VISION 02 A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

SOLUTIONMengurangkan beban pekerja dan menukarkan kerja keras menjadi kerja yang selesa.

Perkembangan teknologi yang meningkatkan keselamatan dan kawalan mesin dan kenderaan, serta teknologi yang membawa kepada automasi dan kebebasan pelbagai tugas. Kami mewujudkan persekitaran di mana orangramai dapat bekerja dengan selesa, sambil meningkatkan produktiviti dan pada masa yang sama dapat meringankan beban orangramai.

Robotics

Sistem Navigatsi dan Docking Auto yang meringankan beban kerja dan mewujudkan masa depan yang selamat dan terjamin.

Robotics

Traktor Robot yang meningkatkan kecekapan dan ketepatan dan pada masa yang sama mengurangkan beban atas pekerja ketahap minimum.

Robotics

Reducing burdens on workers for sustainable fisheries
Fish counting system.