Thông điệp từ Chủ Tịch Tập Đoàn

Năm 2012 Yanmar kỷ niệm 100 năm hoạt động và chúng tôi nhân cơ hội này để công bố sứ mệnh mới.

Đây là tuyên bố về sứ mệnh của chúng tôi.
Hướng tới 100 năm sau, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một xã hội bền vững dựa trên việc tái tạo các nguồn tài nguyên.
Gần đây, trụ sở mới của chúng tôi đã được hoàn thành, được đặt tên là “YANMAR FLYING-Y BUILDING”.

Thiết kế của tòa nhà như cánh buồm của một con tàu. Đây là biểu tượng của Yanmar thể hiện cho việc bắt đầu hành trình mới, hướng đến 100 năm tiếp theo và là mong muốn của chúng tôi để tiếp tục đổi mới trên toàn cầu. Ngoài việc ứng dụng nhiều công nghệ khác nhau của toàn tập đoàn Yanmar, thì đây cũng là một minh chứng về hiệu quả môi trường đẳng cấp thế giới.

Chúng tôi nghĩ rằng điều này không chỉ đơn thuần là một tòa nhà, mà là hiện thân về tầm nhìn của chúng tôi tại Yanmar để trở thành cơ sở toàn cầu cho các giải pháp trong tương lai.

Như là bước đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi công bố một sự khởi đầu ​​mới: “YF2112”.
“YF2112” là cam kết của chúng tôi để tạo ra những công nghệ sẽ hỗ trợ thế kỷ tiếp theo.

Khi chúng ta nhìn về 100 năm tới, Yanmar đang từng bước hướng tới hiện thực hóa một xã hội theo định hướng tái tạo và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện những đổi mới về lĩnh vực này.

Takehito Yamaoka

Chủ tịch

Công ty TNHH Yanmar Holdings