Innkjøpsaktiviteter

Yanmar Group Green Procurement Guidelines

Yanmar Logo

January 2023 (8th Edition)

Introduksjon

Miljøbevisste bedrifter kaller det 21. århundre "miljøets århundre" fordi sivilisasjonen ikke kan vokse uten å harmonisere med den naturlige verden. Bedrifter oppfordres sterkt til å peke sin virksomhet i en retning som vil føre til dannelsen av et «resirkuleringsorientert sosioøkonomisk system».

Yanmar Group, i full anerkjennelse av at den håndterer produkter som kan påføre miljøbelastning, forplikter seg til å bidra til veksten av et bærekraftig samfunn som en pioner innen energiteknologi. Vi har Yanmars Global Environmental Charter, og miljøhensyn vises også i våre forretningsaktiviteter. Vår gruppehandlingspolicy er:

 • “We implement Group-wide environment management”,
 • “We establish voluntary environmental regulations in order to achieve superior levels of environmental conservation”,
 • "Vi fremmer miljøvern i hele Yanmar Group",
 • “We actively share information about environmental conservation both internally and externally” and
 • We promote effective measures for environmental management systematically and on a continuous basis”.

We also have established a code for suppliers, under the basic procurement policy.

In accordance with these policies, our products are made with parts and materials provided by many suppliers. In view of that, our efforts alone do not suffice towards reducing environmental load, such as the impact of environmentally hazardous substances on people and the environment, and the impact of greenhouse gases (GHG) across all stages of production. It is absolutely essential that our suppliers from whom we purchase items, parts and materials also cooperate in our environmental efforts.

Based on this belief and foundation, this Guideline summaries our green procurement standards for our suppliers and our request for the suppliers’ cooperation to further enhance our environmental performance.
This is the eighth edition of our “Green Procurement Guidelines”.
We ask for your continued cooperation in connection with this important subject.

Procurement Division,
YANMAR GLOBAL EXPERT CO., LTD.
PLM Process Innovation Division
Innovation & Technology Division
YANMAR HOLDINGS CO., LTD.

Contents

 1. Grønne retningslinjer for anskaffelser
  1.1 Anvendelsesområde
  1.2 Utvalgskriterier for grønne anskaffelser
  1.3 Bruksbegrensninger for miljøfarlige stoffer
 2. Record of Revisions

1. Grønne retningslinjer for anskaffelser

These guidelines outline the principles by which Yanmar Group promotes global environmental protection relating to general procurement activities under the spirit of our Yanmar global environmental charter and our basic procurement policy.

Yanmar Global Environmental Charter

(1) Environmental Philosophy

Yanmar Group har som mål å bidra til en bærekraftig utvikling av samfunnet ved å bygge et harmonisk forhold mellom gruppeutviklingen og miljøets behov.

(2) Action Guidelines (Excerpt)

① Vi posisjonerer miljøbevaring som et av de viktigste ledelsesmålene til Yanmar Group med henblikk på konsernomfattende miljøstyring.
② Vi følger strengt lovene i alle land og forordningene og forskriftene i alle distrikter der vi driver produksjonsaktiviteter, og når det er nødvendig etablerer vi frivillige miljøstandarder for å oppnå overlegne nivåer av miljøbevaring.
③ Yanmar Group Global Environment Committee etablerer retningslinjene for miljøfremme og sprer dem gjennom hele gruppen for den generelle fremme av miljøbevaring av gruppen.
④ Vi formidler aktivt miljøverninformasjon internt og eksternt for å fremme forståelsen av behovet for samarbeid for å fremme effektive miljøvernaktiviteter.
⑤ Vi fremmer effektive tiltak systematisk og kontinuerlig på følgende fire miljøområder:
(ⅰ) Etablere teknologier som bidrar til miljøbevaring og produkter og tjenester som reduserer miljøbelastningen
(ⅱ) Redusere miljøbelastning i hvert trinn av forretningsdriften
(ⅲ) Slå seg sammen og samarbeide med eksterne parter for å bidra til lokalsamfunn og formidle miljøinformasjon
(ⅳ) Øke miljøbevissthet blant ansatte, intern miljøopplæring, livsstilsinnovasjon, etc.

For more information on YANMAR GREEN CHALLENGE 2050, please visit the following website:

Please check the website below for the basic procurement policy and the code for suppliers.

1.1 Scope of Application

Disse retningslinjene gjelder for generelle innkjøpsaktiviteter i Yanmar Group.
Begrepene som brukes i denne retningslinjen har følgende betydninger.

(1) Items

Refererer til kjemikalier, deler og ferdigvarer levert av leverandører til Yanmar Group-selskaper.

(2) Service

Tjenestene inkluderer konstruksjon, rengjøring, landskapsarbeid, distribusjon, utkontraktert arbeid, vedlikehold, opprettelse av informasjonsleveranser og alle andre tjenester som leverandører leverer til Yanmar Group-selskaper.

(3) Yanmar Group-produkter

Yanmar Group-produkter refererer til varer og tjenester designet, produsert og solgt av Yanmar Group-selskaper, inkludert følgende punkter.

① Produkter designet og produsert av Yanmar Group-selskaper
② Produkter hvis design og produksjon er bestilt av en tredjepart
③ Produkter som Yanmar Group-selskaper outsourcer design og produksjon til tredjeparter for og selger under navnet Yanmar Group-selskaper
④ Produkter kjøpt av Yanmar Group-selskaper fra tredjeparter og solgt under navnet Yanmar Group-selskaper
⑤ Produkter kjøpt av Yanmar Group-selskaper fra tredjeparter og solgt under tredjepartsnavn

(4) Varer og tjenester relatert til Yanmar Group-produkter

① Varer og tjenester som er knyttet til eller tilfeldig til Yanmar Group-produkter
② Varer og tjenester som forbrukes under produksjon, transport, salgsaktiviteter av Yanmar Group-produkter eller andre forretningsaktiviteter

1.2 Utvalgskriterier for grønne anskaffelser

Følgende utvalgskriterier er satt for grønne anskaffelser:

 • Criteria for Selecting Suppliers
 • Criteria for Selecting Items and Services
(1) Criteria for Selecting Suppliers

In addition to selecting suppliers based on quality, price and delivery dates, Yanmar shall include a preference for suppliers that establish an environmental management system and voluntarily introduce environmental protection activities.

 1. Environmental Management Systems (EMS)
  1. The supplier should conduct environmental protection activities under an EMS accredited to ISO 14001 or similar.
  2. The supplier should have a corporate philosophy and policy on environmental protection activities, which must be known by all departments and employees, and disclosed to the general public.
  3. The supplier should have an organization for promoting environmental protection activities and have environmental management plans.
  4. The supplier should establish and continually improve an evaluation and management system for assessing the environmental aspects of its item, and its compliance with pertinent laws and regulations.
  5. Leverandøren bør formidle miljøopplæring og bevisstgjøringsaktiviteter til sine ansatte og entreprenører.
  6. The supplier should be involved with resource conservation, energy conservation, use of renewable energy and the streamlining of distribution.
  7. The supplier should set goals and strive to improve the reduction of greenhouse gases (GHG). (Reports on achievements may be requested by Yanmar.)
 2. Thorough management of environmentally hazardous substances
  1. A system has been established for managing environmentally hazardous substances.
  2. Submission of required information in relation to the inclusion of environmentally hazardous substances in items delivered to Yanmar.
  3. Riktig bruk av informasjonssystemet som Yanmar Group utpeker for å muliggjøre undersøkelse av inkludering av kjemiske stoffer i varer levert til Yanmar, og nøyaktig innsending av kjemiske data.
  4. Requests for appropriate management of environmentally hazardous substances upstream in the supply chain.
  5. Acceptance of audit inspections relating to environmentally hazardous substances.
  6. Prompt contact to Yanmar when the use of prohibited substances is discovered or when the content of the report is changed. Also, prompt contact to Yanmar in advance when manufacturing conditions change.
  7. Identification of chemical substances that affect or may affect human health and ecosystems, and manage and handle them in a safe manner. (Yanmar may request the submission of safety data sheets, etc.)
  8. Efforts to reduce the use and emission of environmentally hazardous substances.
(2) Criteria for Selecting Items and Services

In addition to selecting items and services based on the required quality, functionality, economic feasibility and logistics, Yanmar will buy items and services provided by suppliers which satisfy the below requirements for reducing environmental load on a priority basis:

 1. Items and services must comply with all applicable laws and regulations concerning recyclable resources, energy, etc.
 2. Varer og tjenester må ikke inneholde "YANMAR Group forbudte stoffer" og "Forbudte stoffer underlagt separate handlinger" under "Restrictions of use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)" til Yanmar Group.
 3. Innholdet i "Substances underlagt separat undersøkelse" under "Restrictions of use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)" av Yanmar Group er konstatert, og merking og varsling osv. skal utføres i samsvar med lovkrav. .
 4. There shall be low load on the environmental (air pollution, water pollution, etc.) throughout the life cycle of the products.
 5. Unwanted or unused items must be recycled, energy must be renewable, and the products must be as small as possible in order to reduce the consumption of resources, including energy, and to minimize the emission of GHG throughout the life cycle.
 6. Items and services should be designed for recycling.
 7. Den inneholdte mengden av miljøfarlige stoffer som spesifisert i 1.3 nedenfor er forstått og tilfredsstiller Yanmar Group-kriteriene.

1.3 Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances

The latest version of “Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)” shall be complied with. Use of the below substances shall be prohibited or managed so as to understand the quantity of any such included substances.

(1) YANMAR Group prohibited substances

Dette er stoffgrupper hvis bruk er obligatorisk forbudt i generelle innkjøpsaktiviteter i Yanmar Group. Eksemplene på stoffgrupper er som følger:
Asbest, ODS (som KFK, HCFC), PCB, PBB/PBDE, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, bly, RCF (Ildfaste keramiske fibre) og PFOA, dets salter og PFOA-relaterte stoffer
For detaljer, vennligst se de siste "Bruksbegrensninger for miljøfarlige stoffer (YIS V-0001E)".

(2) Prohibited substances subject to separate actions

These are substances which are mandatorily prohibited from being used/contained at a percentage content above the threshold value as set forth in the laws/regulations of each country/region.
General procurement activities in Yanmar Group are covered.

(3) Substances subject to separate investigation

Dette er stoffer hvis bruk/tilstedeværelse eller prosentandel bør undersøkes i henhold til lover/forskrifter i hvert land/region.
Det kreves undersøkelser om Yanmar Group-produkter og gjenstander som er knyttet til eller tilfeldig til Yanmar Group-produkter.
I tilfelle tjenester og varer som forbrukes i produksjon, transport, salgsaktiviteter for Yanmar Group-produkter og annen virksomhet, vennligst forsøk å undersøke.

"Restrictions of Use for Environmentally Hazardous Substances (YIS V-0001E)" er en innkjøpsspesifikasjon som beskriver detaljerte krav for miljøfarlige stoffer, og den siste versjonen er offentliggjort til Yanmar Groups forretningspartnere.
*YIS V-0001E er en engelsk oversettelse av YIS V-0001J.

2. Record of Revisions

 • First Edition April 2003
 • Second Edition December 2006
 • Third Edition August 2010
 • Fourth Edition August 2011
 • Fifth Edition September 2012
 • Sixth Edition June 2019
 • Seventh Edition September 2020
 • Eighth Edition January 2023

If you have any inquiries regarding these guidelines, please use the contact form below. When making an inquiry, please specify the relevant department/responsible person.

Forespørsler og støtte