• SMARTASSIST World leading Information and Communications Technology to get the most out of your Agricultural Equipment.

Gebruikmaken van informatie- en communicatietechnologieën in de landbouw

SmartAssist is een totaaloplossing voor boeren.

Met behulp van een GPS en een communicatieterminal verzamelt SmartAssist in realtime uitgebreide gegevens over de bedrijfsomstandigheden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt om de apparatuur te beschermen en de operationele omstandigheden te optimaliseren, terwijl ook kostbare storingen worden voorkomen. Deze arbeidsbesparende technologie vereenvoudigt het beheer van de apparatuur en draagt bij aan verlaging van de levenscycluskosten van uw apparatuur.

Met een volledige geschiedenis van de bedrijfsomstandigheden van de machine en landbouwactiviteiten die worden opgeslagen en geanalyseerd, biedt SmartAssist extra productiviteit aan uw activiteiten en teeltplanning.

Geavanceerde landbouw vanuit zowel zakelijk als milieuoogpunt

With an ever increasing demand for safe food and an agricultural industry in the midst of a transformation, agricultural management is changing with the needs of the times. This kind of “Sustainable Agriculture” is just what Yanmar is striving for to improve farmers' profitability while minimizing the impact of farming on the environment. Combining cutting edge technology with inspired solutions, Yanmar seeks to utilize data analysis to unlock secrets that were previously the realm of experience or intuition and drive the evolution of agriculture. The desire "To ease the farmer's burden" was what drove Yanmar's founder Magokichi Yamaoka. This spirit is embodied in SmartAssist, as it offers farmers streamlined agricultural management for a more sophisticated approach to farming.

SmartAssist is niet beperkt tot de landbouw

SmartAssist kan in verschillende industrieën worden toegepast. Momenteel is SmartAssist in gebruik in de bouwsector en zijn er plannen voor toepassing bij pleziervaartuigen, naast tal van andere producten.

  • *Artistieke interpretatie

Functies en belangrijkste technologieën van SmartAssist

Om diefstal te voorkomen, wordt u per e-mail gewaarschuwd als de werking van uw apparatuur de door u bepaalde grenzen overschrijdt.

De service voor machinediagnose maakt een geoptimaliseerd onderhoud mogelijk.

Als zich een probleem voordoet, zal de foutmeldingsdienst u onmiddellijk waarschuwen, zodat het probleem sneller kan worden beoordeeld.

Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van de machine worden weergegeven in een gemakkelijk te begrijpen visueel formaat, een waardevol managementinstrument voor meer efficiëntie en managementverbetering.

De bedrijfsgegevens die automatisch door uw apparatuur worden verzonden, kunnen de basis vormen voor gedetailleerde dagelijkse logboeken, een handig hulpmiddel om uw productiecapaciteit te vergroten.

Machinebedrijfsgegevens kunnen worden gekoppeld aan de tool FaceFarm van Sorimachi Co., Ltd., waarmee de productiegeschiedenis beheerd kan worden.

Vragen en ondersteuning