SPORTS

พันธกิจของเราตระหนักถึง“ สังคมที่เต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นและ เติมเต็มด้วยประสบการณ์อันล้ำค่า” ยันม่าร์มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกีฬาโดยมุ่งเน้นที่ฟุตบอลและกีฬาทางทะเล เช่นเดียวกับเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเสาหลักของธุรกิจของยันม่าร์ เราเชื่อว่ากีฬาเป็น "แรงผลักดัน" ที่อยู่เบื้องหลังทำให้สังคมเจริญรุ่งเรือง และด้วยการสนับสนุนด้านกีฬาของยันม่าร์นั้น เราส่งเสริมวัฒนธรรมและพัฒนาคนรุ่นต่อไปในอนาคต