May 31st, 2017

รถดำนาแบบปักดำ และการเพาะกล้า รุ่นใหม่เป็นเทคโนโลยีที่เกษตรกรรอคอยมานาน ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการใช้งานในพื้นที่จริง

เทคโนโลยีการ "ปักดำ" ของยันม่าร์ที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล
"เทคโนโลยีและความหลากหลายใหม่ล่าสุดทางการเกษตรแห่งปี 2016" โดยกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้เป็นอย่างมาก
โดยการลดจำนวนของกล่องเมล็ดข้าวและต้นทุนทางวัสดุ
ประหยัดค่าแรงงานและลดต้นทุนการปลูกข้าว รวมไปถึงช่วยขยายอัตราส่วนพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้น การสาธิตต่างๆ
ที่งานจัดแสดงในนิทรรศการได้ปลุกกระแสความสนใจไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น

ในวาระโอกาสนี้ Y MEDIA
ได้สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยี การปักดำ และรถดำนานาที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสำหรับการหว่านเมล็ดข้าว
เราได้สัมภาษณ์คุณโดอิและคุณซาวาโมโตะจากสำนักงานใหญ่ฝ่ายธุรกิจการเกษตรของเรา
ซึ่งเป็นผู้ที่มุ่งมั่นเป็นอย่างมากเพื่อสร้างเทคโนโลยีการการปักดำ
รวมไปถึงคุณมิยาเกะและคุณนากามูระผู้รับผิดชอบด้านการพัฒนา "การเพาะกล้า" ที่นำมาปรับใช้กับรถดำนา YR-D Series รุ่นใหม่

คุนิโอะ โดอิ
หัวหน้าวิศวกร ศูนย์วิจัยทางการเกษตร แผนกการพัฒนา
สำนักงานใหญ่ฝ่ายธุรกิจการเกษตรบริษัท ยันม่าร์ จำกัด

เข้าร่วม ยันม่าร์ ในปี 1998
หลังจากมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเป็นเวลาประมาณ 3 ปี
คุณโดอิได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนารถดำนานามาเกือบ 25 ปี
ปัจจุบันนี้เขามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการของรถแทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถดำนา
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีรถดำนาขั้นสูงมาตั้งแต่ปี 2009

คาสุโนริ ซาวาโมโตะ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีการเพาะปลูก ศูนย์วิจัยทางการเกษตร แผนกการพัฒนา
สำนักงานใหญ่ฝ่ายธุรกิจการเกษตรบริษัท ยันม่าร์ จำกัด

เข้าร่วม ยันม่าร์ ในปี 2016
ก่อนหน้านี้ทำงานให้กับศูนย์วิจัยการเกษตรและป่าไม้จังหวัดอิชิคะวะ
ปัจจุบันมีส่วนร่วมในการวิจัยการดำนา เข้าร่วมในการเพาะปลูกแบบปักดำตั้งแต่ต้นปี 2012

โคจิ มิยาเกะ
หัวหน้าวิศวกร กลุ่มการพัฒนาขั้นสูง ศูนย์วิจัยทางการเกษตร แผนกการพัฒนา
สำนักงานใหญ่ฝ่ายธุรกิจการเกษตรบริษัท ยันม่าร์ จำกัด

เข้าร่วม ยันม่าร์ ในปี 1999 ตั้งแต่เข้าร่วมทำงานกับทางบริษัท
คุณมิยาเกะรับผิดชอบด้านการพัฒนารถดำนามาโดยตลอด
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงตั้งแต่ปี 2012 ตามมาด้วยการเปิดตัวรถดำนา (YR) รุ่นใหม่ในแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

โชอิจิ นากามูระ
กลุ่มการพัฒนาขั้นสูง ศูนย์วิจัยทางการเกษตร แผนกการพัฒนา
สำนักงานใหญ่ฝ่ายธุรกิจการเกษตรบริษัท ยันม่าร์ จำกัด

เข้าร่วม ยันม่าร์ ในปี 2011
มีส่วนร่วมในการออกแบบรถดำนาตั้งแต่เข้าร่วมทำงานให้กับทางบริษัท
คุณมิยาเกะพร้อมด้วยวิศวกรหลัก
รับผิดชอบการออกแบบในขั้นตอนสุดท้ายของรถดำนาแบบปักดำต้นกล้า

การพัฒนารถดำนาแบบปักดำเริ่มต้นจากความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว

"เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดต้นทุนการหว่านเมล็ดข้าวจำนวนมาก พร้อมทั้งลดจำนวนกล่องเมล็ดข้าวไปด้วย"

การพัฒนารถดำนาแบบปักดำจำเพาะของ ยันม่าร์
เริ่มมาจากความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวที่มีความสนใจในการเกษตรที่ประหยัดแรงงาน ทันสมัยมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม
เครื่องดำนาที่สามารถหว่านเมล็ดข้าวขนาดเล็กเป็นสิ่งจำเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการของการหว่าน ดังนั้น ประสิทธิภาพของเครื่องดำนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจึงไม่เพียงพอ
ด้วยความต้องการนั้น ยันม่าร์ ตกลงที่จะพัฒนาเครื่องดำนาที่สามารถหว่านเมล็ดได้
โดยการร่วมมือกับศูนย์วิจัยการเกษตรและป่าไม้จังหวัดอิชิคะวะ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ศูนย์วิจัยการเกษตรอิชิคะวะ) ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดตั้งเทคโนโลยีการเพาะปลูก
ในความร่วมมือกับสมาคมความร่วมมือเกษตรกร Agri-Star Onaga และ Butta Agricultural Products Corp. ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มความคิด เราจึงทำการเปิดตัวโครงการวิจัยร่วมในปี 2012

ในปีแรก ไม่มีเครื่องใดใช้การได้เลย ดังนั้น เราจึงจัดการทดสอบขั้นต้นโดยใช้รถดำนา
ยันม่าร์ รุ่นก่อนๆ เพื่อลองปลูกในจำนวนขั้นต่ำ
เนื่องจากการทดสอบขั้นต้นได้รับการตอบรับในเชิงพาณิชย์ ต่อมาในปี 2013 ยันม่าร์
จึงใช้เทคโนโลยีการดำนาและปักดำต้นกล้าที่ปรับแต่งแล้วอย่างเต็มรูปแบบ ณ
ศูนย์วิจัยการเกษตรอิชิคะวะ เราได้ทำปักดำ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
และทดสอรถดำนาดยทดลองใช้ 3 รูปแบบดังต่อไปนี้: 200 ก. 250 ก. และ 300 ก.

ตั้งแต่ปี 2013
เราได้วิจัยปัจจัยแวดล้อมในการเพาะปลูกและสาเหตุของความผิดพลาดในการเพาะปลูกจากมุมมองของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ มีความเป็นไปได้ที่ผลลัพธ์จะไม่ด้อยกว่า
และสามารถเทียบชั้นกับเกณฑ์ตามมาตรฐานตามหลักการเพาะปลูกได้แล้ว

การสาธิต "ฤดูใบไม้ผลิไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อน" ที่จัดขึ้น ณ
โชว์รูมของตัวแทนจำหน่ายแต่ละสาขาประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน

โดยปี 2016 การสาธิตการทดสอบหว่านเมล็ดนั้นจัดขึ้นมากถึง 342 จุด
ซึ่งเบื้องต้นจัดขึ้นภายในจังหวัดอิชิคะวะเท่านั้น ในจำนวนนั้นรวมอีก 51
จุดในหลายสถานที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่จังหวัดอะโอะโมะริ ไปจนถึงจังหวัดคะโงะชิมะ

เพื่อเป็นการตอบรับต่อการยกย่องอย่างมหาศาลเราที่ได้รับ เราจึงเปิดตัว YR Series
เราได้รับผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากลูกค้า
ผู้แทนจำหน่ายของเราตื่นเต้นมากจนเรากล้าบอกได้เลยว่า
"ฤดูใบไม้ผลิไม่เคยสนุกแบบนี้มาก่อน"

ภาพกิจกรรมนิทรรศการให้ความรู้ในการเพาะเมล็ดที่จัดแสดง ณ จังหวัดนีงาตะ เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน
ผลตอบรับที่ได้เกินความคาดหมายของเรา
ทุกที่นั่งในห้องบรรยายมีผู้สนใจนั่งเต็มจนบางส่วนต้องยืนฟัง
งานนิทรรศการที่จัดแสดงในจังหวัดชิงะ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ลูกค้าหลายท่านตั้งใจมาเยี่ยมชมมุมเพาะต้นกล้าจำนวนมากเป็นพิเศษ

การสาธิต ณ สาขาของผู้แทนจำหน่ายของเราประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสนใจเป็นอย่างมากในเทคโนโลยีการปักดำ

เรายินดีที่ได้รับรู้ว่าลูกค้าที่ได้รับชมการสาธิตจากเราต่างบอกว่า "ฉันจะซื้อรถดำนา"
"ปีหน้าฉันจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องปักดำ"

การพัฒนาเช่นปรับปรับหัวคีบจับให้เล็กลง ช่วยให้การปลูกมีความแม่นยำมากขึ้น

เรามุ่งมั่นในการพัฒนารถดำนาที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบปักดำได้
ควบคู่ไปกับการสาธิตทดสอบเทคโนโลยีกาปักดำ
เราเริ่มจากการลดขนาหัวคีมจับและปรับความจุขอถาดเพาะเมล็ดให้เหมาะสม
เพื่อให้สามารถไถพื้นที่ขนาดเล็กได้แม่นยำยิ่งขึ้น
เราได้แก้ไขขั้นตอนการชุบเย็นเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งขอหัวคีมจับให้คงความแข็งแรงเช่นเดิม ความจุของกล่องเมล็ดซึ่งแต่เดิมบรรจุได้ 26 กล่อง ปัจจุบันนี้ได้มีการปรับให้จุได้ 30 กล่อง

เนื่องจากเทคโนโลยีปักดำนั้นได้รับการตอบรับอย่างมหาศาล
ซึ่งเกินความคาดหมายของเรา บางครั้งก็ก่อให้เกิดความวุ่นวาย
ถึงแม้ว่าเราวางแผนไว้ว่าจะจำหน่ายชุดเครื่องมือสำหรับติดตั้งกับเครื่องไถนาของลูกค้า
แต่เนื่องจากมีการตอบรับอย่างมหาศาลในตลาด
เราจึงตัดสินใจว่าจะประกอบตัวเครื่องหลักพร้อมปรับตามข้อมูลจำเพาะต่างๆ
ที่โรงงานก่อนที่จะจัดส่ง

เราลงทุนลงแรงเป็นอย่างมากในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จเป็นรูปเป็นร่าง
รวมถึงการออกแบบบางชิ้นส่วนใหม่

ถึงแม้การตอบคำถามเรื่องต่างๆ ทำให้เรายุ่งกันมาก แต่เมื่อเราไปถึงตลาดสินค้า
ผู้แทนจำหน่ายก็สามารถแนะนำเทคโนโลยีกาการเพาะกล้าแลพรถดำนาที่ใช้งานร่วมกับระบบของเราได้อย่างมั่นใจ และรายงานผลกลับมาถึงเราว่าลูกค้าเหล่านั้นพึงพอใจมากเช่นกัน

มอบทางออกใหม่ๆ โดยการสรรค์สร้างสิ่งต่างๆ ด้วยกัน

ความคิดริเริ่มที่มาจากความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญเบื้องหลังความสำเร็จของเทคโนโลการเพาะกล้า "ความมุ่งมั่นร่วมกันของเรา รวมถึงการผลิตเครื่องจักรและการทดลองต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูลการเพาะปลูกของ ยันม่าร์ ก่อให้เกิดการพัฒนา และความนิยมในท้องทุ่งอย่างรวดเร็ว"

คุณซาวาโมโตะกล่าว เมื่อมองกลับไปยังโครงการ และสุดท้ายนี้ คุณโดอิ...

เป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีมากของพวกเรา
ที่สามารถสร้างสไตล์การทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาวนาเพื่อก่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่าง
คำบอกใบ้มากมายสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ตัดมาในบทสนทนานี้
พร้อมด้วยแนวคิดใหม่ๆ มากมายที่ได้รับการนำเสนอขึ้นมา

คุณโดอิอธิบาย

วันแห่งการมอบทางออกใหม่ๆ
แก่เกษตรกรโดยเทคโนโลยีแห่งความก้าวหน้าและสินค้าใหม่ของ ยันม่าร์ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว