แนะนำโรงงาน ฐานการผลิตสินค้าของเรา: ทำด้วยหัวใจ

แนะนำโรงงาน ฐานการผลิตสินค้าของเรา: ทำด้วยหัวใจ

เครื่องจักรในการก่อสร้างขนาดเล็กของยันม่าร์ ส่งมอบประสิทธิภาพการทำงานอันสูงสุดให้กับโครงการพัฒนาในเขตเมือง พื้นที่อันคับแคบและซับซ้อน ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไร ก็ต้องใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพที่ดี ให้กำลังการทำงานที่ดีกว่า คล่องตัวกว่า ประหยัดเชื้อเพลิงกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ทนทานมากกว่าเดิม ซึ่งความสามารถที่มีของพนักงานของเรา และ หัวใจที่มุ่งมั่น พร้อมอย่างยิ่งที่จะพัฒนาและสร้างเครื่องจักรให้มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิม ส่งมอบให้กับลูกค้า

ยันม่าร์ ส่งมอบเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มีคุณภาพด้วยหัวใจ ผ่าน 3 ฐานการผลิตหลัก เพื่อสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นไปทั่วโลก

ประเทศ ญี่ปุ่น
Yanmar Construction Equipment

ประเทศ ฝรั่งเศส
Yanmar Construction Equipment Europe

ประเทศ เยอรมนี
Yanmar Compact Germany

01 วิศวกรรมการผลิต

ปรัชญาของเรา คือ : ความปลอดภัย คุณภาพสูงสุด และ ประสิทธิภาพสูงสุด งานของเราคือออกแบบและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์จับชิ้นงาน เพื่อการผลิตที่สมบูรณ์แบบที่สุด

เราสอบถามพนักงานที่ทำงานอยู่หน้าสายพานการผลิตถึงปัญหาที่พวกเขาพบ จากนั้นจึงออกแบบเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์จับชิ้นงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านการผลิตในโรงงาน ในฐานะที่แผนกเราเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง เราจึงต้องเป็นผู้นำในด้านการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านศักยภาพและความปลอดภัยในการผลิต ให้กับใครก็ตามที่ต้องทำหน้าที่นี่

แม้แต่เศษผ้าเพียงชิ้นเดียวถ้าหลุดเข้าไปในกระบวนการผลิต -
การตั้งคำถามว่า "ทำไม" นั้นคือหัวใจสำคัญของการพัฒนา

ผมมีหน้าที่ดูแลกระบวนการพ่นสี ครั้งหนึ่งงานที่ผมทำเคยมีข้อผิดพลาดที่เกิดจากเศษผ้าเข้าไปติดในชิ้นส่วนงาน ผมตรวจสอบและหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว อันนำไปสู่การวางกฏระเบียบที่เคร่งครัดเกี่ยวกับเครื่องแบบที่สวมใส่ในการทำงาน แม้แต่เรื่องเล็กๆก็อาจทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิตได้ นอกจากจะต้องเข้าไปตรวจเช็คหน้าสายพานการผลิตด้วยตัวเองแล้ว ผมยังต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหน้างานการผลิตด้วย เพื่อป้องกันการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิด

ยูยะ ซาคะกุจิ
แผนกวิศวกรรมการผลิต ส่วนวิศวกรรมการผลิต

การสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานหน้าสายการผลิต ทำให้ผมสามารถออกแบบและผสมผสานแนวคิดใหม่ๆได้

ช่วงแรกๆที่ผมเข้าร่วมงานกับทางบริษัท ผมยังไม่เข้าใจแม้กระทั่งภาพต้นแบบ แต่ตอนนี้ผมทำงานได้สามปีแล้วและมีประสบการณ์การทำงานที่เชี่ยวชาญขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณการดูแลอย่างต่อเนื่องจากเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ รวมถึงการได้ไปเยี่ยมโรงงานผลิตในกลุ่มยันม่าร์ที่ผลิตเครื่องจักรทางด้านการเกษตรและเครื่องจักรประเภทอื่นๆ ได้ทำให้ผมเกิดแนวความคิดใหม่ๆ ได้รับแรงกระตุ้นที่จะคิดแผนงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในสายการผลิตมีความสุข ขณะเดียวกันก็ยังให้ความร่วมมือกับคนอื่นๆหรือหน่วยงานอื่นๆในโรงงานด้วย

ทาคุมะ ฮาระดะ
แผนกวิศวกรรมการผลิต ส่วนวิศวกรรมการผลิต

02 การตรวจสอบชิ้นส่วนที่นำเข้ามาผลิต

เราทำการตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีการนำเข้ามาอย่างละเอียดเพื่อรับรองคุณภาพระดับสูงสุดสำหรับการผลิต

เราตรวจสอบในทุกรายละเอียด ทั้งการวัดค่า ความแข็งแรง และรูปลักษณ์ภายนอกของชิ้นส่วน เพื่อความมั่นใจว่าตรงตามแบบการผลิตที่ต้องการ การตรวจสอบของเราเข้มงวดมาก เราตรวจสิ่งเจือปนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ และยืนยันสัดส่วนของชิ้นงานโดยเครื่องวัดแบบ 3 มิติ ชิ้นส่วนเพียงชิ้นเดียวอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตทั้งโรงงาน เราจึงทุ่มเททำงานเพื่อคงความแม่นยำโดยการตรวจสอบสิ่งผิดปกติอย่างละเอียด

ผมใช้ความรู้ที่สะสมมาทั้งหมด เพื่อรับประกันว่าชิ้นส่วนที่ไม่มีความบกพร่องเท่านั้น ที่จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิต

เมื่อตอนที่ผมได้รับมอบหมายให้ทำงานที่นี่ครั้งแรก ผมต้องศึกษาการอ่านภาพต้นแบบและทำความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์วัดขนาดสำหรับแต่ละชิ้นส่วน มันเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อย แต่เพื่อนร่วมงานรุ่นพี่ก็คอยดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้แน่ใจว่าผมมีความเข้าใจจริง และเสียสละเวลาเพื่อรับประกันว่าผมสามารถทำงานวัดขนาดได้ด้วยตนเอง หากเราทำพลาด ก็เท่ากับปล่อยให้ชิ้นส่วนที่บกพร่องเข้าสู่กระบวนการผลิต ดังนั้นเราต้องมีสมาธิในการตรวจสอบเสมอ ทุกครั้งที่ชิ้นส่วนต่างๆ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ประกอบรวมกันขั้นสุดท้ายจนเป็นผลิตภัณฑ์ มันทำให้ผมรู้สึกมีความสุขกับงานเสมอ

โชโกะ นาคางาวะ
ทีมงานตรวจสอบชิ้นส่วน แผนกการควบคุมคุณภาพ ส่วนการควบคุมคุณภาพ

03 การเลือกชิ้นส่วนเพื่อประกอบ

มีการจัดการชิ้นส่วนกว่า 2,000 ชนิดในพื้นที่นี้ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้น ชุดชิ้นส่วนที่ถูกต้องจะถูกส่งเข้าไปยังกระบวนการผลิต

จำนวนของชิ้นส่วนที่ต้องใช้เพื่อประกอบเครื่องจักรแต่ละชุดนั้นจะอยู่ที่ราว 400 ชิ้น และชิ้นส่วนที่จำเป็นกับขั้นตอนต่างๆ จะถูกจัดเรียงไว้เป็นชุดเพื่อส่งไปยังแต่ละสายงานผลิต โดยระบบจัดการชิ้นส่วนได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2015 เพื่อให้การจัดสรรชิ้นส่วนมีประสิทธิภาพดีขึ้น

การนำเอากระบวนการและระบบใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ ทำให้ดิฉันรู้สึกได้ถึงความสำเร็จและมีความตื่นเต้น

เหตุผลที่ดิฉันเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพราะทราบว่าดิฉันสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการวางระบบการเลือกชิ้นส่วนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และเมื่อมีการนำเอาระบบเลือกชิ้นส่วนเข้ามาใช้ในปี 2015 ดิฉันจึงได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบดังกล่าว ตั้งแต่การเลือกระบบ การเลือกวิธีการแสดงผลรายการบำรุงรักษา หรือแม้แต่แบบแปลนของชั้นวาง ทุกวันนี้ดิฉันมีหน้าที่ควบคุมกระบวนการทำงานทั้งหมดและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงศักยภาพด้านการผลิตด้วย ปัจจุบันนี้ดิฉันพยายามอย่างมากเพื่อรับประกันว่าจะไม่มีข้อบกพร่องหรือผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง เพื่อให้การผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น

อายูมิ ยามะงุจิ
ทีมส่งเสริมศักยภาพงาน (Seisin-Competence-Support), สำนักงานชิคุโกะ

04 การขึ้นรูปชิ้นงาน

เราใช้แรงกดอัดสูงสุดถึง 1,000 ตันร่วมกับการใช้เลเซอร์แบบ 3 มิติ
เราผลิตชิ้นส่วนทุกขนาดและขึ้นรูปทรงที่นี่

กระบวนการนี้เป็นการเปลี่ยนแผ่นเหล็กกล้าให้กลายเป็นชิ้นส่วน เราใช้แรงกดอัดสูงสุด 1,000 ตัน และ การยิงเลเซอร์แบบ 3 มิติ เพื่อสร้างชิ้นส่วนทุกชนิด ตั้งแต่ชิ้นส่วนขนาด 130 กิโลกรัม ไปจนถึงชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กจนสามารถวางบนฝ่ามือของคุณได้ เราใช้เทคโนโลยีการกดอัดที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Yanmar Construction Equipment เพื่อแปลงโฉมแผ่นเหล็กกล้าหนา 1.6 มม. ให้กลายเป็นรูปทรงโค้งเว้าคล้ายกับกระทะได้

ปรัชญาของเราคือ "ไม่เสี่ยง"
เพราะนี่คืองานที่ผลลัพธ์นั้นสามารถมองเห็นได้โดยชัดเจน

ปัจจัยหลักที่ใช้ดูรูปลักษณ์สุดท้ายของชิ้นงานหลังจากผ่านการบดอัดแล้วจะต้องเป็นอย่างไร เช่น มีรอยขีดข่วนหรือไม่ รวมถึงความเรียบของขอบที่ตัดด้วยเลเซอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะของชิ้นส่วนซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง มุมมองของผมที่ว่าอะไรดีนั้นอาจแตกต่างจากพนักงานคนอื่น ผู้ตรวจสอบ หรือแม้แต่ลูกค้า ดังนั้นสำหรับชิ้นส่วนที่ประเมินได้ยาก เราจะต้องสร้างตัวอย่างเพื่อใช้เป็นมาตรฐานด้านคุณภาพ จากนั้นจึงนำตัวอย่างนี้ไปให้ทุกคนที่ทำงานรับทราบ บ่อยครั้งที่ผมเห็นเครื่องจักรงานก่อสร้างที่ผมเองได้มีส่วนร่วมผลิตจนสำเร็จ ด้วยความที่ผมตระหนักดีว่าผมมีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นส่วนใด ผมจึงไม่ยอมให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับงานของผม

โนบุฮิสะ ฮาราชิมะ
กลุ่มเครื่องจักร 2, งานบริการ (Seirei Total Service)

05 งานเชื่อม (แบบบาง)

สิ่งที่เราต้องการคือพื้นผิวที่สวยงามและมิดชิด ไม่มีอากาศเข้า
เรามีหน้าที่ดูแลชิ้นส่วนต่างๆ เช่น ฝาครอบและถังน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งต้องมีความหนาไม่เกิน 4.5 มม.

เราเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าให้มีความหนาตั้งแต่ 2.3 - 4.5 มม. โดยปกติแล้วเรามีหน้าที่ดูแลคุณภาพของงานชิ้นส่วนภายนอก เช่น ฝาครอบ หรือชิ้นส่วนที่ปิดมิดชิด เช่น ถังน้ำมันไฮดรอลิก เราพยายามรับรองคุณภาพระดับสูงสุดผ่านการตรวจสอบด้วยสายตา โดยนำชิ้นส่วนไปแช่ในน้ำ จากนั้นใช้แรงดันอากาศเพื่อตรวจหารูรั่ว และล้างชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักรเพื่อขจัดคราบต่างๆ ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

จากฟุกุโอกะสู่ทั่วโลก
สภาพแวดล้อมที่สามารถมอบให้เพื่อการทำงาน

การเชื่อมชิ้นงานแบบบางนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการบิดเบี้ยวและต้องอาศัยเทคนิคการขัดผิวชิ้นงานหลังเชื่อมแล้ว แต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกถึงความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เมื่อได้เห็นเครื่องจักรที่สมบูรณ์ซึ่งพร้อมสำหรับส่งมอบ หนึ่งในสิ่งที่มีค่าของการได้ทำงานกับ Yanmar Construction Equipmentคือคุณมีโอกาสมากมายในการได้รับคำแนะนำจากแผนกต่างๆเกี่ยวกับงานที่คุณดูแล ผลิตภัณฑ์ของเราส่งออกไปยังทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ผมจึงทำงานด้วยความรู้สึกสนุกและอยากที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ

โชตะ คาคิฮาระ
กลุ่มเครื่องจักร 2, งานบริการ Seirei Total Service

06 งานเชื่อม (แบบหนา)

การเชื่อมชิ้นส่วนขนาดใหญ่ที่มีความหนาสูงสุด 50 มม. และต้องการความแข็งแรงมนุษย์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันเพื่อรับประกันความแม่นยำ

เราเชื่อมแผ่นเหล็กกล้าความหนาตั้งแต่ 4.5 ถึง 50 มม. ผมทำงานกับชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับการหมุน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของเครื่องจักรในการก่อสร้าง หุ่นยนต์มีหน้าที่จัดการรอยเชื่อมยึด ขณะที่มนุษย์เชื่อมส่วนที่ต้องอาศัยความละเอียด การเชื่อมนั้นต้องอาศัยทักษะในระดับสูง ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบด้านความสามารถเป็นประจำ ปีละสองครั้งในโรงงานเพื่อพัฒนาทักษะของเรา

การได้รับหน้าที่สอนพนักงานใหม่
ช่วยย้ำเตือนผมว่ายังมีเรื่องอีกมากที่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานเชื่อม

การเชื่อมนั้นไม่ใช่เพียงการนำเอาเหล็กกล้าสองแผ่นมาประกบติดกันเท่านั้น แต่ยังต้องอาศัยทักษะเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการทำให้ชิ้นงานนั้นออกมาดูดีและมั่นใจว่าการเชื่อมีความแข็งแรงพอ ทุกวันนี้ พอได้มารับผิดชอบตำแหน่งหัวหน้าแผนกและต้องสอนพนักงานใหม่ ผมจึงได้รู้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะสอนทักษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มา การสอนคนอื่นๆช่วยให้คุณเองได้เติบโต และผมหวังว่าเพื่อนร่วมงานของผมจะสามารถพัฒนาและต่อยอดทักษะความรู้ของเราไปด้วยกัน

ทัตสึยะ ทสึมุระ
แผนกงานเชื่อม ส่วนการผลิต

07 งานพ่นสี

รับหน้าที่ดูแลและดำเนินงานทั้งหมดด้วยตนเอง ตั้งแต่การผสมและเตรียมเนื้อสีให้พร้อม ไปจนถึงการเก็บรายละเอียดที่เล็กที่สุด
งานสี คือการทำให้ส่วนนอกของเครื่องจักร หรือ "โฉมหน้า" ของมันดูดีที่สุด

ชิ้นส่วน 100 ถึง 170 ของเครื่องจักรแต่ละเครื่องจะถูกจัดเรียงแยกเป็นสามแถว โดยเรียงจากอุณหภูมิที่สีแห้ง จากสูงไปปานกลางจนต่ำ การผสมสีเพื่อป้องกันสนิมและการลงสีบนพื้นที่ประณีต ไม่สามารถทำได้โดยเครื่องจักร จะต้องทำด้วยมือ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพภายนอกของผลิตภัณฑ์ งานนี้จึงต้องอาศัยทักษะอย่างมากเพื่อพ่นสีพื้นผิวทั้งหมดโดยเท่าๆ กันด้วยการพ่นชั้นสีให้หนาเพียง 0.06 มม.

เลือกใช้แผนที่ดีที่สุดตามสถานการณ์
เราทุกคนทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานพ่นสีของเรา

ผิวงานพ่นสีขั้นสุดท้ายจะได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงงานตามแต่ช่วงเวลา ดังนั้นเราจึงต้องปรับเปลี่ยนส่วนผสมของสีโดยพิจารณาตามสถานการณ์ ในฐานะผู้นำแผนก ผมจึงออกคำสั่งให้กับพนักงานที่ทำงานในหลายๆ ขั้นตอนของงานพ่นสี ให้ทำการปรับแก้เพื่อให้งานพ่นสีสามารถผ่านมาตรฐานที่วางไว้ได้ ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา เราได้มีผู้ตรวจสอบเฉพาะมาร่วมงานด้วย ผมมองเห็นพัฒนาการด้านคุณภาพได้อย่างชัดเจนจากการเน้นให้ถึงความสำคัญในการสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้ตรวจสอบ ทั้งหมดเพื่อให้เราทุกคนทำงานร่วมกันได้

ทะอิชิ ทานะกะ
แผนกงานพ่นสี ส่วนการผลิต

08-01 งานประกอบรถขุด

ประกอบรถขุดทั้งคันบนสายพานการผลิตเดียวตั้งแต่ขนาด 0.5 ตัน ถึง 10 ตัน ทีมพนักงานมืออาชีพที่นำแรงบันดาลใจและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อประกอบรถขุด

ปัจจุบันมีรถขุดทั้งหมด 16 รุ่นในสายการผลิตรถขุด แต่ก็มีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งจากประเทศที่จะนำไปใช้งาน รวมถึงเงื่อนไขจากทางลูกค้า ในความเป็นจริงมีรูปแบบการประกอบ กว่า 200แบบที่ต่างกัน การประกอบรถทั้งหมดบนสายการผลิตเดียวถือเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของ Yanmar Construction Equipment กระบวนการแต่ละขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 7 นาที จากนั้นก็จะส่งต่อไปยังสถานีผลิตทันที

ผมใช้สมาธิและความระมัดระวังในการขันน็อตแต่ละตัว
แนวคิดแบบมืออาชีพคือหัวใจหลักของคุณภาพระดับสูงสุด

สายการผลิตเพียงชุดเดียว แต่ต้องประกอบเครื่องจักรหลายชนิด จึงต้องอาศัยความรู้มากมายและความสามารถด้านเทคโนโลยีในระดับสูง เมื่อเทียบกับสายการผลิตที่ประกอบเครื่องจักรเพียงชนิดเดียว นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพวกเราแต่ละคนมีความเป็นมืออาชีพ และแน่ใจว่าน็อตทุกตัวได้รับการขันจนแน่น ในฐานะผู้นำแผนก ผมจึงต้องออกคำสั่งแก่พนักงานการผลิตในการจัดการเรื่องนี้ ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยสร้างคุณภาพให้กับยันม่าร์

คะซุกิ มินามิจิมะ
แผนกงานประกอบ 1 ส่วนการผลิต

08-02 งานประกอบรถตัก และแคริเออร์

ผลิตเครื่องจักรขนาด 1 ตันและ 5 ตันบนสายการผลิตเดียวกัน
พนักงานมุ่งมั่นอย่างเต็มที่กับการทำงานอย่างมีคุณภาพและทำงานร่วมกันเพื่อผลิตเครื่องจักรให้สมบูรณ์

ชิ้นส่วนที่ทำสีแล้ว ชิ้นส่วนที่จัดหามา รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆ จะถูกคัดแยกเป็นแปดหมวดหมู่ตามกระบวนการประกอบเพื่อสร้างรถตักและแคริเออร์ เพื่อปรับปรุงศักยภาพด้านการผลิตของเรา จึงได้มีการเพิ่มระบบสายพานเข้ามาในปี 2016 แม้จะมีจำนวนของชิ้นส่วนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับรถขุด และจำนวนพนักงงานก็น้อยกว่า แต่พนักงานทุกคนภายในทีมระดับมืออาชีพ ต่างก็มีบทบาทสำคัญกับหน้าที่ของตนเอง

เพื่อความมั่นใจต่อความน่าเชื่อถือของ Yanmar Construction Equipment
ผมพยายามที่จะเรียนรู้เสมอ

งานของผมคือการติดตามกระบวนการผลิต และตรวจสอบเครื่องจักรที่ผ่านการประกอบแล้ว แน่นอนว่านี่เป็นงานที่เข้มงวด แต่ความจริงคือ งานของผมเชื่อมโยงกับการรักษาความไว้วางใจของลูกค้าโดยตรง จึงทำให้ผมมีแรงจูงใจที่จะทำงานต่อไป Yanmar Construction Equipment ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมและการทดสอบเพื่อรับรอง ดังนั้นจึงมีโอกาสมากมายในการได้รับความรู้ที่จำเป็นเพื่อการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่อง ผมจึงสามารถพัฒนาทักษะของตนเองควบคู่กับการทำงานได้

ทาคาฮิสะ อัตสึตะ
แผนกงานประกอบ 2 ส่วนการผลิต

09 การตรวจสอบก่อนส่งมอบ

เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและรุ่นของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
เพื่อจะทำให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจ เราจึงต้องเข้มงวด

ในขั้นตอนนี้ เราตรวจสอบสภาพภายนอกและฟังก์ชันการทำงานของเครื่องจักรที่ผ่านการประกอบแล้ว เราตรวจสอบทุกจุดเพื่อมองหารอยขีดข่วนบนงานสี น็อตที่ขันไม่แน่น ข้อผิดพลาดในการประกอบ หรือแม้แต่การรั่วซึมของน้ำมัน เราต้องมั่นใจว่าได้ควบคุมและใช้งานเครื่องจักรในแบบเดียวกันกับที่จะถูกนำไปใช้งานจริง

เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงค้นหาข้อบกพร่อง แต่
เพื่อรับประกันว่าจะไม่เกิดข้อบกพร่องใดๆ ในผลิตภัณฑ์

เมื่อตอนที่ผมเข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นครั้งแรก ผมตื่นตากับความหลากหลายของผลิตภัณ์และข้อกำหนดที่ต้องตรวจสอบ ตลอดจนขอบเขตงานที่กว้างขวางในวิธีการตรวจสอบ สิ่งนี้คือบททดสอบความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ อย่างแท้จริง ดังนั้นคุณจึงรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ตรวจพบข้อบกพร่องและสามารถระบุหาสาเหตุได้อย่างแม่นยำ แต่เป้าหมายที่แท้จริงของการตรวจสอบก่อนการส่งมอบคือ การให้ข้อคิดเห็นให้กับพนักงานที่ประกอบเครื่องจักรเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวขึ้นซ้ำอีก เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ผมจะมุ่งพัฒนาทักษะของผมต่อไป ขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับพนักงานที่ทำงานภายในขั้นตอนอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำของเราให้มากกว่าเดิม

ทาคายะ บาบะ
แผนกงานตรวจสอบก่อนส่งมอบ ส่วนการควบคุมคุณภาพ

นโยบายของเรา: มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเมืองทั่วโลก และให้การฝึกอบรมช่างที่มีความสามารถ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือส่วนสำคัญในภารกิจของเราเพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์ยันม่าร์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์ฝึกอบรม

● เรียนรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพงาน ทั้งในเชิงทฤษฎีและการฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริง

พนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือพนักงานที่อยู่มานาน จะได้เรียนรู้งานพื้นฐานเกี่ยวกับการผลิตที่ได้รับการส่งมอบมาจาก Yanmar Construction Equipment ภายในศูนย์ฝึกอบรมของเรา หลักสูตรสามวันนี้ประกอบด้วยการเรียนในห้องเรียน การฝึกภาคปฏิบัติ และการปฏิบัติงานจริง การบรรยายจะช่วยอธิบายถึงหลักความรู้ ขณะที่การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจะจำลองสภาพการทำงานจริง ประสบการณ์แบบทดลองด้วยตนเอง จะได้ใช้เครื่องจักรที่เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นในอดีต ทั้งนี้เพื่อรับประกันว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะตระหนักถึงอันตราย หลีกเลี่ยงความเสี่ยง และ พัฒนาทักษะของตนเองได้

พนักงานอาวุโสจะคอยให้คำแนะนำโดยตรงในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่ท่าทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ไปจนถึงแรงและความเร็วที่ใช้เพื่อการขันน็อตแต่ละตัว เป็นต้น

แผนกควบคุมการผลิต

● สร้างระบบการผลิตเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานหน้าสายการผลิต

แผนกควบคุมการผลิตคือฝ่ายที่ดูแลรักษาระบบดำเนินการผลิต โดยทำงานร่วมกับสายงานการผลิตอย่างใกล้ชิดและทำหน้าที่เสมือนห้องควบคุมการดำเนินกิจกรรมในโรงงาน งานของเราคือการออกแบบแผนการที่มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อจัดสรรบุคลากรภายในโรงงาน การสั่งซื้อชิ้นส่วน ห่วงโซ่ อุปทาน กำหนดการการผลิต ฯลฯ เพื่อให้พนักงานทั้งหมดสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

(ซ้าย) Mr.Tsutsumi
(ขวา) Mr.Hashimoto

เราสามารถค้นหาข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ ได้ด้วยการวิเคราะห์การทำงานของแต่ละบุคคล

งานที่จำเป็นต้องทำนั้นแตกต่างกันในแต่ละขั้นตอน แต่เราต้องมั่นใจว่าการทำงานในแต่ละสถานที่นั้นเหมาะสมหรือไม่ และพิจารณาว่างานที่พนักงานในสายการผลิตต้องทำนั้นยากเกินไปไหม เราจึงได้ทำการบันทึกวิดีโองานทั้งหมดและทำการวิเคราะห์การทำงานของแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายในการสร้างสถานที่ทำงานที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น

โทชิฮิโระ ทสึตสึมิ
แผนกควบคุมการผลิต ส่วนควบคุมการผลิต

นอกจากนี้เรายังใช้ประโยชน์จากแนวคิดที่ได้รับจากนอกประเทศญี่ปุ่น เพื่อมั่นใจว่าเราจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่งขึ้น

ทุกวันนี้ มีชิ้นส่วนของเรา 25% ที่ผลิตนอกประเทศญี่ปุ่น เรากำลังเปิดทางให้กับชิ้นส่วนที่ราคาต่ำแต่มีคุณภาพสูง ขณะเดียวกันก็พัฒนาประสบการณ์ของเราในการประกอบธุรกิจนอกประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าเราจะเริ่มขยายไปสู่ความเป็นสากล แต่เราก็ยังต้องการที่จะได้รับแนวคิดต่างๆ จากผู้ที่ทำงานในสายการผลิต บรรดาพนักงานขาย และบุคลากรอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้เราสามารถสร้างระบบการผลิตที่ดีกว่าเดิมได้

ทาคะชิ ฮะชิโมโตะ
แผนกจัดหา ส่วนควบคุมการผลิต

ความต้องการที่จะบรรลุหลักการของ KAIZEN มีอยู่ในทุกองค์ประกอบของที่ทำงานเรา

กิจกรรมการแข่งขัน KAIZEN (การปรับปรุง) ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี 1982 นั้นช่วยแบ่งปันแนวคิดและความสำเร็จมากมายที่เกิดขึ้นโดยพนักงานภายในแต่ละสายงานของเรา เพื่อช่วยลดระยะเวลาการทำงานและเพิ่มคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ ทุกๆ นาทีหรือวินาทีมีค่าซึ่งประหยัดได้ในแต่ละขั้นตอน ช่วยพาเราให้ไปสู่การผลิตที่มีศักยภาพ ปลอดภัย และมีคุณภาพยิ่งขึ้น แนวคิดดังกล่าวนี้ยังมีให้เห็นในทุกๆ ส่วนของโรงงาน การแข่งขันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของวิธีการที่เราผสมผสานสิ่งดังกล่าวลงในงานของเราเท่านั้น

สำหรับการก่อสร้างสอบถามข้อมูลและขอความช่วยเหลือ