TECHNOLOGY COMPANYมุ่งสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยี

ด้วยเจตนารมย์ของผู้ก่อตั้ง สิ่งที่ผลักดันให้ยันม่าร์มุ่งมั่นในการช่วยให้ผู้คนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น เราได้เสนอโซลูชันต่างๆ พร้อมกับพยายามแสวงหาเทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้ผลผลิตมากที่สุดโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดคงความอุดมสมบูรณ์ในธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืนเราจะยังคงใช้เทคโนโลยีในการสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

VISION 01สังคมประหยัดพลังงาน

การเข้าถึงพลังงานที่ดียิ่งขึ้น พลังงานความร้อน การทำงาน และให้พลังงาน ซึ่งปราศจากวัสดุเหลือทิ้ง ปลอดภัย และประหยัด พร้อมใช้งานตลอดเวลา

Our Solutionเราเสนอพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เราทำงานเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย เช่นเดียวกับทางเลือกด้านพลังงานที่จะช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ เรามุ่งมั่นสร้างความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและผลกระทบที่น้อยที่สุดต่อสิ่งแวดล้อม

close

scrollscroll

VISION 02สังคมที่ผู้คนสามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ผู้คนได้รับรางวัลชีวิตที่ได้อยู่กับธรรมชาติ

Our Solutionเราเสนอสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สะดวกสบาย ด้วยการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ

เราช่วยสร้างสถานที่ทำงานที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีด้านเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ซึ่งลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เราทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ด้วยการสนับสนุนของโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมือง และการพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความสามารถในการทำงาน

close

scrollscroll

VISION 03สังคมที่ผู้คนเพลิดเพลินกับอาหารที่ปลอดภัยและเพียงพอ

อาหารแสนอร่อยและอุดมด้วยคุณค่า ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน

Our Solutionเราสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร

เราช่วยเหลือห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมผืนดิน ไปจนถึงการเลี้ยงต้นกล้า การเก็บเกี่ยว และการส่งมอบผลผลิตแก่ผู้บริโภค เราสำรวจโครงข่ายงานอุตสาหกรรมด้านเกษตรกรรมและประมงที่ยั่งยืน เพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเรา เราสร้างสังคมที่ผู้คนทั่วโลกสามารถได้รับอาหารที่มีรสชาติดีและปลอดภัย

close

scrollscroll

VISION 04สังคมที่นำเสนอวิถีชีวิตที่น่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย

เต็มที่ทั้งเรื่องงานและเรื่องเล่น คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อทุกคน

Our Solutionยันม่าร์มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต

เราไม่เพียงเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกและแปลกใหม่เท่านั้น แต่เรายังสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้แรงงานอีกด้วย วัตถุประสงค์ของเราคือการมีชีวิตที่สมดุลและปลอดภัย

close

scrollscroll

TECHNOLOGY CONCEPTการสร้างความเจริญสูงสุดโดยใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด

สร้างพลังงานให้มากที่สุดโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ได้รับผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวมากที่สุดโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุด สะดวกสบายมากที่สุด และก่อให้เกิดความเครียดน้อยที่สุด สร้างความสุขมากที่สุดโดยส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ที่ยันม่าร์ เรามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในการผลิตอาหารและการแปลงรูปแบบพลังงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เมื่อมองไปในอนาคตกว่า 100 ปีข้างหน้า เทคโนโลยีของเราจะมอบโซลูชันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าในปัจจุบัน

YANMAR TECHNOLOGY

ยันม่าร์ดำเนินการวิจัยและพัฒนาในห้าส่วน
เพื่อสร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

 • Y-Energy
 • Y-Robotics
 • Y-Cultivation
 • Y-Experience
 • Y-Quality

Y-Energyการมอบพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ยันม่าร์สำรวจเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งผสมผสานระหว่างประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสิทธิผลที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมในการวิจัยและพัฒนาระบบส่งกำลังสมัยใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายด้านเครื่องยนต์ไฮบริดและไฟฟ้า

 • เทคโนโลยีเครื่องยนต์
 • เทคโนโลยีการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน/ความร้อน
 • เทคโนโลยีไฮบริด
 • เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/ระบบส่งกำลัง
 • เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Y-Roboticsให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดโดยใช้แรงงานมนุษย์น้อยที่สุด

เราสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในพื้นที่ปฏิบัติงานที่ตัดสินใจเองได้และเป็นอัตโนมัติ ภายใต้สภาวะที่ท้าทาย เพื่อสังคมที่ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย ใช้แรงงานน้อยลง และมีความถูกต้องมากขึ้น

 • เทคโนโลยีการตรวจระบุการตรวจวัด
 • เทคโนโลยีการควบคุม AI
 • เทคโนโลยีด้านกลไกและเพาเวอร์ชิฟท์
 • เทคโนโลยีการควบคุมระบบ

Y-Cultivationการเพาะปลูกที่ส่งผลกระทบน้อยที่สุด
สำหรับอาหารที่มีคุณภาพสูงสุด

การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการเกษตรและการประมง จะช่วยให้การผลิตอาหารเป็นไปอย่างยั่งยืน เราเสนออาหารที่มีรสชาติดีและปลอดภัย โดยการสร้างเทคโนโลยีที่ให้ทั้งปริมาณและคุณภาพในการเก็บเกี่ยวที่ดีกว่าเดิม

 • เทคโนโลยีการเพาะและการขยายพันธุ์พืช
 • เทคโนโลยีการเฝ้าติดตามตรวจสอบ
 • เทคโนโลยีการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการประเมินทางชีววิทยา

Y-Experienceความตื้นเต้นสูงสุด
ผ่านโซลูชันขั้นสูง

เราพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับช่วงเวลาคุณภาพ เราหวังที่จะสร้างสังคมที่เสนอวิถีชีวิตที่แปลกใหม่ เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย

 • เทคโนโลยีการควบคุมระยะไกล
 • เทคโนโลยีการรับรู้
 • เทคโนโลยีการประเมินและการคาดการณ์
 • เทคโนโลยีการวินิจฉัย
 • ความปลอดภัย

Y-Qualityความน่าเชื่อถือและความสะดวกสบายสูงสุด
แต่ปัญหากลับน้อยที่สุด

การสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีในการออกแบบ ผลิต และประเมินผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เรานำเสนอความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยทำให้อัตราการทำงานอยู่ในระดับสูงและไม่ขัดขวางกระบวนการผลิต

 • การยศาสตร์
 • เทคโนโลยีวัสดุและการการออกแบบ
 • เทคโนโลยีการประเมินและการคาดการณ์
 • เทคโนโลยีการวินิจฉัย
 • ความปลอดภัย

TECHNICAL REVIEW

ยันม่าร์เทคโนโลยีรีวิว มีข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและเอกสารทางเทคนิคจากทีมวิจัยและพัฒนาของเรา
การนำเสนอเทคโนโลยีขั้นสูงที่เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

RESEARCH BASE

ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีดำเนินงานในภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพื่อสนับสนุนธุรกิจยันม่าร์

Research and Development Center Yanmar Kota Kinabalu R&D Center Yanmar R&D Europe Bio Innovation Center Marine Farm Bio Innovation Center, Kurashiki Laboratory Yanmar (Shandong) R&D Center

ศูนย์วิจัยและพัฒนา

ศูนย์วิจัยและพัฒนา(เมืองไมบาระ จังหวัดชิงะ)

ยันม่าร์ดำเนินงานสถาบันวิจัยที่สมบูรณ์แบบแห่งนี้ตั้งแต่ปี 1956 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งนี้เป็นกำลังสำคัญในด้านการศึกษาวิจัยของกลุ่มยันม่าร์ ซึ่งมีโครงการตั้งแต่การสำรวจ ไปจนถึงด้านกระบวนการอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และพลังงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคตาคินาบาลูของยันม่าร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคตาคินาบาลูของยันม่าร์(เมืองโคตาคินาบาลู ประเทศมาเลเซีย)

เราทำงานอย่างเต็มที่เพื่อความยั่งยืน ด้วยการผลิตและวิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งขณะนี้ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดเอเชีย เรายังได้นำกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนายันม่าร์ยุโรป

ศูนย์วิจัยและพัฒนายันม่าร์ยุโรป(แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี)

เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และบริษัทในท้องถิ่น เพื่อสร้างเทคโนโลยีเพื่อการใช้พลังงานสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เราดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีสำหรับเครือข่ายพลังงานในท้องถิ่น ระบบการจำลองขั้นสูง และการควบคุมหุ่นยนต์

ฟาร์มสัตว์น้ำศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ

ฟาร์มสัตว์น้ำศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ(เมืองคุนิซากิ จังหวัดโออิตะ)

ยันม่าร์ดำเนินงานศูนย์วิจัยเฉพาะทางแห่งนี้เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตของฟาร์มสัตว์น้ำ เราได้สร้างระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืนและถูกสุขลักษณะ ด้วยการสร้างศูนย์ฟาร์มสัตว์น้ำ แหล่งผลิตอาหารสัตว์และเพาะเลี้ยงลูกหอยนางรม

ศูนย์นวัตกรรมชีวภาพห้องทดลองคุราชิกิ

ศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ
ห้องทดลองคุราชิกิ
(เมืองคุราชิกิ จังหวัดโอคายามะ)

ที่ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพล้ำสมัยแห่งนี้ เราร่วมมือกับสถาบันวิจัยทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพื่อสร้างระบบการเพาะปลูกและการผลิตที่มีเสถียรภาพ รวมถึงระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน เราทำงานเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ

ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ซานตง) ของยันม่าร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ซานตง) ของยันม่าร์(มณฑลซานตง ประเทศจีน)

เราดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล การเกษตรกรรม และเทคโนโลยีการรีไซเคิลทรัพยากร ด้วยความร่วมมือของบริษัทและสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศจีน ประสิทธิภาพด้านพลังงานที่ดีช่วยเราในการสร้างกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและพลังงานสะอาด

 • Previous
 • Next

NEXT 100

ในอีก 100 ปีข้างหน้า ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ทั้งประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น ความมั่นคงด้านอาหาร และความท้าทายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเรา

ในการรับมือกับปัญหาเหล่านี้ เราจะต้องมองไปในอนาคต 100 ปีข้างหน้า

ธุรกิจการผลิตอาหารและจัดหาพลังงาน

ยันม่าร์มีภารกิจสำคัญเพื่อรองรับวันพรุ่งนี้ของพวกเรา

พูดได้ว่าอนาคตของสังคมขึ้นอยู่กับอาหารและพลังงาน

เราได้เริ่มต้นก้าวสู่เส้นทางอันยาวไกลสู่ 100 ปีข้างหน้า

เพื่อทุกชีวิตที่ยั่งยืน และ

สภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่ยั่งยืน

ยันม่าร์จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ “ความยั่งยืน” ทั้งสองมิตินี้ ด้วยเทคโนโลยี

เพื่อมุ่งสู่คุณค่าใหม่ในอีก 100 ปีข้างหน้า