• SMARTASSIST World leading Information and Communications Technology to get the most out of your Agricultural Equipment.

Gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën in de landbouw

SmartAssist is een totaaloplossing voor boeren.

Met behulp van een GPS en een communicatieterminal verzamelt SmartAssist in realtime uitgebreide gegevens over de bedrijfsomstandigheden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de apparatuur te beschermen en de operationele omstandigheden te optimaliseren, terwijl ook kostbare storingen worden voorkomen. Deze arbeidsbesparende technologie vereenvoudigt het beheer van de apparatuur en draagt bij aan verlaging van de levenscycluskosten van uw apparatuur.

Met een volledige geschiedenis van de bedrijfsomstandigheden van de machine en landbouwactiviteiten die worden opgeslagen en geanalyseerd, biedt SmartAssist extra productiviteit aan uw activiteiten en teeltplanning.

Geavanceerde landbouw vanuit zowel zakelijk als milieuoogpunt

Met een steeds toenemende vraag naar veilig voedsel en een landbouwindustrie in het midden van een transformatie, verandert het beheer in de landbouw met de behoeften van deze tijd. Dit soort "duurzame landbouw" is precies waar Yanmar naar streeft om de winstgevendheid van boeren te verbeteren en tegelijkertijd de impact van landbouw op het milieu te minimaliseren. Door geavanceerde technologie te combineren met geïnspireerde oplossingen, wil Yanmar gegevensanalyse gebruiken om geheimen te ontrafelen die zich voorheen in het domein van ervaring of intuïtie bevonden en de evolutie van de landbouw stimuleren. De oprichter van Yanmar, Magokichi Yamaoka, werd gedreven door de wens om "de last van de landbouwers te verlichten". Deze geest wordt belichaamd in SmartAssist, dat landbouwers een gestroomlijnd landbouwbeheer biedt voor een meer verfijnde benadering van de landbouw.

SmartAssist is niet beperkt tot de landbouw

SmartAssist kan in verschillende industrieën worden toegepast. Momenteel is SmartAssist in gebruik in de bouwsector en zijn er plannen voor toepassing bij pleziervaartuigen, naast tal van andere producten.

  • *Artistieke interpretatie

Functies en belangrijkste technologieën van SmartAssist

Om diefstal te voorkomen, wordt u per e-mail gewaarschuwd als de werking van uw apparatuur de door u bepaalde grenzen overschrijdt.

De service voor machinediagnose maakt een geoptimaliseerd onderhoud mogelijk.

Als zich een probleem voordoet, zal de foutmeldingsdienst u onmiddellijk waarschuwen, zodat het probleem sneller kan worden beoordeeld.

Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van de machine worden weergegeven in een gemakkelijk te begrijpen visueel formaat, een waardevol managementinstrument voor meer efficiëntie en managementverbetering.

De bedrijfsgegevens die automatisch door uw apparatuur worden verzonden, kunnen de basis vormen voor gedetailleerde dagelijkse logboeken, een handig hulpmiddel om uw productiecapaciteit te vergroten.

Machinebedrijfsgegevens kunnen worden gekoppeld aan de tool FaceFarm van Sorimachi Co., Ltd., waarmee de productiegeschiedenis beheerd kan worden.

Vragen en ondersteuning