ด้านการเงิน

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (วาย ซี ที) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรและ เครื่องจักรกลด้านการก่อสร้าง โดยคลอบคลุมการบริการสำหรับลูกค้ายันม่าร์ในประเทศไทยทั้งหมด

ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา วาย ซี ที ได้มีส่วนสนับสนุนในการเติมเต็มความฝันเพื่อลูกค้ายันม่าร์ กว่า 1,000 รายที่ต้องการเป็นเจ้าของสินค้าของยันม่าร์ ขณะที่เราได้นำสินค้าที่มีคุณภาพ ใช้งานได้ความสะดวกและคุ้มค่าไปสู่ลูกค้าของเรา วาย ซี ที ได้ทำหน้าหน้าให้การสนับสนุนด้านการบริการสินเชื่อเช่าซื้อ ด้วยกระบวนการสินเชื่อที่รวดเร็ว และเงื่อนไขการชำระเงินที่ยืดหยุ่น เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า และ ตัวแทนจำหน่ายของเรา

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 1858/113, 115, 116 อาคารทีซีไอเอฟ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 02-751-4750-52   
โทรสาร:  02-751-4755-56
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-744-2500