පූරණය වෙමින්...

HANASAKA

ජනතාවටත් අනාගතයටත් මල් පිපේවා

අනුචලනය කරන්න

නව ආරම්භයක්, නව පරම්පරාවක්, නව හැකියාවන් සමඟ.
ලෝකයේ පෙර නොවූ විරූ මට්ටමේ ආශ්චර්යයක් සහ ප්‍රීතියක් ඇති කිරීමට අපි තරුණ කුසලතා පෝෂණය කරමු.

නව මායිම් ගවේෂණය කිරීම සහ අනාගතය සෑම කෙනෙකුටම උත්තේජක පරිසරයක් බවට පත් කිරීම.
HANASAKA යනු මිනිසුන්ව පෝෂණය කරන සහ අනාගතය සඳහා ගොඩනඟන අපගේ වටිනාකම් මත තබන ස්ථානයයි.
අභියෝග භාර ගන්නා අය. සමාජයේ අනාගතය ගැන හිතන අය. ක්‍රීඩාවෙන් සහ කලා කටයුතුවලින් දිරිගැන්වීමේ හැකියාව ඇති අය.
ඔවුන්ගේ පසුබිම නොසලකා අපි සැමවිටම උද්යෝගයට සහාය දෙමු.

බලාපොරොත්තුවේ යෂ්ටිය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට පැවරීමට. යහපත් හෙටක් සඳහා.
සෑම පුද්ගලයෙකුම අනාගතය නිර්මාණය කිරීම සඳහා 'බීජයක්' වීමත් සමඟ අපගේ තිරසාරභාවයේ පදනම මෙයයි.

MORE

CONCEPT MOVIE

movie

HANASAKA ක්රියාකාරකම්

HANASAKA ක්‍රියාකාරකම් පුළුල් පරාසයක ක්ෂේත්‍ර හරහා ඊළඟ පරම්පරාවේ හැකියාවන් පෝෂණය කරයි.

YANMAR TOKYO

මිනිසුන් සහ අනාගතය සමෘද්ධිමත් වන හමුවීම් සහ අභියෝග සඳහා ස්ථානයක්

මිනිසුන් සහ අනාගත හැකියාවන් නිර්මාණය කරන නගරයක් වීම

අපි නව මායිම් ගවේෂණය කර අනාගතය සෑම කෙනෙකුටම උත්තේජක පරිසරයක් බවට පත් කරන්නෙමු.

මිනිසුන්ගේ හැකියාවන් විශ්වාස කිරීම, අභියෝග දිරිමත් කිරීම සහ අනාගතය පෝෂණය කිරීම.
"HANASAKA" යනු සමාගම ආරම්භ කළ දා සිට පැවත එන යන්මාර් දර්ශනයයි.

YANMAR TOKYO ටෝකියෝ දුම්රිය ස්ථානය අසල පිහිටා ඇත.
ජපානය පුරා බොහෝ මිනිසුන් එක්රැස් වන මෙම ස්ථානය "HANASAKA" ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කිරීමේ එක් පදනමක් වන අතර පාරිසරික බලපෑම අවම කිරීමට සහ ආකර්ශනීය ආහාර සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට දරන ප්‍රයත්නයන් තුළින් අභියෝගවලට මුහුණ දීමේ ප්‍රීතිය සන්නිවේදනය කරයි.

"HANASAKA" ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කරන්න

YANMAR TOKYO හි HANASAKA දර්ශනය සහ මුලපිරීම් ප්‍රකාශ කරන විවිධ ප්‍රදර්ශන ඇතුළත් වේ.

HANASAKA STAND

වීඩියෝ දර්ශන සහ ප්‍රදර්ශන හරහා, අමුත්තන්ට HANASAKA මූර්තිමත් කරන පුද්ගලයින් සහ ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ හැඟීමක් ලබා ගත හැකිය.

HANASAKA
HANASAKA

HANASAKA විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයේ චෙරි මල් පෙති 6,000කට අධික ප්‍රමාණයකින් මෙම කලා කෘතිය සමන්විත වේ. ගතික ස්ථාපනය නව පුද්ගලයින්ගේ ප්‍රතිරූපය සහ අනාගතය සඳහා පූර්ණ ලෙස මල් පිපෙන නව හැකියාවන් ප්‍රකාශ කරයි.

HANASAKA
HANASAKA
HANASAKA
HANASAKA
HANASAKA
MORE

පුවත්

මේ වන විට ලිපි නොමැත.