ကုမ္ပဏီပရိုဖိုင်

ယန်းမာ မြန်မာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်

Lot No.D-18, Zone A, Thilawa
Special Economic Zone, Yangon, Myanmar
ဖုန်း: +95-1-2309116/7

Yanmar Holdings Co., Ltd

1-32, Chayamachi, Kita-ku, Osaka, 530-8311, ဂျပန်
YANMAR FLYING-Y BUILDING
ဖုန်း: +81-6-6376-6211

Other

To view other companies within the corporation, please see our global website.