แอปพลิเคชัน มายยันม่าร์

รายละเอียด

ติดตามรถของคุณอย่างง่ายดาย*
แอปพลิเคชันนี้สามารถเข้าถึงตำแหน่งของรถ ซึ่งผู้ใช้จะได้รับความสะดวกสบาย
ค้นหาผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์ได้
สามารถค้นหาสถานที่ตั้ง , อีเมล และเบอร์ติดต่อของผู้แทนจำหน่ายยันม่าร์
รับรู้ข่าวสารได้อย่างทันท่วงที
มีการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาตามระยะ และกิจกรรมยันม่าร์
  • *สำหรับเครื่องจักรที่ติดตั้งระบบ สมาร์ทแอสซิสต์ รีโมท เท่านั้น

หมายเหตุ

ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน
แอปพลิเคชันนี้อาจมีการใช้งานข้อมูลตำแหน่งของคุณเพื่อค้นหาผู้แทนจำหน่ายที่อยู่ใกล้ รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆ ทั้งนี้ จะไม่มีการนำข้อมูลตำแหน่งของคุณ ไปใช้งานภายนอกแอปพลิเคชันนี้
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์เนื้อหาในแอปพลิเคชันนี้เป็นของ บริษัท ยันม่าร์โฮลดิ้ง จำกัด ห้ามให้มีการดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย ส่งต่อ เสนอราคา และการทำซ้ำใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาต