VISION 03 A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

SOLUTIONMenyokong rantaian nilai makanan dari pengeluar ladang kepada pengguna

Sokongan komprehensif untuk rantai nilai makanan, membantu hasil pertanian dihantar ke meja makan pengguna kami.
Mempertahankan persekitaran yang optimum untuk penanaman, dari membesarkan anak benih, transplantasi, penuaian, dan perolehan jaringan pengedaran.
Kami berhasrat untuk menciptakan masa depan di mana makanan yang selamat dapat dihargai dengan mudah sambil mewujudkan sebuah masyarakat di mana orangramai di seluruh dunia dapat menikmati kemakmuran dari makanan untuk beberapa generasi.

Cultivation Technology

Mencipta gaya pertanian baru
Rumah Hijau Pintar.

Smart Farming Solution

Pertanian Pintar Yanmar menyokong perniagaan pertanian dengan cekap.

Resource circulation Cycle model

Yanmar’s Composter Recycles Food Waste for a Sustainable Society.