Về chúng tôi

Kỹ thuật
một xã hội tốt đẹp hơn

Tuyên bố thương hiệu của chúng tôi, “A SUSTAINABLE FUTURE,”
gói gọn mục tiêu của chúng tôi là hiện thực hóa một xã hội bền vững
nơi con người cùng tồn tại với thiên nhiên.

Thông điệp của Tổng thống Mục đích của chúng tôi HANASAKA
Hồ sơ công ty
Ban giám đốc
Kết quả tài chính
Lĩnh vực kinh doanh
The History of YANMAR
Lịch sử
Tiến tới Tương lai với Công nghệ
Công nghệ
Chúng ta có thể làm gì
Trong 100 năm tới
Các môn thể thao
Thương hiệu YANMAR về HÀNG HẢI
Thương hiệu YANMAR về HÀNG HẢI
Dự án Anime Yanmar “未ル(Miru)”
Giới thiệu dự án phim hoạt hình của Yanmar dựa trên chủ đề đối đầu và hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.
Yanboh và Marboh
Giới thiệu các nhân vật trong công ty của Yanmar, “Yanboh và Marboh”.
Cúp nước Mỹ
Yanmar tiếp tục hỗ trợ America's Cup thông qua các sản phẩm và tài trợ.
HANASAKA
Hanasaka Mural nhằm mục đích thúc đẩy văn hóa nghệ thuật thông qua các bức tranh tường tại Sân vận động Yodoko Sakura.
YANMAR GREEN CHALLENGE 2050
Đưa ra thách thức trở thành một công ty luân chuyển tài nguyên không gây hiệu ứng nhà kính và không gây tác động tới môi trường.
Môi trường/CSR
Giới thiệu thông tin về CSR và môi trường như cơ cấu quản lý của công ty chúng tôi, các báo cáo xã hội và môi trường, các hoạt động hỗ trợ và mua sắm xanh.
Địa điểm của chúng tôi
Các công ty thuộc Tập đoàn (Trên toàn thế giới)
Tòa nhà YANMAR SYNERGY
Giới thiệu cơ sở phổ biến khái niệm hậu mãi của Yanmar.
YANMAR TOKYO
Một khu phức hợp với các nhà hàng, cửa hàng và văn phòng của Yanmar được kết nối trực tiếp với Ga Tokyo.