ชื่อทางการค้า บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด
สำนักงานใหญ่ การนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 115 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0700-7
โทรสาร 0 2326 0709
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 8.30 - 12.00 , 13.00 - 17.30 น

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด (วาย ซี ที) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินสำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรและ เครื่องจักรกลด้านการก่อสร้าง โดยคลอบคลุมการบริการสำหรับลูกค้ายันม่าร์ในประเทศไทยทั้งหมด

การก่อตั้งบริษัท
บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ไทยแลนด์) จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน
ในการให้สินเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าของยันม่าร์ในประเทศไทย

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ชื่อทางการค้า บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล(ไทยแลนด์) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 1858/113,115,116
อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2751 4750-52
โทรสาร 0 2751 4755-56
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ 1638
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์
เวลา 8.30 - 12.00 , 13.00 - 17.30 น