Điều Khoản Sử Dụng

Sử Dụng Trang Web

Cảm ơn bạn đã viếng thăm trang web của Công ty TNHH Yanmar Holdings. Trang web được quản lý và kiểm soát bởi Công Ty TNHH Yanmar Holdings và các công ty thuộc tập đoàn Yanmar. "Các công ty thuộc tập đoàn Yanmar" có nghĩa là tất cả các công ty có liên quan đến Công ty TNHH Yanmar Holdings được giới thiệu trên trang web này, tất cả đều liên quan đến thông báo này.

Vui lòng đọc kỹ trang này. Để sử dụng trang web, bạn đồng ý bị rằng buộc bởi các điều khoản và điều kiện được đặt ra ở bên dưới thuộc Chính Sách Riêng Tư. Nếu bạn không đồng ý những điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không sử dụng trang web. Yanmar có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện bất cứ lúc nào. Bạn nên truy cập định kỳ vào trang web này để cập nhật các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi.

Sử Dụng Tài Liệu Của Trang Web

Yanmar giữ và bảo lưu tất cả quyền tác giả trong bất kỳ văn bản, hình ảnh đồ họa và những nội dung khác của trang web ("tài liệu trang web") thuộc sở hữu của Yanmar. Yanmar cho phép bạn sao chép tài liệu công bố trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích truyền tải hoặc xem các thông tin. Bạn không nên điều chỉnh hoặc thay đổi bất kỳ tập tin trong trang Web để đăng lại hoặc in các thông tin chứa trong đó mà không có sự cho phép của Yanmar. Ngoại trừ những điều khoản ở bên trên, không có nội dung nào được hiểu là được sử dụng bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu của Yanmar.

Nhãn Hiệu

Tên, ký hiệu và logo xuất hiện trên trang web trừ khi có thông báo khác, nhãn hiệu thuộc sở hữu của Yanmar hoặc sỡ hữu theo giấy phép của Yanmar. Bất kỳ việc sử dụng nhãn hiệu này của bạn bị cấm.

Khuyến Cáo

Thông tin trong trang Web này, bao gồm cả văn bản, hình ảnh, và các liên kết được cung cấp "NGUYÊN TRẠNG" BỞI YANMAR CHỈ NHƯ MỘT TIỆN ÍCH CHO CÁC ĐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG MÀ KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM MẶC HOẶC THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, HAY KHÔNG VI PHẠM. Yanmar không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong trang web này hoặc các văn bản khác mà được liên kết đến trang Web này. Trang web này có thể bao gồm kỹ thuật hoặc các điểm không chính xác, và không phải tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ ở đây có sẵn trong một số quốc gia hoặc khu vực.

Các Liên Kết

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba. Các liên kết này được cung cấp tạo sự tiện lợi cho bạn chứ không phải là một sự chứng thực bởi Yanmar đối với các nội dung trên các trang web khác. Yanmar không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết và không đại diện cho sự chính xác nội dung của các tài liệu trên trang web này. Nếu bạn quyết định truy cập đến bất kỳ trang web của bên thứ ba qua việc sử dụng các liên kết từ trang web này, bạn làm như vậy thì đó là các rủi ro của bạn.

Cấm

Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng trang web này:

  1. Hành vi gây ra tổn thất hoặc thiệt hại cho Yanmar hoặc bất kỳ bên thứ ba.
  2. Có tính chất phạm tội và hành vi đó là liên kết với các hoạt động tội phạm.
  3. Các hoạt động mua bán và vv không được chấp thuận bởi Yanmar.
  4. Phát tán virus máy tính và hành vi gây thiệt hại khác.
  5. Việc đưa các báo cáo và thông tin liên lạc khác bằng cách sử dụng một địa chỉ e-mail giả mạo của người khác hoặc.
  6. Các hành vi khác mà Yanmar cho là không phù hợp.

Sự Đưa Lên Của Người Sử Dụng

Yanmar hoan nghênh các đề nghị, các ý kiến và câu hỏi liên quan đến trang web này và các sản phẩm thông qua phần thắc mắc của trang web này. Nếu bạn chọn để trả lời trực tiếp Yanmar với các đề xuất, ý kiến, ý tưởng hay như liên quan đến trang web này hoặc các sản phẩm và dịch vụ Yanmar, bạn đồng ý rằng các thông tin đó sẽ được coi là không bảo mật và Yanmar sẽ không có nghĩa vụ phải trả và được miễn phí để sử dụng và sử dụng lại, tiết lộ và phân phối thông tin cho người khác mà không có giới hạn, bao gồm nhưng không giới hạn để phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm bằng sự kết hợp các thông tin đó.

Giải Quyết Các Mâu Thuẫn

Việc sử dụng trang web này và giải thích và các điều kiện áp dụng cho việc sử dụng được điều chỉnh bởi luật pháp Nhật Bản. Bất kỳ sự xung đột phát sinh từ việc sử dụng các trang web này sẽ được giải quyết bằng cách nộp đơn đến Toà án cấp sơ thẩm tại Tòa án quận Osaka tại Nhật Bản.