SPORTS

Là một phần trong sứ mệnh hiện thực hóa “Một xã hội với cuộc sống sung túc bởi sự giàu có và đầy ắp trải nghiệm”, YANMAR tham gia vào hoạt động tài trợ thể thao, tập trung vào bóng đá và thể thao biển. Giống như các động cơ là trụ cột trong hoạt động kinh doanh của YANMAR, chúng tôi tin rằng thể thao có thể đóng vai trò là “động lực” thúc đẩy xã hội thịnh vượng và thông qua các hoạt động tài trợ thể thao, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy văn hóa và phát triển thế hệ tương lai.

CM
SPECIAL SITE

We will approach the "Challenge" and "Driving Force" of various people who are engaged in football.

Football is our engine MORE DETAILS