ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်

ယန်းမာ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

Lot No.D-18, Zone A, Thilawa
Special Economic Zone, Yangon, Myanmar
ဖုန်း: +95-1-2309116/7

Yanmar Holdings Co., Ltd

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 530-8311, ဂျပန်
YANMAR FLYING-Y BUILDING
ဖုန်း: +81-6-6376-6211

Yanmar Co., Ltd.

ရုံးချုပ်

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 530-8311, ဂျပန်
YANMAR FLYING-Y BUILDING
Japan
ဖုန်း: +81-6-6376-6211

Tokyo ရုံး

〒101-0021
Akihabara UDX North Wing 18F and 13F, 4-14-1 Sotokanda,
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
ဖုန်း: +81-3-6733-4200

Research & Development Center

〒521-8511
2481 Umegahara, Maibara-City, Shiga
Japan
ဖုန်း: +81-749-52-8401

Other

To view other companies within the corporation, please see our global website.