පිළිගත හැකි භාවිත ප්‍රතිපත්තිය

Yanmar වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.
Yanmar වෙබ් අඩවි https://yanmar.com/ සහ http://www.yanmar.co.jp (“වෙබ් අඩවිය”) සීමාසහිත Yanmar සමාගම, සහ Yanmar සමූහ සමාගම් (සාමූහිකව “Yanmar ලෙස හැඳින්වේ ”).
වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන්, ඔබ සහ වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු (සාමූහිකව “පරිශීලකයා” ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ) පහත සඳහන් පරිදි භාවිතයේ නියමයන් සහ කොන්දේසි හොඳින් කියවා, තේරුම් ගෙන, එකඟ වී ඇති බව සනාථ කරයි.
Yanmar සමූහ සමාගම් යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියේ සඳහන් සියලුම සමාගම්ය.

1. පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම

“අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා Yanmar රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය ලබා දී ඇත.
රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව Yanmar වෙබ් අඩවිය ක්‍රියාත්මක කර පාලනය කරන්නේ පරිශීලකයින්ට මානසික සැනසිල්ලෙන් යුතුව වෙබ් අඩවිය භාවිතා කළ හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා ය.
පුද්ගලික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ විස්තර සඳහා කරුණාකර රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය වෙත යොමු වන්න.

2. පුද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය කිරීමේ දී පූර්වාරක්ෂාව

රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තිය සහ පහත සඳහන් ප්‍රකාශිත නියම සහ කොන්දේසි කියවා, තේරුම් ගෙන එකඟ වූ පසු පමණක් පුද්ගලික තොරතුරු අනාවරණය කරන්න.

3. බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම්

වෙළඳ ලකුණු, මෝස්තර, ඡායාරූප, විධිවිධාන සහ පෙළ ලිපි ඇතුළුව වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති සියලුම අන්තර්ගත සහ තොරතුරු ප්‍රකාශන හිමිකම් නීති, වෙළඳ ලකුණු නීති සහ වෙනත් ආරක්ෂණ නීති මගින් ආරක්ෂා කර ඇත.
ඕනෑම වෙබ් අඩවි අන්තර්ගතයක් අනවසරයෙන් භාවිතා කිරීම, බෙදා හැරීම හෝ ප්‍රතිනිෂ්පාදනය කිරීම තහනම්ය.

4. ප්‍රවේශ ලොග් තොරතුරු සහ කුකීස් භාවිතය

අපගේ වෙබ් අඩවිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වෙබ් අඩවිය කුකීස් භාවිතා කරයි.
අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ කුකීස් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා Yanmar කුකී ප්‍රතිපත්තිය ලබා දී ඇත. විස්තර තොරතුරු සඳහා කරුණාකර කුකී ප්‍රතිපත්තිය බලන්න.

5. බුලටින් මණ්ඩලයේ කළමනාකරණය

“වෙබ් අඩවියේ දැන්වීම් පුවරුවක් ඇත.
සීමාසහිත Yanmar සමාගම බුලටින් පුවරුව පාලනය කරයි.
බුලටින් පුවරුවේ පළ කරන ඕනෑම තොරතුරක් පොදු තොරතුරු ලෙස සලකන බැවින් පුද්ගලික තොරතුරු හැසිරවීමේ දී නිසි ප්‍රවේශම් වීම සහතික කිරීම පරිශීලකයාගේ වගකීම වේ.

6. වෙබ් අඩවි සබැඳි

තෙවන පාර්ශව විසින් පාලනය කරනු ලබන හෝ පිරිනමන බාහිර වෙබ් අඩවිවලට සබැඳි වෙබ් අඩවියේ අඩංගු වේ. Yanmar මෙම තෙවන පාර්ශව සමඟ පුද්ගලික තොරතුරු බෙදා නොගනී.
සම්බන්ධිත තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි මගින් පුද්ගලික තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හා සම්බන්ධ ඕනෑම සිදුවීමක් සඳහා වෙබ් අඩවිය කිසිදු ආකාරයකින් වගකිව යුතු නොවේ.
පුද්ගලික තොරතුරු රැස් කිරීම සහ හැසිරවීම පිළිබඳ තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි ප්‍රතිපත්තිය වෙත කරුණාකර යොමු වන්න.

7. වෙබ් අඩවියට සබැඳි

වෙබ් අඩවියට අනවසර සම්බන්ධතා ඇති කිරීම හෝ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම තහනම්ය.
වෙබ් අඩවියට සබැඳියක් ඇති කිරීමට කැමති ඕනෑම අයෙකු Yanmar හා සම්බන්ධ වී අපගේ සම්බන්ධතා පෝරමය මගින් අවසර ලබා ගත යුතුය.
Yanmar හා සම්බන්ධ වන විට, පහත සඳහන් කොන්දේසි වලට අනුකූලව අනිවාර්ය අයිතම (නම, සමාගමේ නම, අනුබද්ධ සංගමයේ හෝ කණ්ඩායමේ නම, භාරව සිටින පුද්ගලයාගේ නම, දුරකථන අංකය, වෙබ් අඩවි URL, සම්බන්ධ කළ යුතු URL, සම්බන්ධක වර්ගය සහ වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධ කිරීමට කැමති වීමට හේතුව) කියවීමට, තේරුම් ගැනීමට සහ ක්‍රියා කිරීමට එකඟ වීමෙන් පසුව ඒවා පුරවන ලෙස අපි පාරිභෝගිකයාගෙන් ඉල්ලා සිටන්නෙමු.
සාමාන්‍ය රීතියක් ලෙස, ඉල්ලීමේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් Yanmar සති 2ක් තුළ ප්‍රතිචාර දක්වනු ඇත.
අයදුම්පත භාරව සිටින පුද්ගලයාගෙන් අවසර ලබා ගැනීමට පෙර වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වීම තහනම්ය.

 • රාමු භාවිතා කරන සම්බන්ධකවලට Yanmar ඉඩ නොදේ.
  කරුණාකර නිල Yanmar ලාංඡනය භාවිතා කරන සබැඳියක් හෝ පාඨ සබැඳියක් භාවිතා කරන්න.
  Yanmar ලාංඡනය භාවිතයෙන් සබැඳියක් ස්ථාපිත කිරීමට කැමති ඕනෑම පුද්ගලයෙකු Yanmar සම්බන්ධ කර ගැනීමේ දී මෙම අභිප්‍රාය සඳහන් කළ යුතුය
  වෙබ් අඩවිය සම්බන්ධ කිරීමේ ඉල්ලීම අනුමත කිරීමේදී Yanmar ලාංඡන දත්ත යවනු ඇත.
 • සම්මතයක් ලෙස, සබැඳිය අපගේ ප්‍රධාන පිටුවට යොමු කෙරේ.
  වෙබ් අඩවියේ විකල්ප පිටුවක් සම්බන්ධ කිරීමට පරිශීලකයා කැමති අවස්ථාවක, පරිශීලකයා සබැඳියක් ස්ථාපිත කිරීමට අපේක්ෂා කරන විකල්ප පිටුවේ URL පැහැදිලිව සඳහන් කළ යුතුය.
 • දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක වෙනස්කම් කිරීමට සහ/හෝ අන්තර්ගත සහ/හෝ URL මකා දැමීමේ අයිතිය Yanmar සතුය.
 • වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වීමට අයදුම් කරන විට ලබා ගත් ඕනෑම පෞද්ගලික තොරතුරක්, රහස්‍යතා ප්‍රතිපත්තියට අනුකූලව නිසි ලෙස කළමනාකරණය කරනු ලැබේ.

පහත වෙබ් අඩවිවලින් සබැඳි කිරීමට Yanmar අවසර නොදෙයි:

 • Yanmar සමූහයේ හෝ තෙවන පාර්ශවයක දේපල, කීර්තිය, පුද්ගලික අයිතිවාසිකම් හෝ පෞද්ගලිකත්වය උල්ලංඝනය කරන හෝ එසේ කිරීමේ අවදානම පවත්වා ගෙන යන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක්.
 • Yanmar සමූහයේ හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට අපහාස කරන හෝ විශ්වාසනීයත්වය නැති කරන හෝ එසේ කිරීමේ අවදානම පවත්වා ගෙන යන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක්.
 • Yanmar සමූහයේ හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයක ප්‍රකාශන හිමිකම් ඇතුළුව බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන හෝ එසේ කිරීමේ අවදානම පවත්වා ගෙන යන ඕනෑම වෙබ් අඩවියක්.
 • මහජන මතයට හා සදාචාරයට පටහැනි ඕනෑම වෙබ් අඩවියක්.

Yanmar මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූල නොවන අවස්ථාවක දී, සබැඳිය පළ කිරීමට අවසර ලබා දීමෙන් පසු සබැඳිය ඉවත් කරන ලෙස තෙවන පාර්ශව විසින් පාලනය කරනු ලබන වෙබ් අඩවිවලින් ඉල්ලා සිටිය හැකිය.
Yanmar සබැඳිය ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවක දී, සබැඳිය වහාම ඉවත් කළ යුතුය.
වෙබ් අඩවියට සම්බන්ධ වන තෙවන පාර්ශවීය පාලිත අඩවි Yanmar කළමනාකරණය හෝ පාලනය යටතේ නොපවතින අතර මෙම තෙවන පාර්ශවීය වෙබ් අඩවි සම්බන්ධයෙන් කිසියම් කරදරයක් සිදුවුවහොත් Yanmar වගකිව යුතු නොවේ.

8. පරිශීලකයින්ගේ යෝජනා (ප්‍රතික්ෂේප කිරීම)

Yanmar තමන්ගේම තාක්ෂණය දියුණු කරන විට, පරිශීලකයා විසින් Yanmar වෙත සපයන ඕනෑම යෝජනාවක්, අදහසක්, යෝජනාවක් හෝ වෙනත් යමක් පහත පරිදි හැසිරවිය යුතුය:

 1. Yanmar විසින් යෝජනාවක් සඳහා මහජන ඉල්ලීමක් නිල වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක හැරුණු විට කිසිදු මතයක්, අදහසක්, යෝජනාවක් හෝ වෙනත් යමක් Yanmar පිළිගන්නේ නැත.
 2. Yanmar කිසිදු මතයක්, අදහසක්, යෝජනාවක් හෝ වෙනත් යමක් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ සාමාන්‍ය තැපැල් මගින් පිළිගන්නේ නැත.
 3. ඉහත සඳහන් කළ කරුණු නොසලකා, විද්‍යුත් තැපෑලෙන් හෝ සාමාන්‍ය තැපෑලෙන් Yanmar වෙත කිසියම් මතයක්, අදහසක්, යෝජනාවක් හෝ වෙනත් යමක් ලැබුනහොත්, Yanmar වෙත යෝජනාව, මතය, අදහස, යෝජනාව හෝ වෙනත් යමක් යවා ඇති පරිශීලකයා පහත සඳහන් කොන්දේසි පැහැදිලිව වටහා ගෙන, පිළිගෙන හා එකඟ වී ඇති බව තේරුම් ගත හැකිය:
  1. Yanmar වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන එම මතය, අදහස, යෝජනාව හෝ වෙනත් දෑ ඉදිරිපත් කර ඇත්තේ රහස්‍ය නොවන පදනමක් මතය. Yanmar රහස්‍යභාවයේ කිසිදු වගකීමක් දරන්නේ නැත.
  2. මතය, අදහස, යෝජනාව හෝ වෙනත් දෑ පිළිගැනීමට, විමර්ශනය කිරීමට හෝ ඇගයීමට Yanmar බැඳී නොමැත.
  3. Yanmar වෙත යවන ලද යම් යෝජනාවක්, අදහසක්, යෝජනාවක් හෝ වෙනත් ද්‍රව්‍යයක කොටසක් හෝ සියල්ලටම සමාන වන Yanmar නිෂ්පාදනයක් හෝ සේවාවක් මහජනයාට ප්‍රකාශයට පත් කළ විට, පරිශීලකයාට හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට Yanmar කිසිදු ආකාරයකින් වගකිව යුතු නොවන අතර කිසිදු වන්දි ගෙවීමක් කිරීමට බැඳී නොමැත.

9. තහනම් කිරීම්

වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමේ දී පහත සඳහන් ක්‍රියා තහනම්ය:

 1. Yanmar හෝ ඕනෑම තෙවන පාර්ශවයකට අලාභයක් හෝ හානියක් සිදු කරන ඕනෑම ක්‍රියාවක්
 2. අපරාධ ක්‍රියා හෝ සාපරාධී ක්‍රියාකාරකම් හා බැඳී ඇති ඕනෑම ක්‍රියාවක්
 3. Yanmar වෙතින් පැහැදිලි අවසරයකින් තොර ව්‍යාපාර හෝ විකුණුම් කටයුතු
 4. පරිගණක වෛරස් පැතිරීම ඇතුළු කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියා
 5. ව්‍යාජ හෝ වංචනික ඊමේල් ලිපිනයක් හෝ තෙවන පුද්ගලයෙකුට හෝ පාර්ශවයකට අයත් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් භාවිතා කරමින් අයදුම්පත්, දැනුම්දීම්, වාර්තා හෝ වෙනත් සන්නිවේදනයන් ඉදිරිපත් කිරීම./li>
 6. Yanmar විසින් නුසුදුසු යැයි සලකනු ලබන ඕනෑම ක්‍රියාවක්.

10. අයිතිය අත්හැරීම

දැනුම්දීමකින් තොරව ඕනෑම වේලාවක ප්‍රකාශිත අන්තර්ගත වෙනස් කිරීමට හෝ මකා දැමීමට වෙබ් අඩවියට හැකිය.
නිසි සැලකිල්ලක් දක්වන අතර, වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති තොරතුරු හෝ තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය සහ අඛණ්ඩතාව Yanmar සහතික නොකරයි.
වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීමෙන් හෝ භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීමෙන් පරිශීලකයාට සිදුවන හානිය සඳහා Yanmar වගකිව යුතු නොවේ.
සමහර රටවල හෝ කලාපවල භාවිතයට නොතිබිය හැකි නිෂ්පාදන හෝ සේවා පිළිබඳ තොරතුරු වෙබ් අඩවියේ අඩංගු විය හැකිය. මේ කාරණය අවබෝධ කර ගන්නා මෙන් Yanmar ඔබෙන් ඉල්ලා සිටි.

11. පාලන නීතිය සහ අධිකරණ බලය

වෙබ් අඩවි භාවිතය සහ භාවිතයේ කොන්දේසි ජපන් නීතියට අනුකූලව පාලනය සහ අර්ථ නිරූපණය කෙරේ.
වෙබ් අඩවිය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ඕනෑම ආරවුලක් ඔසාකා දිසා අධිකරණයේ විශේෂ බල සීමාව යටතේ විසඳනු ඇත.