ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของศูนย์นวัตกรรมชีวภาพ

จากการประมงสู่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: ศูนย์วิจัยทางทะเลแห่งศตวรรษหน้า

ท้องทะเลเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของอุตสาหกรรมประมงทั่วโลก ก่อให้เกิดการเผาผลาญทรัพยากร และคุกคามความยั่งยืนของมหาสมุทรทั่วโลก มีความหวังอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนเช่นหอยลาย หอยนางรม และอื่นๆ ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ในฐานะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน เนื่องจากสัตว์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องให้อาหาร ต้นทุนต่ำ และมีผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบในมหาสมุทรต่ำ "ยันม่าร์ มารีน ฟาร์ม" มุ่งสู่อนาคตโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในการเพาะเลี้ยงสัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนทั่วโลกไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริเวณมารีน ฟาร์ม

1. ระบบเพาะเลี้ยงต้นอ่อนบนบก 2. อุปกรณ์ขนส่ง 3. โรงบำบัดน้ำเสีย 4. โรงปฏิบัติการ ชั้น 1 ห้องประชุมและส่วนต้อนรับ ชั้น 2 5. สำนักงานผลิตตัวอ่อน 6. โรงไฟฟ้า 7. โรงกรองน้ำ

ธุรกิจของเรา

ยันม่าร์ผลิตและจัดส่งตัวอ่อนมีชีวิตคุณภาพสูง และพันธุ์สัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกันได้ โดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทที่ล้ำสมัย และผ่านกระบวนการควบคุมการผลิต

ธุรกิจจำหน่ายตัวอ่อน

ในปี 2546 เราได้ทำการก่อตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสาหร่ายอัตโนมัติที่ทันสมัย ตัวอ่อนสำหรับหอยนางรม หอยลาย เม่นทะเล ปลิงทะเล ของเราที่เติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างเข้มงวด ได้นำไปใช้สำหรับศูนย์ทดสอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมการประมง
ยันม่าร์สามารถผลิตตัวอ่อนที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางอาหาร ที่เข้มข้นและใช้งานง่าย ผ่านทางการบริหารรอบการเพาะและการใช้เทคโนโลยีด้านสารอาหารซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา

เซลล์ตัวอ่อนเข้มข้น (100 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร)

ไดอะตอมคีโตเซอรอส

ธุรกิจจำหน่ายสัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกันได้

เรายังผลิตตัวอ่อนหอยนางรม (2 มิลลิเมตร) ซึ่งสามารถนำไปเพาะเลี้ยงได้ทันที และพยายามทำการฟื้นฟูหอยลายที่ลดจำนวนลงโดยการจัดหาที่เพาะพันธุ์และตัวอ่อน (ประมาณ 1 มิลลิเมตร) ที่ปลอดภัยและยั่งยืน

ตัวอ่อนหอยลาย

ตัวอ่อนหอยนางรม

วิจัยและพัฒนา

ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งส่งผลต่อกำไรของอุตสาหกรรมประมง ยันม่าร์ได้พัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงครบวงจรนับตั้งแต่การผลิตตัวอ่อนจนกระทั่งการขนส่งโดยคำนึงถึงขนาดของหอยนางรม โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกันและการผลิตตัวอ่อน และได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกิจการดังกล่าว

เทคโนโลยีการผลิตตัวอ่อน

สาหร่ายได้รับความสนใจในฐานะทางออกของปัญหาต่างๆ ทั้งภาวะโลกร้อน และมลภาวะ ไปจนถึงการขาดแคลนอาหารและพลังงาน เช่นเดียวกับการใช้ในการเพาะพันธุ์สัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกัน ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์และเชื้อเพลิงชีวภาพ การพัฒนานวัตกรรมของสาหร่ายยังคงดำเนินต่อไปด้วยการวิจัยสภาพแวดล้อมด้านแสงต่อไป

เทคโนโลยีตัวอ่อน

การสร้างเทคโนโลยีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สามารถผลิตแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและยั่งยืนมาจากความต้องการในการสนับสนุนแหล่งประมงที่ลดลง และการสร้างคุณค่าใหม่จากการผลิตที่ยั่งยืนจากทรัพยากรในทะเล ยันม่าร์กำลังทดลองการเพาะเลี้ยงในร่มกับสาหร่ายขนาดเล็ก และการจัดการแม่พันธุ์หอยนางรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และกระบวนการผลิตหอยนางรมที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

เทคโนโลยีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ

ในการใช้ประโยชน์จากการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ หอยนางรมสามารถผลิตได้จากพิ้นผิวทะเล หรือที่ราบลุ่มน้ำขึ้นถึง โดยใช้ตัวอ่อนและพันธุ์หอยนางรมที่ได้ผลิตขึ้น ยันม่าร์ผลิตตัวอ่อนในอุปกรณ์เพาะพันธุ์ลอยน้ำที่มีลักษณะเป็นแพหรือ FLUPSY (ระบบเพาะพันธุ์ลอยน้ำ) นอกจากนั้น เพื่อให้สามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี ได้มีการทำการวิจัยการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประเภทอื่นที่นอกเหนือจากหอยนางรมและสัตว์ที่มีเปลือกสองส่วนแยกจากกัน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีการทำความสะอาดหลังการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของยันม่าร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเพาะพันธุ์หอยนางรมที่พบในภูมิภาคคุนิซากิของญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเรียกว่าหอยนางรมคุนิซากิ อันเป็นส่วนหนึ่งของการคืนกำไรให้ชุมชน

หอยนางรมคุนิซากิ

ตั้งแต่ปี 2557 ยันม่าร์ได้ร่วมมือกับสมาคมประมงคุนิซากิ ในการทดสอบการผลิตหอยนางรม ซึ่งเหมาะกับการรับประทานสดจากเปลือกหอย ด้วยรสชาติที่อร่อยและเปลือกหอยมีลักษณะเป็นถ้วยลึก หอยนางรมคุนิซากิจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

สถานที่ตั้ง

3286 อิโตฮาระ มุซาชิโช คูนิซากิ เมืองโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น 873-0421