SOLUTION 01 / Engine Technology

Zowel economische als ecologische duurzaamheid bereiken
Voldoet aan Tier 4/EU Stage V.

Samenwerking tussen de afdelingen ontwikkeling, productie, kwaliteitscontrole en verkoop
Na een ontwikkelingsperiode van 3 jaar introduceerde Yanmar een motor die voldoet aan de Tier 4-norm. De eerste motor ter wereld die gecertificeerd is als zijnde in overeenstemming met de Zwitserse emissieregelgeving (klasse 18 tot 37 kW) en de CARV-emissieregelgeving (klasse 19 tot 56 kW), alsmede de nieuwste EU Stage V-normen.

ISSUE

"Emissies die “schoner dan de lucht zijn”

De nieuw ontwikkelde motor van Yanmar is nu op de markt. De motor is ontworpen om te voldoen aan nieuwe en strengere emissienormen. De in 2013 vastgestelde Tier 4-emissienormen (19 ≤ kW < 56)* waren al streng: minimaal 90% minder roetdeeltjes dan Interim Tier 4 en zo'n 40% minder stikstofoxiden (NOx). Sommige specialisten verklaarden dat de reducties zouden resulteren in emissies die "schonere dan lucht" zijn, een niveau dat voorheen ongekend was voor ingenieurs over de hele wereld. Aangezien dieselmotoren brandstoffen verbranden voor het vermogen, is het niet mogelijk om geen emissie te hebben. Heel Yanmar werkte samen om ervoor te zorgen dat de uitstoot werd teruggebracht tot het niveau dat voldoet aan Tier 4 en om tegelijkertijd onze klanten gerust te stellen. *Aangenomen door de US Environmental Protection Agency (EPA)

NOx (Nitrogen oxides) + NHMC (non-methane hydrocarbons)
PM (particulate matter)

SOLUTION

De zwaarste barrières doorbreken in de kortste tijd

Het belangrijkste kenmerk van onze nieuwe Tier 4-compatibele motor is het volledige elektronische regelsysteem. Voorgaande dieselmotoren worden alleen door de hoofdmotor aangedreven. De nieuwe motor die voldoet aan de Tier 4-normen is echter uitgerust met een common-railsysteem dat de brandstofinjectie elektronisch regelt. Bovendien heeft de nieuwe motor van Yanmar een roetfilter (DPF) dat roetdeeltjes opvangt en automatisch verwijdert, en een gekoeld uitlaatgasrecirculatiesysteem (EGR) dat de uitstoot van NOx vermindert. Vergeleken met eerdere motoren is deze met deze nieuwe functies heel anders qua structuur en productiemethode. Het is een nieuwe dieselmotor gemaakt voor de toekomst. Bij Yanmar hebben we niet alleen de besturingseenheid ontworpen en ontwikkeld, maar ook nieuwe productielijnen opgezet, zodat we, na het overkomen van vele uitdagingen, nu een motor kunnen aanbieden die voldoet aan de Tier 4-normen.

A new engine featuring innovative common rail technology, to meet stricter emissions standards

RESULT

Onze trotse technische bekwaamheid waardoor we als eerste ter wereld gecertificeerd werden

Ondanks verschillende moeilijkheden heeft Yanmar de uitdagingen van elke divisie stap voor stap overwonnen met de collectieve samenwerking over de afdelingen heen. Aan de basis van ons bewustzijn ligt het principe dat brandstofbesparing in dienst staat van de mensheid en dat wij het concept van efficiënt brandstofgebruik zonder verspilling toepassen, terwijl we de schoonheid van de natuur waarderen, bovenop de toonaangevende technologie en trots als motorfabrikant. Yanmar was de eerste ter wereld die voldeed aan de California Air Resources Board (CARB) emissiecontrole (Tier 4) en EPA Tier 4-normen voor zijn schone dieselmotor en hiervoor ook gecertificeerd werd. Onze technologie heeft nu de nieuwste EU Stage V-emissienormencertificering gekregen. De motor is zeer krachtig gebleken en wordt door klanten over de hele wereld hoog gewaardeerd.*In mei 2012 kreeg Yanmar de eerste CARB Tier 4-certificering ter wereld voor motoren met een vermogensbereik van 19~56 kW

INTERVIEWOnbekende technologieën aanpakken met onze collectieve samenwerking over de afdelingen heen

De Tier-4-compatibele motor kon alleen worden gerealiseerd door de niet-aflatende inspanningen van alle medewerkers in elke afdeling die naar hetzelfde doel toewerken, ondersteund door onze trots op de "reputatie voor technologie van Yanmar".

Meerdere uitdagingen overwinnen door
interne en externe accumulatie van
kennis en technologieën

In tegenstelling tot de industriële dieselmotoren waar Yanmar al lang bekend om staat, is deze nieuwe motor uitgerust met complexe elektronische regeltechnologie en milieutechnologieën zoals DPF en EGR, om te voldoen aan de Tier 4-normen. Kawabe, werkzaam in het Research & Development Center, zegt: “We bezochten fabrikanten in veel landen om optimale gegevens, nieuwe kennis en concepten te verkrijgen en hebben deze gekoppeld aan de technologische vooruitgang die wij binnen het bedrijf hebben geboekt. Dit heeft ons geholpen technologische expertise te ontwikkelen die uniek is voor Yanmar en heeft onze de richting van onze ontwikkeling bepaald”.

Hori, die verantwoordelijk was voor het common rail aspect van het project, zei: “We wisten welke technologieën nodig waren, maar wisten niet goed hoe we ze moesten organiseren. We moesten letterlijk proefondervindelijk werken”. Onodera, verantwoordelijk voor het structurele ontwerp van de motor, zei ook: “Over het algemeen kunnen de buitenafmetingen van de motor niet worden vergroot, vanwege de manier waarop deze op de bedieningsapparatuur is gemonteerd. We zijn herhaaldelijk op zoek gegaan naar miniaturisatie van de nieuwe elektronische componenten die moesten worden gemonteerd”.

Yuki, die belast was met de testfase, zei: “Het ijverig verzamelen van kennis en ideeën van zowel binnen als buiten het bedrijf bleek een doorbraak te zijn in de ontwikkeling van grensverleggende technologieën zoals DPF. We hebben elke uitdaging overwonnen dankzij de sterkte punten van elke afdeling”.

Alle medewerkers voor de ontwikkeling van de motor werken
naar een gemeenschappelijk doel

Voor dit project werkten de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor verkoop, kwaliteitscontrole en productietechnologie gelijktijdig aan de ontwikkeling van de motor. Mori, van de verkoopafdeling, zei: “Tijdens de proefproductie werd het prototype van de motor gemonteerd op de bedieningsapparatuur van een klant en de betrouwbaarheid ervan werd bevestigd door middel van stationaire tests."

Fujimoto, die verantwoordelijk was voor de proefproductie en kwaliteitscontrole na de start van de grootschalige productie, zei: “Het aantal controlepunten nam vanzelf toe, omdat dit zo'n complexe motor is. De selectie van onderdelen en productiemethoden veranderden gaandeweg toen we overgingen van proefproductie naar grootschalige productie. Dus tijdens die omschakeling naar grootschalige productie hebben we opnieuw gecontroleerd of de kwaliteit niet achteruit ging.”

De afdeling productietechniek heeft de uitrusting en lay-out van de productielijn ingrijpend gewijzigd om een grootschalige productie te kunnen realiseren. Als hoofd van de productie had Miyoshi het volgende te zeggen: “In onze fabriek in Biwa worden 1.800 motormodellen vervaardigd en elk type dat de productielijn passeert, is anders. Deze nieuwe motor heeft veel extra onderdelen, dus het opzetten van een nieuwe lijn die de kwaliteit blijft waarborgen, was best moeilijk”.

Tier 4-compatibele motoren zijn gerealiseerd door de gezamenlijke inspanningen van medewerkers in elke afdeling die met trots werken aan hetzelfde doel, namelijk het uitbrengen van een nieuwe motor die de "reputatie voor technologie van Yanmar" weerspiegelt. Yanmar is van plan om door te gaan met het ontwikkelen van oplossingen waarbij gebruik wordt gemaakt van 's werelds meest geavanceerde technische vaardigheden. *Informatie over de afdeling van 2014.