การเกษตร

การเพาะปลูก

การดำนา

ด้านการเงิน

วาย ซี ที ให้การสนับสนุนด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็ว และเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และ ตัวแทนจำหน่ายของเรา