษัท ยันม่าร์ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
 • เปิดพิพิธภัณฑ์ยันม่าร์ ในประเทศญี่ปุ่น
 • บริษัท เซเรอิ อินดัสทรี จำกัด ควบรวมกิจการกับ บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล แมชชีนเนอรี แมนูแฟคเจอริง จำกัด
 • ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของบริษัท ยันม่าร์ จำกัด ในเมืองเกิ่นเถอ ประเทศเวียดนาม
 • เริ่มทำการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง ที่ใช้น้ำหล่อเย็น ที่บริษัท ยันม่าร์ เอ็นจิน (ซานตง) จำกัด
 • เริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนข้อเหวี่ยง ที่บริษัท ยันม่าร์ อินโดนีเซีย จำกัด
 • เริ่มให้บริการ "สมาร์ทแอสซิส" ระหว่างเครื่องจักรและเครื่องจักร (M2M)
 • เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมสวิตเซอร์แลนด์ (FOEN) สำหรับเครื่องยนต์ในรุ่น 19-37 กิโลวัตต์

2555

 • ฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งบริษัท
 • เปิดเผยถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ใหม่
 • เครื่องยนต์รุ่น HB ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กเครื่องแรกของโลกที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งยันม่าร์พัฒนาขึ้นในปี 2476 ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหนึ่งใน "เครื่องจักรที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ของประเทศญี่ปุ่น โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรุงโตเกียว
 • เป็นผู้ผลิตรายแรกของโลกที่ได้รับมาตรฐานระดับ 4 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง ที่ใช้น้ำหล่อเย็น จากคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย (CARB)
 • บริษัท ยันม่าร์ ลอจิสติก เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลด้านการขนส่งประหยัดพลังงาน โดยสมาคมพันธมิตรด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2554

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อินโดนีเซีย จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อินเดีย จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อาร์แอนด์ดี ยุโรป จำกัด ในประเทศอิตาลี
 • เริ่มการผลิตรถแทรกเตอร์ ที่บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ในประเทศไทย
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาไมบาระ ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม โดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • สถานประกอบการได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศญี่ปุ่น และมีการฟื้นฟูความเสียหาย

2553

 • บริษัท อัมมานน์-ยันม่าร์ จำกัด เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ยันม่าร์ คอนสตรัคชัน อิควิปเมนท์ จำกัด และใช้ชื่อ บริษัท ยันม่าร์ คอนสตรัคชัน อิควิปเมนท์ ยุโรป จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล อินโนเวชัน จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น

2552

 • ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของบริษัท ยันม่าร์ จำกัด ในประเทศสหราชอาณาจักร
 • บริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล อิควิปเมนท์ ควบรวมกิจการเข้ากับ บริษัท ยันม่าร์ จำกัด

2551

 • ก่อตั้ง บริษัท ยันม่าร์ ลอจิสติก เซอร์วิส จำกัด ศูนย์โกเบ ในประเทศญี่ปุ่น

2550

 • ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของบริษัท ยันม่าร์ จำกัด ในกรุงมอสโคว์
 • ก่อตั้งบริษัทศูนย์วิจัยและพัฒนา ยันม่าร์ โกตา กินาบาลู จำกัด ในประเทศมาเลเซีย
 • เครื่องยนต์รุ่น HB ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแนวนอน ที่หล่อเย็นด้วยน้ำ ได้รับการประกาศเป็นมรดกทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSME)

2549

 • ก่อตั้งบริษัท ซี ยู ที ซัพพลาย จำกัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการร่วมทุนกับเอ็มทีดี
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ เซาท์ อเมริกา อินดัสเทรีย เดอ มาควินญา จำกัด ในประเทศบราซิล
 • เปิดตัวรถแทรกเตอร์รุ่น EG 700 ซึ่งเป็นรถแทรกเตอร์รุ่นแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ติดตั้งระบบส่งกำลัง ไฮโดรเมคคานิคอล HMT อย่างต่อเนื่อง

2548

 • ก่อตั้งสำนักงานตัวแทนของบริษัท ยันม่าร์ จำกัด ในประเทศอินเดีย
 • เผยแพร่เครื่องหมายการค้าและถ้อยแถลงพันธกิจฉบับใหม่
 • ได้รับรางวัลสำหรับระบบขับดันไฟฟ้าโดยสถาบันวิศวกรรมเรือเดินสมุทรญี่ปุ่น (JIME)

2547

 • บริษัท ยันม่าร์ (สหรัฐอเมริกา) จำกัด ควบรวมกิจการเข้ากับบริษัท ยันม่าร์ ดีเซล อเมริกา จำกัด เป็นบริษัท ยันม่าร์ อเมริกา คอร์ปอเรชัน จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัทยามาฮ่า คอนสตรัคชัน อิควิปเมนท์ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น

2546

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ เอ็นจิน (เซี่ยงไฮ้) จำกัด และบริษัท ซานตง จี้เฟิง ยันม่าร์ เอ็นจิน จำกัด ในประเทศจีน
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น

2545

 • ใช้ชื่อ บริษัท ยันม่าร์ จำกัด
 • เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลความเร็วปานกลางสำหรับเรือเดินสมุทร รุ่น EY26L

2544

 • ก่อตั้งบริษัท วายเคที เกียร์ อินโดนีเซีย จำกัด
 • ก่อตั้งบริษัท ทรานแซกเซิล แมนูแฟคเจอริง ออฟ อเมริกา คอร์ปอเรชัน

2543

 • ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เมืองไมบาระ ประเทศญี่ปุ่น
 • ได้รับรางวัลสำหรับระบบโคเจเนอเรชัน โดยใช้ก๊าซ ขนาดเล็ก รุ่น YCP9800 โดยสมาพันธ์เครื่องจักรแห่งญี่ปุ่น (JMF)
 • ศูนย์อนุรักษ์พลังงานญี่ปุ่น (ECCJ) และสมาพันธ์ก๊าซแห่งญี่ปุ่น (JGA)

2542

 • เปิดโรงงานยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล อิควิปเมนท์ (ประเทศจีน) จำกัด
 • ตู้คอนเทนเนอร์เย็นได้รับรางวัลจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมประเทศญี่ปุ่น (EA)

2541

 • ทาเคฮิโตะ ยามาโอกะ ดำรงตำแหน่งประธาน
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ แมนูแฟคเจอริง อเมริกา คอร์ปอเรชัน
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับโรงงานผลิตเครื่องยนต์ขนาดเล็กทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น จากองค์กรควบคุมคุณภาพญี่ปุ่น (JQA)
 • เป็นองค์กรแรกที่ได้รับหนังสือรับรอง NOx สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับเรือเดินสมุทร โดยองค์กรการเดินทะเลสากล (IMO)

2539

 • เปิดตัวเครื่องยนต์เรือเดินสมุทรรุ่น 6N18 และ 6N21
 • ได้รับรางวัลสำหรับรถแทรกเตอร์รุ่นอีโคทรา

2538

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ คากิวา จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัท ยันม่าร์ อิตาลี จำกัด) โดยการร่วมทุนกับคากิวา
 • เปิดโรงงานที่บิวะ ในประเทศญี่ปุ่น

2537

 • เปิดตัวเครื่องขุดเจาะรุ่น ViO
 • ได้รับใบรับรองสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง ที่หล่อเย็นด้วยน้ำจากคณะกรรมการทรัพยากรอากาศแคลิฟอร์เนีย (CARB)

2536

 • ก่อตั้งบริษัท โอซากา ฟุตบอล คลับ จำกัด และทีมฟุตบอล เซเรโซ โอซากา
 • เป็นองค์กรแรกที่ได้รับหนังสือรับรองการปล่อยมลพิษจากคณะกรรมการสากล เลค คอนสแตนซ์ สวิตเซอร์แลนด์

2535

 • ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องที่ 10 ล้าน
 • โรงงานอามากะซากิ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 โดยบริษัท ลอยด์ รีจิสเตอร์ ควอลิตี แอสชัวรันส์ จำกัด (LRQA)
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 สำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็ก โดยสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) และองค์กรควบคุมคุณภาพญี่ปุ่น (JQA)

2533

 • ได้รับรางวัลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่หล่อเย็นด้วยอากาศ รุ่น L โดยสมาพันธ์เครื่องจักรแห่งญี่ปุ่น (JMF)

2532

 • ก่อตั้งบริษัท อัมมานน์-ยันม่าร์ จำกัด ขึ้นในฝรั่งเศส โดยร่วมทุนกับกลุ่มอัมมานน์
 • ก่อตั้งบริษัท ทัฟฟ์ ทอร์ก คอร์ปอเรชัน ในประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ เอเชีย (สิงคโปร์) จำกัด

2531

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ ยุโรป จำกัด และบริษัท ยันม่าร์ อินเตอร์เนชันแนล ยุโรป จำกัด ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ในประเทศไทย
 • ก่อตั้ง ยันม่าร์ มารีน ฟาร์ม ในประเทศญี่ปุ่น

2530

 • เปิดตัวระบบปรับอากาศที่ใช้ปั๊มความร้อนก๊าซ
 • ได้รับรางวัลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่หล่อเย็นด้วยอากาศ รุ่น L โดยสมาพันธ์เครื่องจักรแห่งญี่ปุ่น (JMF)

2527

 • เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง ที่ใช้น้ำหล่อเย็น รุ่น TN
 • เริ่มดำเนินการระบบโคเจเนอเรชั่น 6RL-HT สามระบบ ที่สถานีโชวะ แอนตาร์คติกา

2526

 • เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลที่หล่อเย็นด้วยอากาศ ขนาดเล็กมาก (3.5 แรงม้า) รุ่น L35
 • ได้รับรางวัลสำหรับเครื่องยนต์ขับดันเรือเดินสมุทรรุ่น 3L15 โดยสมาพันธ์เครื่องจักรแห่งญี่ปุ่น (JMF)

2524

 • ผลิตเครื่องยนต์ดีเซลแนวนอน ที่ใช้น้ำหล่อเย็น เครื่องที่ 5 ล้าน

2523

 • เปิดตัวเครื่องยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของยันม่าร์ (5,000 แรงม้า) รุ่น 16ZL
 • เปิดตัวเรือสำราญ FZ22

2521

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ ประเทศไทย จำกัด

2520

 • ก่อตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ทำสัญญาการส่งออกรถแทรกเตอร์ร่วมกับบริษัท จอห์น เดียร์ แห่งสหรัฐอเมริกา

2518

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อกริคัลเจอรัล แมชชีนเนอรี แมนูแฟคเจอริง อินโดนีเซีย

2515

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ อินโดนีเซีย จำกัด
 • เปิดตัวเครื่องยนต์เรือแบบหมุนรอบรุ่น RM28

2514

 • เปิดตัวเครื่องขุดเจาะขนาดเล็กรุ่น YB600

2513

 • ก่อตั้งบริษัท โคกะ พรีไซส์ ฟาวน์ดรี จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น

2511

 • ได้รับรางวัลเดมมิง

2510

 • เปิดโรงงานคิโนะโมโตะที่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มทำการผลิตรถแทรกเตอร์รุ่น YM273 (23 แรงม้า)

2509

 • เปิดตัวเครื่องพรวนดินดีเซลรุ่น YC และ YS

2506

 • ทาดาโอะ ยามาโอกะ เข้ารับตำแหน่งประธาน

2505

 • ยาสึฮิโตะ ยามาโอกะ เข้ารับตำแหน่งประธาน

2504

 • เปิดสำนักงานใหญ่ที่โอซากา

2503

 • เปิดโรงงานที่อาโอโมริ

2502

 • เปิดตัวยันโบห์และมาร์โบห์ สัญลักษณ์ของรายการพยากรณ์อากาศในญี่ปุ่น

2500

 • ก่อตั้งบริษัท ยันม่าร์ ดีเซล บราซิล จำกัด ในประเทศบราซิล
 • ได้รับเครื่องอิสยาภรณ์เยอรมัน เมอริต ครอส จากการบริจาคสวนหินญี่ปุ่นเพื่อรำลึกถึง ดร. รูดอล์ฟ ดีเซล ให้เมืองเอาก์สบวร์ก ประเทศเยอรมัน

2498

 • ได้รับรางวัลเหรียญทองดีเซล โดยสมาคมนักประดิษฐ์เยอรมัน

2495

 • ใช้ชื่อบริษัท ยันม่าร์ ดีเซล จำกัด
 • เปิดตัวเครื่องยนต์รุ่น K1 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแนวนอน 4 จังหวะ ที่ใช้น้ำหล่อเย็น เครื่องแรกของโลก (1.5-2 แรงม้า)
 • เปิดตัวเครื่องยนต์เสริม 4MSL ความเร็วปานกลาง (120-130 แรงม้า)

2494

 • มาโกกิชิ ยามาโอกะ ผู้ก่อตั้งบริษัท ได้รับเหรียญรางวัลริบบินสีเงิน จากรัฐบาลญี่ปุ่น

2492

 • เปิดโรงงานนากาฮาระ ในประเทศญี่ปุ่น และเริ่มทำการผลิตชิ้นส่วนสำหรับปั๊มจ่ายน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

2490

 • ก่อตั้งบริษัทคันซากิ โคเคียวโกกิ แมนูแฟคเจอริง ในประเทศญี่ปุ่น
 • เปิดตัวเครื่องยนต์ขนาดเล็กรุ่น LB และ 2LB สำหรับเรือเดินสมุทร

2488

 • โรงงานผลิตหลักได้รับความเสียหายอย่างมากในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2

2485

 • เปิดโรงงานนากาฮามะ ในประเทศญี่ปุ่น

2481

 • ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยสถาบันด้านการคิดค้นและนวัตกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (JIII)

2480

 • แถลงหลักปรัชญาพื้นฐาน "การประหยัดพลังงานคือการกระทำเพื่อเพื่อนมนุษย์"

2479

 • เปิดโรงงานอามากะซากิในประเทศญี่ปุ่น เริ่มทำการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเอส

2476

 • วันที่ 23 ธันวาคม เปิดตัวเครื่องยนต์รุ่น HB ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเชิงพาณิชย์ขนาดเล็กเครื่องแรกของโลกที่สามารถใช้งานได้ (5-6 แรงม้า)

2473

 • เปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลแนวตั้ง 2 จังหวะ (5 แรงม้า)

2468

 • เปิดตัวเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันสำหรับเรือประมง

2464

 • ใช้ชื่อแบรนด์ ยันม่าร์
 • เปิดตัวเครื่องยนต์แนวนอน

2463

 • เปิดตัวเครื่องยนต์แนวตั้งที่ใช้น้ำมันสำหรับงานเกษตรกรรม

2455

 • ก่อตั้งบริษัทในชื่อ ยามาโอกะ ฮัตซึโดกิ โคซาคุโช เริ่มทำการผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ