เครื่องยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ