บริษัทของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปทีละขั้น

เพื่อผืนดิน ทะเล บ้านเมือง และโลกของเรา

เราจะทำให้โลกนี้ดีกว่าก่อนที่เราพบ

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

ยันม่าร์จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจเฟสแรกภายในปี 2050

บริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากก๊าซเรือนกระจก

จากธุรกิจของเรา กระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ จะกำจัดการปล่อย GHG และสารที่เป็นอันตราย

เพื่อจะช่วยลูกค้าที่ใช้ผลิตภัฑณ์ของเรา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์

เปลี่ยนแปลง & ท้าทาย

ลงมือทำสิ่งนี้ด้วยกัน

เริ่มต้นไปด้วยกัน

ข่าว

ไม่พบข้อมูลในขณะนี้

เกี่ยวกับ

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

DATA

Progress of YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

เร็วๆ นี้