គោលការណ៍ឃុកឃី

គេហទំព័ររបស់យើងប្រើឃុកឃី។ ឃុកឃីគឺជាឯកសារតូចៗនៃអក្សរ និងលេខដែលត្រូវបានទាញយកទៅឧបករណ៍ដែលបើកដំណើរការតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទចល័តឬថេប្លេតនៅពេលដែលអ្នកចូលមើលគេហទំព័រ។
គោលការណ៍ឃុកឃី Yanmar ត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងគោលបំណងការពារឃុកឃីរបស់អតិថិជនរបស់យើង” ។

តើយើងប្រើឃុកឃីសម្រាប់គោលបំណងអ្វី?

យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រ Yanmar ងាយស្រួលប្រើដើម្បីផ្តល់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង និងកែលម្អផលិតផលសេវាកម្ម និងគេហទំព័ររបស់យើងឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ និងតម្រូវការរបស់អ្នក។ ឃុកឃីត្រូវបានប្រើដើម្បីជួយបង្កើនសកម្មភាពនាពេលអនាគត និងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់យើង។ យើងក៏ប្រើឃុកឃីដើម្បីយល់ពីរបៀបដែលមនុស្សប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង និងជួយយើងកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធ និងមាតិការបស់ពួកគេ។ ចុងក្រោយយើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនានាដែលអ្នកអាចចាប់អារម្មណ៍។

តើយើងប្រើឃុកឃីអ្វីខ្លះ?

យើងប្រើឃុកឃីជាច្រើនប្រភេទនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង៖

ប្រភេទខុកឃី មុខងារ
ចាំបាច់ ឃុកឃីទាំងនេះគឺចាំបាច់ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរគេហទំព័ររបស់យើង និងប្រើប្រាស់លក្ខណៈពិសេសរបស់វា។ បើគ្មានឃុកឃីទាំងនេះទេសេវាកម្មដែលអ្នកបានស្នើសុំមិនអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ។ ពួកវាត្រូវបានលុបនៅពេលអ្នកបិទកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិត។
ការសម្តែង ឃុកឃីទាំងនេះប្រមូលព័ត៌មានក្នុងទម្រង់អនាមិកមួយអំពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង។ ពួកគេអនុញ្ញាតឱ្យយើងស្គាល់ និងរាប់ចំនួនអ្នកទស្សនាហើយជួយយើងឱ្យយល់ថាទំព័រណាដែលពេញនិយមបំផុត និងកន្លែងដែលភ្ញៀវទេសចរចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ពួកគេ។
មុខងារ ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័ររបស់យើងចងចាំជម្រើសដែលអ្នកធ្វើដូចជាឈ្មោះតំបន់ដែលអ្នកកំពុងស្ថិតនៅឬទំព័រដែលអ្នកបានមើល។
ពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់នូវលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រសើរជាងមុន។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកឬចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រឬសេវាកម្មរបស់យើងឃុកឃីជាប់លាប់ជួយយើងឱ្យរំលឹកព័ត៌មានជាក់លាក់របស់អ្នកនៅលើការចូលមើលជាបន្តបន្ទាប់។ នេះជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនៃការកត់ត្រាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដូចជាអាសយដ្ឋានវិក្កយបត្រអាសយដ្ឋានដឹកជញ្ជូនជាដើម។ នៅពេលអ្នកត្រលប់មកគេហទំព័ររបស់យើងវិញព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ពីមុនអាចត្រូវបានទាញយកដូច្នេះអ្នកអាចប្រើលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកបានប្តូរតាមបំណង។ ខុកឃីបន្តនឹងត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងឧបករណ៍របស់អ្នករហូតដល់ការផុតកំណត់ឬការលុបដោយដៃរបស់ពួកគេ។
ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យយើង និងភ្នាក់ងារទីផ្សាររបស់យើងចែកចាយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នក និងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក។ ពួកគេក៏ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ចំនួនដងដែលអ្នកឃើញការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាជួយវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ។ ពួកគេចងចាំថាអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងហើយអាចជួយយើងក្នុងការចងក្រងប្រវត្តិរូបរបស់អ្នក។
ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម ឃុកឃីទាំងនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជាហ្វេសប៊ុក LinkedIn, Twitter, និង Instagram។

ភាគីទីបីដែលបានយល់ព្រមដោយពួកយើងក៏អាចកំណត់ខុកឃីនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអន្តរកម្មជាមួយសេវាកម្ម។ ភាគីទីបីរួមមានម៉ាស៊ីនស្វែងរកអ្នកផ្តល់ការវាស់វែង និងវិភាគបណ្តាញសង្គម និងក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ភាគីទីបីប្រើប្រាស់ឃុកឃីក្នុងដំណើរការចែកចាយមាតិកាដែលរួមមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកដើម្បីវាស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេ និងអនុវត្តសេវាកម្មជំនួសយើង។

តើខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រង ឬលុបឃុកឃីយ៉ាងដូចម្តេច?

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងឃុកឃីកម្មវិធីរុករកតាមរយៈការកំណត់កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកប្រើឧបករណ៍របស់អ្នកផ្សេងទៀតចង់ដកការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយអ្នកអាចទទួលយកឬបដិសេធឃុកឃីបាន។ កម្មវិធីរុករកគេហទំព័រភាគច្រើនទទួលយកឃុកឃីដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែអ្នកអាច ជាធម្មតាកែប្រែការកំណត់កម្មវិធីបើកអ៊ីនធឺណែតរបស់អ្នកដើម្បីបដិសេធឃុកឃី ប្រសិនបើអ្នកចង់បដិសេធឃុកឃីអ្នកប្រហែលជាមិនអាចមានបទពិសោធន៍ពេញលេញនូវមុខងារអន្តរកម្មនៃសេវាកម្មរបស់យើង ឬគេហទំព័រដែលអ្នកចូលទៅកាន់នោះទេ។
នីតិវិធីសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការកំណត់ និងឃុកឃីរបស់អ្នកខុសគ្នាពីកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិត។ បើចាំបាច់សូមប្រើមុខងារជំនួយនៅលើកម្មវិធីរុករករបស់អ្នកឬចុចលើតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមដើម្បីចូលទៅសៀវភៅណែនាំអ្នកប្រើសម្រាប់កម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ