ព័ត៌មានស៊ីអរអេស

មិនមានអត្ថបទក្នុងពេលនេះទេ។

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

ក្រុមហ៊ុន Yanmar Group បានរៀបចំការប្រកួត Yanmar Green Challenge 2050 ដើម្បីបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយចីរភាព។ នៅក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើង យើងប្តេជ្ញាចំពោះបញ្ហាប្រឈមចំនួនបី៖ ការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គ្មានផលប៉ះពាល់បរិស្ថានតាមរយៈការកែច្នៃធនធាន និងការគាំទ្រចំពោះការបំភាយឧស្ម័នពុលអវិជ្ជមាន និងការកែច្នៃធនធាននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនដោយប្រើផលិតផល Yanmar ។

ចក្ខុវិស័យទាំងបួនរបស់យើងសម្រាប់អនាគតប្រកបដោយចីរភាព

យ៉ាន់ម៉ា គ្រុប ប្តេជ្ញាដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងវិស័យផលិតកម្មអាហារ និងថាមពលទាញ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្មរបស់យើងប្រកាសថាធាតុទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្ស។ ការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្មរបស់យើងគឺជាការពិត CSR របស់ក្រុមហ៊ុន Yanmar Group និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម៉ាករបស់យើង អនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាព –New Value through Technology– ។ វាពិតជាមិនអាចខ្វះបានក្នុងការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យទាំងបួននៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម៉ាករបស់យើង។ យើងនឹងរួមចំណែកដល់ SDGs ដោយធ្វើការលើ Yanmar Green Challenge 2050 និងគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្សេងទៀត ដើម្បីដាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បេសកកម្មរបស់យើងទៅជាការអនុវត្ត និងសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យទាំងបួនសម្រាប់អនាគតដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ម៉ាករបស់យើង។

VISION ០១
សង្គមសន្សំថាមពល

ការពង្រីកលទ្ធភាពនៃថាមពល។ ការប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គីសនីនិងកំដៅដែលមានតំលៃសមរម្យនិងមានសុវត្ថិភាពនៅពេលចាំបាច់និងចាំបាច់បំផុត។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

វីសិន០២
សង្គមមួយដែលមនុ ស្សអាចធ្វើការនិងរ ស់នៅដោយសន្តិភា ពនៃចិត្ត

ផ្លាស់ប្តូរកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរទៅជាការងារមានផាសុកភាព។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចធ្វើការប្រកបដោយផាសុកភាពនិងទទួលបានប្រាក់ចំណូលថេរខណៈពេលកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានភាពសុខដុមរមនាជាមួយធម្មជាតិ។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

ធានាបាននូវអាហារឆ្ងាញ់សុវត្ថិភាពនិងជីវជាតិគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើពិភពលោកនៅពេលណាក៏បាន។ មនុស្សគ្រប់គ្នាអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសុខភាពល្អ។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

វីសិន ០៤
សង្គមដែលផ្តល់ជូន នូវជីវិតរំភើបរីករាយ ដែលពោរពេញទៅដោ យបទពិសោធន៍សំបូ របែបនិងការបំពេញ

ការបង្កើតពិភពលោកមួយដែលការងារនិងការកម្សាន្ដកំពុងរីកចម្រើននិងរីករាយ។ យើងនឹងបន្តបង្កើនគុណភាពជីវិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា។

ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម

ការសាកសួរ និងការគាំទ្រ