Tin tức CSR

Hiên tại chưa có bài viết.

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

The Yanmar Group has set forth the Yanmar Green Challenge 2050 in order to continue striving for A SUSTAINABLE FUTURE. In our business activities, we are committed to three challenges: zero greenhouse gas emissions, zero environmental impact through resource recycling, and supporting for GHG negative emissions and resource recycling in the customers' businesses using Yanmar products.

Our Four Visions for A SUSTAINABLE FUTURE

Yanmar Group is committed to solving customers’ problems using the world’ s most advanced technology in the fields of food production and harnessing power. Our Mission Statement declares these elements to be essential to human life. Practicing our Mission Statement is in fact the CSR of Yanmar Group and our brand statement, A SUSTAINABLE FUTURE – New Value through Technology –. It is indispensable in realizing the four visions of our brand statement. We will contribute to the SDGs by working on Yanmar Green Challenge 2050 and other initiatives in order to put our Mission Statement into practice and realize the four visions for the future depicted in our brand statement.

VISION01
An Energy-saving Society

Mở rộng khả năng của năng lượng. Sử dụng nguồn điện, điện và nhiệt với giá cả phải chăng và an toàn, bất cứ khi nào cần thiết và chỉ ở mức cần thiết.

Thêm chi tiết

VISION02
A Society Where People Can Work and Live with Peace of Mind

Chuyển đổi lao động khắc nghiệt thành lao động thoải mái. Mọi người đều có thể làm việc thoải mái và có thu nhập ổn định trong khi sống một cuộc sống phong phú, hòa hợp với thiên nhiên.

Thêm chi tiết

VISION03
A Society Where People Can Enjoy Safe and Plentiful Food

Đảm bảo thực phẩm ngon, an toàn và bổ dưỡng, ở bất kỳ đâu trên thế giới, vào bất kỳ thời điểm nào. Mọi người đều có thể sống một cuộc sống lành mạnh hơn.

Thêm chi tiết

VISION04
A Society That Offers an Exciting Life Filled with Rich and Fulfilling Experiences

Tạo ra một thế giới nơi công việc và giải trí trở nên phong phú và thú vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người.

Thêm chi tiết