• GO NEXT New เว็บไซต์พิเศษเกี่ยวกับแทร็กเตอร์ใหม่

  GO NEXT: เว็บไซต์พิเศษสำหรับแทรกเตอร์รุ่นใหม่

 • บริการด้านสินเชื่อ

  บริการด้านสินเชื่อ

 • YM351A/YM357A

  YM351A/YM357A

  GO NEXT: ก้าวไปข้างหน้า เพื่อเกษตรกรไทย

 • ภาพอนาคตของเกษตรกรรมที่เป็นเป้าหมายของยันมาร์ พัฒนาเกษตรกรรมสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร สนับสนุนตั้งแต่แหล่งปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร มุ่งสู่การเกษตรที่ยั่งยืน

  พัฒนาเกษตรกรรมสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหาร
  สนับสนุนตั้งแต่แหล่งปลูกจนถึงโต๊ะอาหาร มุ่งสู่การเกษตรที่ยั่งยืน

 • ไรซ์เจลลี่

  "ไรซ์เจลลี่" วัตถุดิบอาหารที่ผลิตจากข้าว
  ช่วยสร้างวัฒนธรรมอาหารใหม่และสร้างความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์

  Back

  Next

  สินค้า

  ด้านการเงิน

  วาย ซี ที ให้การสนับสนุนด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็ว และเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และ ตัวแทนจำหน่ายของเรา

  การจัดการที่ญี่ปุ่น

  ยันม่าร์ดำเนินการจัดการต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรการเกษตร เพื่อทำให้ [การเกษตกรรมที่ทำได้อย่างยั่งยืน] เป็นจริงได้

  ข้อมูล