Satın Alma Faaliyetleri

Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

YANMAR HOLDINGS CO., LTD.
January 2023
(First Edition)

Table of Contents

Ⅰ. The Purpose of Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct
Ⅱ. Scope of Application
Ⅲ. Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

 1. Respect for human rights
  (1) Prohibition of unfair discrimination and harassment
  (2) Prohibition of sexual harassment and power harassment (workplace bullying)
  (3) Responsible procurement of resources and raw materials
 2. Responsibilities to customers
  (1) Research, development, production, and quality assurance activities
  (2) Sales and services
  (3) Advertisements and campaigns
 3. Pursuit of fairness in business operations
  (1) Promotion of sound and fair corporate activities
  (2) Fair and free competition
  (3) Conflict with personal interests
 4. Environmental preservation
 5. Proper international trade
 6. Protection of confidential information
  (1) Management of personal information
  (2) Management of trade secrets
  (3) Confidentiality of personal information about executives and employees
  (4) Precautions for acquiring confidential information about others
  (5) Enhancement of information security
  (6) Creation, handling, storage, and disposal of documents
 7. Assurance of proper, safe working environment
  (1) Safety and health
  (2) Execution of fair evaluations and development of worker-friendly environments
 8. Proper accounting practices
  (1) Appropriate book keeping and account recording, and compliance with accounting laws and ordinances
  (2) Compliance with taxation laws
  (3) Transmission of accurate information
 9. Protection and utilization of corporate assets
  (1) Management and protection of the company’s intellectual properties
  (2) Acquisition of the company’s intellectual property rights
  (3) Prohibition of unauthorized use of the company’s intellectual properties
  (4) Prohibition of unauthorized use of corporate funds and goods
  (5) Respect for intellectual property rights of others
 10. Corporate social activities
 11. Compliance of social norms

Ⅳ. Record of Revisions

Ⅰ. The Purpose of Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

"Yanmar Grup Tedarik Zinciri Davranış Kuralları"nın amacı, Yanmar Grup'un kurumsal sosyal sorumluluk açısından iş ortaklarından ne taahhüt etmelerini beklediğini açıkça belirterek, Yanmar Grup ve iş ortaklarının kurumsal sosyal sorumlulukları yerine getirmede işbirliği yapmalarını sağlamaktır.

Ⅱ. Scope of Application

"Yanmar Grup Tedarik Zinciri Davranış Kuralları", Yanmar Grup'un tüm iş ortakları için geçerlidir.

Ⅲ. Yanmar Group Supply Chain Code of Conduct

We would like to ask our business partners to strive to introduce and promote the following committed efforts.

1. Respect for human rights

Temel insan haklarına saygı göstermek ve insan hakları ihlallerine, ayrımcılığa veya tacize müsamaha göstermemek veya bunlara katılmamak ve her bir kişinin bireyselliğini ve çeşitliliğini tanımak ve saygı göstermek.

(1) Prohibition of unfair discrimination and harassment

Kimseyi milliyetine, ırkına, etnik kökenine, inancına, dinine, cinsiyetine, yaşına, engelliliğine, hastalığına veya sosyal durumuna göre haksız yere ayırmamak. Ayrıca, kimseye ayrımcı bir şekilde davranmamak veya taciz etmemek.

(2) Prohibition of sexual harassment and power harassment (workplace bullying)

Cinsel taciz veya işyerinde zorbalık gibi herhangi bir tacizde bulunmamak. Bu eylemler, herhangi bir çalışanın kişiliğini veya itibarını zedelememelidir. Hiçbir çalışanın yeteneklerini sergilemesine engel olmamak veya kimsenin çalışma ortamına veya iş yürütmesine müdahale etmemek.

(3) Responsible procurement of resources and raw materials

İnsan hakları, çevre ve diğer alanlarda sosyal sorunlara neden olan “çatışma minerallerinin” kullanılmamasını teşvik etmek. Bir çatışma mineralinin herhangi bir kullanımı bulunursa, onu ortadan kaldırmak.

2. Responsibilities to customers

Topluma yararlı ve güvenli ürün ve hizmetler sağlamak. Müşterilerimizin ürün ve hizmetleri kullanırken korunmalarını sağlamak, pazarlama faaliyetlerini adil bir şekilde yürütmek, işle ilgili adil ve doğru bilgiler sağlamak ve adil sözleşmeler yapmaya çalışmak.

(1) Research, development, production, and quality assurance activities

Güvenli, yüksek kaliteli ürünleri, teknolojileri ve hizmetleri zamanında sağlamak. Bir faaliyeti gerçekleştirirken, faaliyetle ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve iç düzenlemelere uymak ve kullanılan tesislerin çevrenin korunmasına ve çalışanların ve ilgili diğer kişilerin sağlık ve güvenliklerine dikkat etmek.
① Kalite güvencesi sorumluluğunuzu yerine getirmek ve her zaman müşterilerin bakış açısından ürün güvenliğini sağlamak.
② Bir ürün olayı veya ürün güvenliği hakkında herhangi bir bilgi edinirseniz, bunun gerçekliğini hemen kontrol etmek ve bu sonuca dayalı olarak uygun bilgileri açıklayarak hasarın büyümesini ve olayın tekrarlanmasını önlemek
③ Tedarik edilen miktarları güvence altına almak ve vade tarihlerine uymak.

(2) Sales and services

For sales, marketing, information transmission, and technology services, comply with related laws, ordinances, and ethics to carry out fair business activities. Transmit sufficient accurate information about products and services to customers appropriately in easy-to-understand and timely manners, reply to inquiries from customers sincerely, and reflect the voices of customers on the improvement and development of products and services.

(3) Advertisements and campaigns

Reklamlar ve kampanyalar gibi satışı artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirirken, faaliyetleri optimize etmek için ilgili kanunlara, yönetmeliklere ve etik kurallara uymak.
① Yanlış ve abartılı ifadeleri, sosyal ayrımcılığı ve insan hakları ihlallerini önlemek için uygun ifadeler kullanmak.
② Reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri ve medya şirketleriyle sağlam ve adil ilişkiler sürdürmek.

3. Pursuit of fairness in business operations

Yürürlükteki rekabet yasalarına ve yönetmeliklerine uymak, böylece ticari faaliyetlerimizde adaleti korumak. Yasaları ve etik kuralları ihlal edebilecek ödemeler ve/veya hediyeler yapmamak veya almamak. Ayrıca toplumun düzen ve güvenliğini tehdit edebilecek anti-sosyal güçlerle herhangi bir ilişkisi yoktur.

(1) Promotion of sound and fair corporate activities

Carry out sound and fair corporate activities, strive to gain the trust of stakeholders, maintain sound relationships with the politics and administration, and do not have any relationship with anti-social forces and organizations that may threaten the order and security of the society.

(A) Paydaşlarla ilişkiler
Paydaşlarla ilişkinizin önemli olduğunu anlayarak, adil ve samimi, uzun vadeli güven ilişkileri kurmak ve sürdürmek için halkla ilişkiler (PR) ve diğer faaliyetler yoluyla doğru bilgileri uygun ve tarafsız bir şekilde kolay anlaşılır bir şekilde ifşa etmek.

(B) Siyaset ve idare ile ilişkiler
Politikacıları veya kamu görevlilerini herhangi bir ülkede ticari bir faaliyette bulunmaları için ağırlamamak veya onlara rüşvet vermemek.
Ayrıca, yönetimdekilerle sağlam ve şeffaf ilişkiler sürdürmek.

(C) Anti-sosyal güçlerle ilişkiler
Sivil toplumun düzenini ve güvenliğini tehdit edebilecek anti-sosyal güçlerden ve örgütlerden (suç örgütleri, sağcı örgütler, haraççılar ve “kara gazetecilik” gibi) tamamen kendinizi ayırmak. Ayrıca, kara para aklama ve terörizme karşı önlemlere ilişkin tüm yasalara, yönetmeliklere ve düzenlemelere uymak ve ticari işlemleri yalnızca yasal ticari faaliyetlerde bulunan güvenilir müşterilerle gerçekleştirmek.

(2) Fair and free competition

(A) Diğer şirketlerle yapılan haksız anlaşmalar
Tek tek ülkelerdeki rakiplerle, bir ticari faaliyet yoluyla bir ürünün satış fiyatını veya satış koşullarını etkileyecek herhangi bir anlaşma yapmamak. Ayrıca, böyle bir düzenlemenin yapılabileceği hiçbir organizasyona veya toplantıya katılmamak.

(B) Satış için serbest rekabet
Ticari faaliyetler yoluyla bir ürünün yeniden satış fiyatını korumak amacıyla özel acentelere veya düzenli distribütörlere herhangi bir kısıtlama getirmemek. Ayrıca iş ortaklarından böyle bir kısıtlama getirmelerini istememek.

(C) Rakiplerle serbest rekabet
Ticari faaliyetler yoluyla, münferit ülkelerdeki rakipler veya bunların ürün veya hizmetleri hakkında iftira, iftira, yalan veya yanlış anlaşılmaya yol açabilecek herhangi bir beyanda bulunmamak.

(D) İş ortakları tarafından yürütülen ticari faaliyetlere yönelik haksız kısıtlamalar
Şirketinizin bir teknoloji sağladığı veya şirketinizin ortak araştırma veya geliştirme yaptığı bir iş ortağının, fikri mülkiyet hakkının meşru kullanımı ve gizli bilgilerin korunması ve sürdürülmesi gibi gerçek amaçlar dışında herhangi bir amaçla yürüttüğü iş faaliyetlerine haksız yere herhangi bir kısıtlama getirmemek.

(E) Malzemelerin satın alınması
Üretim veya diğer ticari faaliyetler için gerekli herhangi bir hammadde, parça, ekipman, büro malzemesi, hizmet veya başka bir kalem satın alırken, adil işlemler için ilgili yasalara, yönetmeliklere ve etik kurallara uymak.

① Adil, makul standartlara (kalite, garanti, güvenlik, çevre, teslim tarihi ve fiyat gibi) göre işleme göre iş ortakları seçmek.
② Karşılıklı anlayış ve karşılıklı güven yoluyla iş ortaklarıyla daha iyi ortaklıklar kurmaya çalışmak.
③ Herhangi bir iş ortağından işinizle ilgili herhangi bir kişisel kazanç kabul etmemek.
④ Alt Yüklenicilere Taşeronluk Gelirlerinin vb. Ödenmesinde Gecikmeye Karşı Yasaya uymak ve herhangi bir haksız taşeronluk iş koşulu talep etmemek.

(3) Conflict with personal interests

(A) İş ortaklarına ve müşterilere kayırmacılık ve kurumsal kazanç önceliği yoluyla muamele edilmesinin yasaklanması
Mevcut veya potansiyel iş ortağı veya müşterinize, sizinle, şirketinizin bir yöneticisi veya çalışanıyla veya bunların akrabasıyla belirli bir ilişkisi olduğu için kayırmacılık yapmamak.

(B) İş ortaklarından ve müşterilerden yasa dışı veya uygunsuz eğlence, para veya mal kabulünün yasaklanması
İş ortakları ve müşterilerle adil ilişkiler sürdürün ve yasa dışı veya uygunsuz bir şekilde kar (para, mal, eğlence ve rahatlık gibi) kabul etmemek, talep etmemek veya vaat etmemek.

4. Environmental preservation

Sera gazlarını (GHG) azaltmak, geri dönüştürülebilir atıkların sürdürülebilir kullanımını artırmak, hava ve su dahil olmak üzere doğal çevreyi korumak, kaynakları ve enerjiyi verimli kullanmak, endüstriyel atıkları azaltmak, bir çevre yönetim sistemi (ÇYS) oluşturmak ve çevrenin korunmasına katkıda bulunan kurumsal davranışlar sergilemek için tüm iş faaliyetlerinde çevreye zararlı maddelerin yönetimini sağlamaya çalışmak.
(Ayrıntılar için Yanmar Grubu Yeşil Tedarik Yönergelerine bakın.)

5. Proper international trade

Uluslararası ticarette iyi bir düzenin sağlanmasına ilişkin şirket içi düzenlemelere ve ortakların ülke veya bölgelerine ilişkin yürürlükteki adil ticaret yasalarına uymak ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir işleme dahil olmamak.

6. Protection of confidential information

Hem kendinizin hem de başkalarının gizli bilgilerini ve ayrıca müşterileriniz ve çalışanlarınızla ilgili kişisel verileri uygun şekilde yönetmek ve işlemek, bu tür bilgi ve verileri uygun bir şekilde elde etmek. Ayrıca, bilgi sistemlerinizin güvenlik kontrolünü kapsamlı bir şekilde yürütmek.

(1) Management of personal information

Collect, use, and manage personal information about customers and business partners according to appropriate methods and do not disclose it to external parties without their permission and without just cause.

(2) Management of trade secrets

Ticari sırları, şirketin düzenlemelerine ve bilgi güvenliği kurallarına göre uygun şekilde yönetmek. Ayrıca, gerekçesiz olarak harici taraflara ifşa etmemek. Şirketiniz içinde de, işi gereği bu tür bilgileri elde etmesi gerektiği düşünülen kişiler dışında hiç kimseye ifşa etmemek.

(3) Confidentiality of personal information about executives and employees

Yöneticilerin ve çalışanların mahremiyetine saygı göstermek, kişisel bilgilerini gizli tutmak ve ifşa edilmesinin bir yasa veya yönetmelikle uyumlu olduğu durumlar dışında izinleri olmadan üçüncü şahıslara ifşa etmemek. Şirketiniz içinde de, işi gereği bu tür bilgileri elde etmesi gerektiği düşünülen kişiler dışında hiç kimseye ifşa etmemek.

(4) Precautions for acquiring confidential information about others

Şirketiniz, müşterileriniz ve iş ortaklarınız dışında herhangi bir üçüncü kişiden gizli bilgi alırken, bu bilgileri doğrudan üçüncü kişiden onların izniyle, yasal ve uygun şekilde almak.
Ayrıca, bir üçüncü taraf size üçüncü taraf dışında biri hakkında bilgi olduğundan şüphelenilen bilgileri sağlamayı teklif ederse, bunu meşru bir yönteme göre elde etmek.

(5) Enhancement of information security

Appropriately manage not only corporate computers, personal computers, smart devices, and other internal information processing systems, but also paper documents in offices, chemical substances in factories, and conversations in public spaces, and do not use them for any unintended purpose.

(6) Creation, handling, storage, and disposal of documents

Create, handle, store, and dispose of all documents, including those stored in electronic media, appropriately according to laws, ordinances, internal regulations, and other standards.

7. Assurance of proper, safe working environment

Zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğine karşı geçerli yasalara uymak ve sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak.

(1) Safety and health

Güvenlik ve hijyenle ilgili yasalara, yönetmeliklere ve iç düzenlemelere uymak ve işle ilgili kazaları ortadan kaldırmak, hastalıkları önlemek ve sağlığı korumak ve geliştirmek için güvenlik yönetimi ve hijyen yönetimi sağlamaya çalışmak. Ayrıca, iyi çalışma ortamlarını korurken ve geliştirirken çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurmak.

(2) Execution of fair evaluations and development of worker-friendly environments

Evaluate the work performance of employees fairly, promote a good balance between the work, social life, and private life of employees, and develop a worker-friendly environment where employees can use all of their strength to work.

8. Proper accounting practices

Geçerli muhasebe kurallarını ve standartlarını gözeterek doğru muhasebe uygulamalarını gerçekleştirmek ve doğru finansal bilgileri zamanında raporlamak.

(1) Appropriate book keeping and account recording, and compliance with accounting laws and ordinances

Provide accurate information about your company’s transactions in account books and records according to related accounting laws and ordinances as well as accounting principles, accounting practices, and internal regulations that are generally deemed to be fair and appropriate.

(2) Compliance with taxation laws

Kurumsal faaliyetler yoluyla her zaman ayrı ülkelerdeki vergilendirmeyle ilgili yasa ve yönetmelikleri araştırmak ve bunlara uymak.

(3) Transmission of accurate information

İş ayrıntıları ve iş faaliyet durumu gibi kurumsal bilgileri uygun zamanlarda uygun yöntemlerle açıklamak. Gerektiğinde paydaşlara uygun şekilde ifşa etmek ve açık, adil iletişim yoluyla karşılıklı anlayışı ve güvenilir ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek için çaba göstermek.

9. Protection and utilization of corporate assets

Maddi varlıklar ve fikri mülkiyet hakları ve diğer maddi olmayan varlıklar dahil olmak üzere kurumsal varlıkları uygun şekilde yönetin ve kullanmak. Ayrıca başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek.

(1) Management and protection of the company’s intellectual properties

Araştırma, geliştirme, üretim, satış ve diğer işlemlerden elde edilen fikri mülkiyet haklarının (patentler, faydalı modeller, tasarımlar, ticari markalar, yazılı eserler, bilgi birikimi ve iş sırları gibi) şirketinizin önemli varlıkları olduğunu anlamak ve korumzk, yönetmek, ve bu tür özellikleri uygun şekilde çalıştırmak. Ayrıca, başkaları tarafından yapılan herhangi bir ihlale uygun şekilde yanıt vermek.

(2) Acquisition of the company’s intellectual property rights

Şirketinizin işinin kapsamına giren herhangi bir fikri mülkiyeti edindiğinizde, bunu gecikmeden şirkete bildirmek gibi uygun ve hızlı bir şekilde ele almak. Şirketinizin sahip olduğu herhangi bir fikri mülkiyete gelince, patent başvurusunda bulunun veya hakkını elde etmek için şirkete uygun ve hızlı bir şekilde kayıt yaptırmak.

(3) Prohibition of unauthorized use of the company’s intellectual properties

Şirketinizin fikri mülkiyetini uygun şekilde kaydetmek, yönetmek ve bilgilerini uygunsuz bir şekilde veya belirtilen prosedürleri izlemeden kimseye ifşa etmemek veya sızdırmamak. Ayrıca, belirtilen prosedürlere uyulmadıkça, şirkette çalışmaya devam edip edilmese de şirketten ayrılmış olunmasına bakılmaksızın, şirketinizin hiçbir fikri mülkiyetini kendiniz veya başkaları için kullanmamak.

(4) Prohibition of unauthorized use of corporate funds and goods

Şirketinizin fonlarını, mallarını ve diğer mülklerini yalnızca size verilen işi yapmak için kullanmak ve bunları kendiniz veya üçüncü şahıslar için zimmetine geçirmemek veya kullanmamak. İş yerindeki konumunuzu veya yetkinizi kullanarak uygunsuz harcamalar talep etmemek ve kendiniz veya herhangi bir üçüncü şahıs için uygunsuz bir şekilde kazanç elde etmemek. Bu tür prosedürler belirtilmişse, şirketinizin mülklerinin kullanımına ilişkin dahili prosedürlere uymak.

(5) Respect for intellectual property rights of others

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı göstermek ve başkalarının herhangi bir icadını, tasarımını, bilgi birikimini veya ticari sırrını uygunsuz bir yöntemle elde etmemek. Ayrıca, kendi geliştirme, üretim, satış veya diğer işlemlerinizde hak sahibinin izni olmadan bu tür mülkleri uygunsuz bir şekilde kullanmamak.

10. Corporate social activities

İyi bir kurumsal vatandaş olarak, iş operasyonlarınızı yürütürken her ülke ve bölgenin kültür ve geleneklerini tam olarak anlayarak toplumsal katkı faaliyetlerinde aktif olarak yer almak.

11. Compliance of social norms

Ticari faaliyetlerinizi yürütürken, tüm ticari faaliyetlerinizde yüksek etik standartları gözeterek her ülkenin ve bölgenin yürürlükteki yasalarına uymak.

Ⅳ. Record of Revisions

 • First Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.