SOLUTION 01 / Environmental Load Reducing

การปล่อยมลพิษที่สะอาดขึ้นแต่มีกำลังที่มากขึ้น คือเครื่องยนต์ทางทะเลที่ใช้ร่วมกับน้ำมันดีเซลและก๊าซ

สายการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่
จากมุมมองของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั่วโลกกฎข้อบังคับด้านการปล่อยมลพิษมีความเข้มงวดมากขึ้นในโลกทางทะเลและการลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเช่น NOx และ SOx ได้กลายเป็นความท้าทาย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยันม่าร์ได้พัฒนาเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ที่สามารถสลับระหว่างน้ำมันดีเซลและเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (LNG) การติดตั้งเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่บนเรือลากจูงและอื่น ๆ กำลังเพิ่มขึ้น

ISSUE

เครื่องยนต์ ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม แต่มีปรสิทธิภาพสูง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เรือขนาดใหญ่ที่กำลังเคลื่อนตัว ในทะเลทั่วโลกติดตั้งเครื่องยนต์ที่มีกำลังสูง ปัญหาที่เผชิญกับโลกของเราในปัจจุบันคือมลพิษทางอากาศจากการปล่อยไอเสียของเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เหล่านั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการใช้ก๊าซธรรมชาติได้รับความสนใจ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ ดังนั้นยันม่าร์จึงได้เริ่มพัฒนาเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ ที่สามารถใช้ทั้ง LNG และน้ำมันดีเซลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้กับงานได้หลากหลาย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราตั้งเป้าหมายไว้สูงในการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับระดับ 3 NOx (IMO3) และ SOx ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ The International Marine Organization (IMO3) และ SOx​ ​

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 กฎระเบียบระดับ 3 (IMO3) คือ IMO กำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมการปล่อยก๊าซ NOx IMO3 เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษที่ต่ำกว่ากฎข้อบังคับหลัก 80% จะถูกนำไปใช้ภายในพื้นที่ทะเลที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าพื้นที่ควบคุมการปล่อยก๊าซ NOx (N-ECA) ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา แคริบเบียนของสหรัฐฯทะเลเหนือ และทะเลบอลติก ได้รับการควบคุมสำหรับ SOx แล้วในขณะที่ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้รับการควบคุมสำหรับ NOx แล้ว ทะเลเหนือและทะเลบอลติก จะอยู่ภายใต้การควบคุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

SOLUTION

ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีเสถียรภาพด้วยเทคโนโลยียันม่าร์

ยันม่าร์ได้พัฒนาเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ ซึ่งรวมเอาเทคโนโลยีการควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่มีความแม่นยำสูง การรักษาสภาพการเผาไหม้ที่เหมาะสมตลอดเวลาทำให้การทำงานมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งใช้ทั้งน้ำมันก๊าซและน้ำมันดีเซล นอกจากนี้ยังมีการนำระบบควบคุมที่แม่นยำ มาใช้เพื่อความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานในท้องทะเล ด้วยการใช้อุปกรณ์เชิงซ้อน ที่ได้รับความปลอดภัยในเครื่องเดียวกัน นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมอัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงและระบบตรวจจับการเคาะ แม้ว่าจะใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่มีจำนวนมีเธนต่ำ ซึ่งกังวลเกี่ยวกับการเผาไหม้ที่ผิดปกติ (การน็อค) ความดันกระบอกสูบจะถูกวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ด้วยการควบคุมความเร็วสูงทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการน็อคได้ เครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ เข้ากันได้กับก๊าซธรรมชาติจากทั่วทุกมุมโลกและสามารถทำงานได้โดยไม่มีข้อจำกัด ด้านพลังงาน ในระหว่างการนำทางคุณสามารถเปลี่ยนจากโหมดดีเซลเป็นโหมดแก๊สได้แม้จะมีกำลังขับสูงสุดก็ตาม ในกรณีฉุกเฉินจะเปลี่ยนจากโหมดแก๊สเป็นโหมดดีเซลอย่างปลอดภัยและทันที

RESULT

ทำงานเข้ากันได้ดี ตามกฏธรรมชาติ

ในโหมดก๊าซของรุ่นที่พัฒนาขึ้น 6EY26DF เราทำได้ประมาณ 80% ของ NOx (ไนโตรเจนออกไซด์), 25% ของ CO 2, 99% ของ SOx (ซัลเฟอร์ออกไซด์) และการลด PM (อนุภาค) เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของเรา ในรุ่นเครื่องยนต์เดียวกัน 6EY26W. เป็นไปตามมาตรฐาน IMO ระดับที่ 3 ในขณะที่ยังคงรักษาข้อได้เปรียบเช่นประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานที่สูง เราได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ที่จัดการปัญหาระดับโลกในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาเชื้อเพลิงที่ผันผวน ยันม่าร์ได้ขับเคลื่อนวิวัฒนาการของเครื่องยนต์และจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีที่หลากหลายสำหรับรุ่นต่อไป

INTERVIEWติดตั้งบน เรือรากจูงอิชิน
เชื่อมโยงผู้คนให้เป็นพลังขับเคลื่อนโครงการ

เรือลากจูงอิชิน ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย ดูแลเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่เดินเรือในอ่าวโอซาก้า และทะเลเซโตะ เป็นเรือรากจูงเข้า-ออกท่าเรือตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เรือลากจูงนี้ได้รับความสนใจในฐานะเรือลากจูงลำแรกในญี่ปุ่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นเชื้อเพลิง และเป็นไปตามมาตรฐาน IGF Code (*) เครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ของยันม่าร์ 6EY26DF ได้รับการติดตั้งเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนหลักสำหรับ "อิชิน"

เรือลากจูง การทำงานนั้นต้องใช้เครื่องยนต์ที่ใหญ่ และสามารถรับแรงได้ดี เนื่องจากการผลักและดึงเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และหนักกว่ามาก คุณโดอิ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า“ ยันม่าร์ไม่เคยผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าสธรรมชาติมาก่อน สำหรับผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่ใช้ก๊าสธรรมชาติโดยทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดพลาด เนื่องจากเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าสเครื่องแรกส่งมอบให้กับโครงการ ผมเริ่มไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของมัน” "ในการประชุมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เราถูกถามว่าจะดำเนินการต่อได้หรือไม่ และได้รับแจ้งว่าไม่สามารถใช้เรือลากจูงได้หากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน แม้จะมีอุปกสรรคแต่เราก็ยังทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการและร่วมกันแก้ปัญหา คุณโดอิและคุณคูโบกล่าว ผู้จัดการฝ่ายออกแบบระบบกล่าว , คุณนิชิมูระผู้รับผิดชอบด้านการออกแบบเครื่องยนต์กล่าวว่า "เราได้ประเมินด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกเรือสามารถใช้โหมดก๊าสได้อย่างสบายใจ”

ในวันแรกที่ออกเรือ พนักงานของฝ่ายบริการและฝ่ายพัฒนได้ขึ้นเรือลากจูงด้วย ทุกคนต่างชื่นชมในความสามัคคี ที่ร่วมกันสร้างเรือลำนี้ มันช่างน่าประทับใจ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการส่งเสริมร่วมกันของลูกค้าและยันม่าร์​ ​

* รหัส IGF: รหัสสากลด้านความปลอดภัยสำหรับเรือที่ใช้ก๊าซหรือเชื้อเพลิงจุดวาบไฟต่ำอื่น ๆ ที่ออกในปี 2560 เพื่อระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

* ข้อมูลกอง / สังกัด ณ เมษายน 2563