YF2112

เพื่อศตวรรษหน้า ด้วยเทคโนโลยีของวันพรุ่งนี้

การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ความมั่นคงด้านอาหาร และความท้าทายที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

เรามองไปในอีก 100 ปีข้างหน้าโดยพิจารณาปัญหาดังกล่าว

การดำเนินธุรกิจด้านการผลิตอาหารและการประหยัดพลังงานของเรา

ทำให้ยันม่าร์มีภารกิจอันสำคัญในอนาคต

อาหารและพลังงานล้วนมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอนาคตของสังคม

เรากำลังออกเดินทางก้าวแรกไปสู่ศตวรรษถัดไป

นี่เป็นความพยายามของเราในการออกเดินทางเพื่อเปิดเทคโนโลยีใหม่สู่โลกอนาคตของยันม่าร์ในปี 2655 (2112) โครงการ "YF2112"

ในปี 2455 สายพันธุ์ยันม่าร์ได้ถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการในการใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาของสังคม

งสังคม เราตั้งใจที่จะใช้สายพันธุ์ของเราในการเผชิญกับปัญหาในศตวรรษหน้า

ความท้าทายใหม่ของยันม่าร์ คือการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

รถแทรกเตอร์หุ่นยนต์ รถแทรกเตอร์ไร้คนขับเป็นขุมพลังขับเคลื่อน เกษตรกรรมของวันพรุ่งนี้
สมาร์ทแอสซิสท์ การวัดและส่งข้อมูลทางไกลที่ไม่มีผู้ใดเพียบ เพื่อการบริหารที่ดีขึ้น และผลผลิตที่มากขึ้น สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรของท่าน
อาคารปลอดมลภาวะ อาคารสำนักงานใหญ่ยันม่าร์ซึ่งไม่ผลิต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โมเดลสำหรับอนาคต
เครื่องยนต์ที่ผ่าน มาตรฐานเทียร์ 4 เป้าหมาย: ทำให้ก๊าซที่ปล่อยออกมาสะอาดกว่าอากาศที่เราหายใจ

รายละเอียดทางเทคนิคจากทีมวิจัยและพัฒนาของยันม่าร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนานานาชาติ สนับสนุนเทคโนโลยีของยันม่าร์