• Energy Network System System Providing the energy needed,where it’s needed,when it’s needed.

Streven naar een netwerksysteem dat het energieverbruik kan optimaliseren

Met behulp van geavanceerde technologieën heeft Yanmar een geïntegreerd netwerk gecreëerd dat bestaat uit individuele warmtekrachtkoppelingssystemen. Door de uitwisseling van warmte en energie tussen afzonderlijke installaties mogelijk te maken, kan een steeds grotere efficiëntie worden bereikt. Overtollige energie die in een gemeenschap wordt opgewekt, wordt in dezelfde gemeenschap gedeeld om lokale tekorten te dekken, en energieverlies wordt tot een minimum beperkt door een optimale energieverdeling.

Energie opwekken waar het nodig is door effectief gebruik van elektriciteit en warmte

Het grootste deel van de elektriciteit die momenteel wordt gebruikt, wordt opgewekt door grote elektriciteitscentrales. De warmte van de uitlaatgassen die niet wordt gebruikt bij het opwekken van elektriciteit, en de energie die verloren gaat bij de distributie van elektriciteit, verlaagt de algehele energie-efficiëntie tot ongeveer 40%. Met andere woorden, ongeveer 60% van de opgewekte energie gaat verloren.

Yanmar heeft een warmtekrachtkoppelingssysteem ontwikkeld met als doel een maatschappij te creëren die efficiënt gebruik kan maken van energie zonder verspilling. Ons systeem produceert energie via motoren die worden aangedreven door brandstoffen met een lage impact op het milieu, zoals koolstofneutraal biogas en aardgas. De warmte die tijdens de stroomopwekking wordt geproduceerd, wordt effectief gebruikt in de warmwatervoorziening en verwarming en koeling om energieverlies te beperken. Yanmar heeft het gebruik van zowel elektriciteit als warmte gerealiseerd door middel van toonaangevende efficiëntie in de industrie.

Werken aan de realisatie van “A SUSTAINABLE FUTURE”

Yanmar werkt aan een samenleving waarin mensen toegang hebben tot de energie die ze nodig hebben, wanneer ze die nodig hebben, waar ook ter wereld.
Om die wereldwijde toekomst te realiseren, doet Yanmar aan onderzoek en ontwikkeling naar efficiënte productie en optimale distributie van energie.

Yanmar streeft ook naar een emissievrije samenleving en het leveren van veiligere, schonere energie door gebruik te maken van verschillende energiebronnen, waaronder waterstof, biomassa en natuurlijke energiebronnen zoals zonne-, wind- en waterenergie.

Vragen en ondersteuning