Satın Alma Faaliyetleri

Yanmar Grubu Yeşil Satın Alma Yönergeleri

Yanmar Logo

January 2023 (8th Edition)

Giriş

Çevre bilincine sahip şirketler, 21. yüzyılı “Çevre Yüzyılı” olarak adlandırıyor çünkü medeniyet, doğal dünyayla uyum sağlamadan gelişemez. İşletmelerin, ticari faaliyetlerini “geri dönüşüm odaklı bir sosyo-ekonomik sistem” oluşmasına yol açacak bir yöne yönlendirmeleri şiddetle tavsiye edilmektedir.

Yanmar Grup, çevresel yük getirebilecek ürünlerle uğraştığının bilinciyle, enerji teknolojisinde öncü olarak sürdürülebilir bir toplumun büyümesine katkıda bulunmayı taahhüt eder. Yanmar'ın Küresel Çevre Tüzüğüne sahibiz ve iş faaliyetlerimizde çevresel hususlar da gösterilmektedir. Grup eylemi politikamız:

 • “We implement Group-wide environment management”,
 • “We establish voluntary environmental regulations in order to achieve superior levels of environmental conservation”,
 • “Yanmar Grubu genelinde çevrenin korunmasını destekliyoruz”,
 • “We actively share information about environmental conservation both internally and externally” and
 • We promote effective measures for environmental management systematically and on a continuous basis”.

We also have established a code for suppliers, under the basic procurement policy.

In accordance with these policies, our products are made with parts and materials provided by many suppliers. In view of that, our efforts alone do not suffice towards reducing environmental load, such as the impact of environmentally hazardous substances on people and the environment, and the impact of greenhouse gases (GHG) across all stages of production. It is absolutely essential that our suppliers from whom we purchase items, parts and materials also cooperate in our environmental efforts.

Based on this belief and foundation, this Guideline summaries our green procurement standards for our suppliers and our request for the suppliers’ cooperation to further enhance our environmental performance.
This is the eighth edition of our “Green Procurement Guidelines”.
We ask for your continued cooperation in connection with this important subject.

Procurement Division,
YANMAR GLOBAL EXPERT CO., LTD.
PLM Process Innovation Division
Innovation & Technology Division
YANMAR HOLDINGS CO., LTD.

Contents

 1. Yeşil Tedarik Yönergeleri
  1.1 Uygulama Kapsamı
  1.2 Yeşil Satın Alma Seçim Kriterleri
  1.3 Çevreye Zararlı Maddelerin Kullanım Kısıtlamaları
 2. Record of Revisions

1. Yeşil Satın Alma Yönergeleri

These guidelines outline the principles by which Yanmar Group promotes global environmental protection relating to general procurement activities under the spirit of our Yanmar global environmental charter and our basic procurement policy.

Yanmar Global Environmental Charter

(1) Environmental Philosophy

Yanmar Grup, grup gelişimi ile çevrenin ihtiyaçları arasında uyumlu bir ilişki kurarak toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçlar.

(2) Action Guidelines (Excerpt)

① Grup çapında çevre yönetimi amacıyla çevre korumayı Yanmar Group'un en önemli yönetim hedeflerinden biri olarak konumlandırıyoruz.
② Üretim faaliyetlerimizi yürüttüğümüz tüm ülkelerin yasalarına ve tüm bölgelerin yönetmeliklerine ve düzenlemelerine sıkı sıkıya uyuyoruz ve üstün çevre koruma seviyelerine ulaşmak için gerektiğinde gönüllü çevre standartları oluşturuyoruz.
③ Yanmar Grubu Küresel Çevre Komitesi, çevrenin korunmasının grup tarafından genel olarak teşvik edilmesi için çevre teşvik kılavuzlarını oluşturur ve bunları grubun tamamına yayar.
④ Verimli çevre koruma faaliyetlerinin desteklenmesinde işbirliğine duyulan ihtiyacın anlaşılmasını desteklemek için çevre koruma bilgilerini dahili ve harici olarak aktif bir şekilde yayarız.
⑤ Aşağıdaki dört çevresel alanda sistematik ve sürekli olarak etkili önlemleri teşvik ediyoruz:
(ⅰ) Çevrenin korunmasına katkı sağlayan teknolojilerin ve çevresel yükü azaltan ürün ve hizmetlerin oluşturulması
(ⅱ) Ticari faaliyetlerin her aşamasında çevresel yükün azaltılması
(ⅲ) Yerel topluluklara katkıda bulunmak ve çevresel bilgileri yaymak için güçlerini birleştirmek ve dış taraflarla işbirliği yapmak
(ⅳ) Çalışanlar arasında çevre bilincini, iç çevre eğitimi, yaşam tarzı inovasyonu vb. artırmak.

For more information on YANMAR GREEN CHALLENGE 2050, please visit the following website:

Please check the website below for the basic procurement policy and the code for suppliers.

1.1 Scope of Application

Bu yönergeler, Yanmar Grup'taki genel satın alma faaliyetleri için geçerlidir.
Bu kılavuzda kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir.

(1) Items

Tedarikçiler tarafından Yanmar Grup şirketlerine teslim edilen kimyasallar, parçalar ve nihai ürünler anlamına gelir.

(2) Service

Hizmetler, tedarikçilerin Yanmar Grup şirketlerine sağladığı inşaat, temizlik, çevre düzenlemesi, dağıtım, dış kaynaklı işler, bakım, bilgi çıktılarının oluşturulması ve diğer tüm hizmetleri içerir.

(3) Yanmar Grup ürünleri

Yanmar Grubu ürünleri, aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere Yanmar Grup şirketleri tarafından tasarlanan, üretilen ve satılan ürün ve hizmetleri ifade eder.

① Yanmar Grup şirketleri tarafından tasarlanan ve üretilen ürünler
② Tasarımı ve üretimi üçüncü taraflarca yaptırılan ürünler
③ Yanmar Grup şirketlerinin tasarım ve imalatını üçüncü taraflara yaptırdığı ve Yanmar Grup şirketleri adı altında sattığı ürünler
④ Yanmar Grup şirketleri tarafından üçüncü şahıslardan satın alınan ve Yanmar Grup şirketleri adı altında satılan ürünler
⑤ Yanmar Grup şirketleri tarafından üçüncü taraflardan satın alınan ve üçüncü taraf adları altında satılan ürünler

(4) Yanmar Grup ürünleriyle ilgili öğeler ve hizmetler

① Yanmar Grup ürünlerine bağlı veya bunlarla bağlantılı olan kalemler ve hizmetler
② Yanmar Grup ürünlerinin üretimi, nakliyesi, satış faaliyetleri veya diğer ticari faaliyetler sırasında tüketilen ürün ve hizmetler

1.2 Yeşil Satın Alma Seçim Kriterleri

Yeşil satın alma için aşağıdaki seçim kriterleri belirlenir:

 • Criteria for Selecting Suppliers
 • Criteria for Selecting Items and Services
(1) Criteria for Selecting Suppliers

In addition to selecting suppliers based on quality, price and delivery dates, Yanmar shall include a preference for suppliers that establish an environmental management system and voluntarily introduce environmental protection activities.

 1. Environmental Management Systems (EMS)
  1. The supplier should conduct environmental protection activities under an EMS accredited to ISO 14001 or similar.
  2. The supplier should have a corporate philosophy and policy on environmental protection activities, which must be known by all departments and employees, and disclosed to the general public.
  3. The supplier should have an organization for promoting environmental protection activities and have environmental management plans.
  4. The supplier should establish and continually improve an evaluation and management system for assessing the environmental aspects of its item, and its compliance with pertinent laws and regulations.
  5. Tedarikçi, çalışanlarına ve işbirlikçilerine çevre eğitimi ve bilinçlendirme faaliyetleri vermelidir.
  6. The supplier should be involved with resource conservation, energy conservation, use of renewable energy and the streamlining of distribution.
  7. The supplier should set goals and strive to improve the reduction of greenhouse gases (GHG). (Reports on achievements may be requested by Yanmar.)
 2. Thorough management of environmentally hazardous substances
  1. A system has been established for managing environmentally hazardous substances.
  2. Submission of required information in relation to the inclusion of environmentally hazardous substances in items delivered to Yanmar.
  3. Yanmar Grup'un Yanmar'a teslim edilen ürünlerde kimyasal maddelerin bulunmasına yönelik soruşturmayı ve kimyasal verilerin doğru sunulmasını sağlamak için belirlediği bilgi sisteminin doğru kullanımı.
  4. Requests for appropriate management of environmentally hazardous substances upstream in the supply chain.
  5. Acceptance of audit inspections relating to environmentally hazardous substances.
  6. Prompt contact to Yanmar when the use of prohibited substances is discovered or when the content of the report is changed. Also, prompt contact to Yanmar in advance when manufacturing conditions change.
  7. Identification of chemical substances that affect or may affect human health and ecosystems, and manage and handle them in a safe manner. (Yanmar may request the submission of safety data sheets, etc.)
  8. Efforts to reduce the use and emission of environmentally hazardous substances.
(2) Criteria for Selecting Items and Services

In addition to selecting items and services based on the required quality, functionality, economic feasibility and logistics, Yanmar will buy items and services provided by suppliers which satisfy the below requirements for reducing environmental load on a priority basis:

 1. Items and services must comply with all applicable laws and regulations concerning recyclable resources, energy, etc.
 2. Öğeler ve hizmetler, Yanmar Grup'un "Çevreye Zararlı Maddeler için Kullanım Kısıtlamaları (YIS V-0001E)" kapsamında "YANMAR Grubu yasaklı maddeleri" ve "Ayrı eylemlere tabi olan yasaklı maddeleri" içermemelidir.
 3. Yanmar Grup'un “Çevreye Zararlı Maddelerin Kullanım Kısıtlamaları (YIS V-0001E)” kapsamındaki “Ayrı Soruşturmaya Tabi Maddelerin” içeriği tespit edilerek, yasal gerekliliklere uygun olarak etiketleme ve bildirim vb. yapılacaktır.
 4. There shall be low load on the environmental (air pollution, water pollution, etc.) throughout the life cycle of the products.
 5. Unwanted or unused items must be recycled, energy must be renewable, and the products must be as small as possible in order to reduce the consumption of resources, including energy, and to minimize the emission of GHG throughout the life cycle.
 6. Items and services should be designed for recycling.
 7. Aşağıda 1.3'te belirtilen çevreye zararlı maddelerin içerdiği miktar anlaşılmıştır ve Yanmar Grup kriterlerini karşılamaktadır.

1.3 Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances

The latest version of “Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)” shall be complied with. Use of the below substances shall be prohibited or managed so as to understand the quantity of any such included substances.

(1) YANMAR Group prohibited substances

Bunlar, Yanmar Grup'ta genel satın alma faaliyetlerinde kullanımı zorunlu olarak yasaklanan madde gruplarıdır. Madde gruplarının örnekleri aşağıdaki gibidir:
Asbest, ODS'ler (CFC'ler, HCFC'ler gibi), PCB'ler, PBB/PBDE, cıva, kadmiyum, altı değerli krom, kurşun, RCF (refrakter seramik elyaflar) ve PFOA, tuzları ve PFOA ile ilgili maddeler
Ayrıntılar için lütfen en son “Çevreye Zararlı Maddelerin Kullanım Kısıtlamaları (YIS V-0001E)” bölümüne bakın.

(2) Prohibited substances subject to separate actions

These are substances which are mandatorily prohibited from being used/contained at a percentage content above the threshold value as set forth in the laws/regulations of each country/region.
General procurement activities in Yanmar Group are covered.

(3) Substances subject to separate investigation

Bunlar, her ülkenin/bölgenin yasalarına/yönetmeliklerine göre kullanımı/varlığı veya yüzde içeriği araştırılması gereken maddelerdir.
Yanmar Grup ürünleri ve Yanmar Grup ürünlerine ekli veya bağlı öğeler hakkında araştırma yapılması gerekmektedir.
Yanmar Grup ürünlerinin imalat, nakliye, satış faaliyetlerinde ve diğer işlerde tüketilen hizmetler ve kalemler söz konusu olduğunda, lütfen araştırmak için çaba gösterin.

“Çevreye Zararlı Maddelerin Kullanım Kısıtlamaları (YIS V-0001E)”, çevreye zararlı maddeler için ayrıntılı gereklilikleri açıklayan bir satın alma spesifikasyonudur ve en son versiyonu Yanmar Grup iş ortaklarına duyurulur.
*YIS V-0001E, YIS V-0001J'nin İngilizce çevirisidir.

2. Record of Revisions

 • First Edition April 2003
 • Second Edition December 2006
 • Third Edition August 2010
 • Fourth Edition August 2011
 • Fifth Edition September 2012
 • Sixth Edition June 2019
 • Seventh Edition September 2020
 • Eighth Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.