ตำแหน่งงาน

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ยันม่าร์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการด้านการเงิน แก่ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ของยันม่าร์ อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง เราพัฒนาศักยภาพการให้บริการของเราอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นหนึ่งในผู้บริการด้านการเงินระดับมาตรฐาน และเนื่องจากการเติบโตและการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ เราจึงมองหาผู้ที่เหมาะสมมาร่วมเป็นหนึ่งในครอบครัวยันม่าร์เพื่อขับเคลื่อนอนาคตที่ท้าทายไปกับเรา

เลขที่ 1858/113,115,116
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อ: แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร 02-751-4750 ต่อ 702 แฟกซ์ 02-751-4755-56
E-mail: utama_chantaragravee@yanmar.com