สินค้า

ด้านการเงิน

วาย ซี ที ให้การสนับสนุนด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็ว และเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และ ตัวแทนจำหน่ายของเรา

การจัดการที่ญี่ปุ่น

ยันม่าร์ดำเนินการจัดการต่าง ๆ นอกเหนือไปจากการบริการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรการเกษตร เพื่อทำให้ [การเกษตกรรมที่ทำได้อย่างยั่งยืน] เป็นจริงได้

ข้อมูล