SOLUTION 04 / No Downtime

Ongemakken in de industrie vooraf aanpakken met behulp van machines en ICT.

Remote Support Center
Datavisualisatie van immense informatie over de industrie en het bieden van ondersteuning door wat vroeger berustte op langdurige ervaring en intuïtie om te zetten in bijgewerkte collectieve gegevens. We verhogen niet alleen vrije tijd door de werkprestaties te verbeteren, problemen te vermijden en uitvaltijd te verminderen, maar we voegen ook veiligheid toe aan ons dagelijks leven.

ISSUE

Toegewijd aan het toevoegen van duurzaamheid aan onze activiteiten

Landbouw, visserij en bouw zijn sectoren die fundamentele aspecten van ons leven ondersteunen, waaronder de verbetering van de infrastructuur. Hoewel ze van cruciaal belang zijn in ons dagelijks leven, zijn de meeste van deze sectoren sterk afhankelijk van de ervaring en intuïtie van de betrokkenen, wat risico's met zich meebrengt voor het management en het werk zelf. Om deze problemen op te lossen, heeft Yanmar in 1984 een voorsprong genomen door een dienst voor informatiecommunicatietechnologie te lanceren. Wij werken aan een bedrijf in ontwikkeling waar mensen met gemak en veilig kunnen werken door zowel de harde als de zachte aspecten van ICT-gegevensvisualisatie te gebruiken. Wij streven naar een duurzame bedrijfsvoering met een minimale impact op het milieu en een hoge rentabiliteit.

SOLUTION

Gebruik van collectieve gegevens door middel van ICT om logica en efficiëntie in de industrie toe te passen

Als pionier op het gebied van ICT begon Yanmar in 1984 met het monitoren van generatoren op afgelegen eilanden als onderdeel van onze energieactiviteiten. Sindsdien hebben we onophoudelijk de ontwikkeling van ICT-diensten in een breed scala van bedrijven bevorderd. De werking van landbouw- en bouwmachines en boten kan worden gecontroleerd met behulp van GPS- en communicatieapparatuur. Bovendien wordt voor scheepsmotoren, die tijdens een lange reis geen risico op defecten mogen lopen, periodiek onderhoud aangeboden om ongelukken te voorkomen voordat ze gebeuren. De gegevens worden verzameld in het Remote Support Center, waar diensten worden aangeboden om ongelukken te voorkomen voordat ze gebeuren en om naadloos werk voor de klanten mogelijk te maken. Bovendien worden de verzamelde gegevens gebruikt om het bedrijfsbeheer te helpen verbeteren.

INTERVIEW & FUTUREEen verrijkte toekomst met voldoende vrije tijd creëren en de vooruitzichten op middellange tot lange termijn ondersteunen

We hebben positieve feedback ontvangen van onze gebruikers. “Het helpt om gegevens zelfs vanuit huis te kunnen zien. Het is gemakkelijk te gebruiken.” “Ik was verrast dat er meteen werd gebeld toen er een probleem was met mijn apparatuur. Tot nu toe moest ik zelf bellen en wachten tot de vertegenwoordiger kwam om te inspecteren voor reparatie. De nieuwe service elimineert de uitvaltijd van de apparatuur.” De verwachtingen zijn ook hooggespannen wat betreft het helpen plannen van beheer op middellange tot lange termijn, aangezien opgeslagen gegevens nuttig worden bij het maken van plannen voor prognoses en maatregelen. Het verminderen van de uitvaltijd van apparatuur en de tijd die aan arbeid wordt besteed, inclusief het opstellen van het dagelijkse arbeidsrapport, leidt tot meer tijd voor vrije tijd. Het leidt ook tot tijd voor nieuwe ideeën en activiteiten met een toekomstperspectief. Bovendien leidt het gebruik van historische gegevens tot het verminderen van managementrisico's en in plaats daarvan tot het bieden van een plek waar mensen met een gerust hart kunnen werken. We hopen alle gebieden van land, zee en stad te beschermen, zodat we weer iemand kunnen helpen die werkt aan een grotere welvaart in de hele wereld.