Tin Tức

Xây dựng xã hội tốt hơn

Tuyên bố thương hiệu của chúng tôi, “Một tương lai bền vững”, trong đó thể hiện mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một xã hội bền vững nơi mọi người cùng tồn tại với thiên nhiên.
Kể từ khi thành lập vào năm 1912, chúng tôi đã dành hơn một thế kỷ để giúp giải quyết các vấn đề trên toàn cầu và mang đến tương lai tươi sáng hơn.

Thịnh vượng tối đa với các nguồn lực tối thiểu

Quyết tâm tạo ra giá trị mới thúc đẩy những hoạt động của chúng tôi trong các lĩnh vực trên toàn thế giới.
Cốt lõi của những hoạt động đó là công nghệ. “Hiện thực hóa sự thịnh vượng tối đa bằng cách sử dụng các nguồn lực tối thiểu”: dựa trên quan niệm này về định nghĩa công nghệ, chúng tôi cung cấp các giải pháp và dịch vụ trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa và thách thức của khách hàng.

Việc chúng tôi có
thể làm trong 100 năm tới.

Ngoài việc theo đuổi hàng loạt những hoạt động kinh doanh, Yanmar còn tham gia vào những hoạt động phát triển thế hệ tiếp theo và thúc đẩy tăng trưởng văn hóa vượt ra ngoài khuôn khổ cơ bản của các hoạt động kinh doanh của công ty cả ở Nhật Bản và nước ngoài.
Chúng tôi tìm cách phát triển một xã hội lành mạnh và vững chắc thông qua nhiều kinh nghiệm và chương trình trao đổi.

Tìm hiểu thêm về những hoạt động của chúng tôi ở bên dưới

Hồ sơ công ty

Thông tin liên quan

TÀU TUẦN DƯƠNG TỐC HÀNH X39 của Yanmar

Yanmar đã đạt được danh tiếng đáng gờm khi cung cấp cho cộng đồng đua xe và hàng hải thế giới những động cơ hàng hải tinh vi về công nghệ, hệ thống truyền động, sản phẩm và dịch vụ có hiệu suất và chất lượng tuyệt vời, và hiện nay công ty tự hào giới thiệu thuyền siêu tốc mạnh mẽ, mô hình khái niệm X39.