บริษัทของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปทีละขั้น

เพื่อผืนดิน ทะเล บ้านเมือง และโลกของเรา

เราจะทำให้โลกนี้ดีกว่าก่อนที่เราพบ

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

ยันม่าร์จะเปลี่ยนโฉมธุรกิจเฟสแรกภายในปี 2050

บริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากก๊าซเรือนกระจก

จากธุรกิจของเรา กระบวนการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์ จะกำจัดการปล่อย GHG และสารที่เป็นอันตราย

Then, we will commit to helping our customers reduce their environmental impact to zero.

เปลี่ยนแปลง & ท้าทาย

ลงมือทำสิ่งนี้ด้วยกัน

เริ่มต้นไปด้วยกัน

ABOUT
YANMAR GREEN CHALLENGE 2050
The challenge to become an “ecological footprint-free, GHG-free corporation based on recycled resources.”
We will take on three challenges under Yanmar Green Challenge 2050.

HIGHLIGHT
This movie introduces the progress of our activities.

ACTION
We would like to introduce the YANMAR GREEN CHALLENGE initiatives implemented in fiscal 2023.

TECHNOLOGY

NEWSArchive

ไม่พบข้อมูลในขณะนี้