ထုတျကုနျမြားနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း

လယ်ထွန်စက်

စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်

ကောက်စိုက်စက်

လက်တွန်းထွန်စက်

သတငျး

လက်ရှိအချိန်တွင် သတင်းတစ်ပုဒ်မှမရှိပါ။

ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များ နှင့် ထောက်ပံ့ရေး