Thị trường ngoài

“Thị trường ngoài” là gì? Một định nghĩa đơn giản là một sản phẩm mang nhãn hiệu gốc được thiết kế và sản xuất để sử dụng trong một quốc gia cụ thể được nhập khẩu để bán lại ở một nước khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hoá. Trong trường hợp này, các máy sử dụng sử dụng thương hiệu Yanmar như các máy kéo, các máy đào, các máy xúc và ủi được thiết kế và sản xuất bởi Yanmar Co., Ltd [“Yanmar”] cho mục đích sử dụng tại Nhật Bản hoặc các nước khác nhưng lại được nhập khẩu vào nước khác và bán cho người tiêu dùng do các bên thứ ba mà không có sự đồng ý hoặc ủy quyền của Yanmar.

Các thiết bị nông nghiệp, máy xây dựng, máy phát điện và các sản phẩm khác mang thương hiệu Yanmar được thiết kế cho mục đích sử dụng trong các nước khác sẽ không đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của nước bạn trong một vài khía cạnh. Các thiết bị nông nghiệp, máy xây dựng, máy phát điện và các sản phẩm khác mang thương hiệu Yanmar cũng có những khác biệt quan trọng, những cái mà được thiết kế và sản xuất cho thị trường nước dự định ban đầu và sau đó được phân phối thông qua các kênh được ủy quyền. Một số những khác biệt này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động an toàn của các thiết bị.
Để đảm bảo an toàn và để bảo vệ thương hiệu “Yanmar” và danh tiếng, Yanmar không hỗ trợ thị trường bên ngoài của các sản phẩm máy kéo, máy xây dựng, máy xúc ủi mang thương hiệu Yanmar cũng như không cấp phụ tùng thay thế cho các thị trường bên ngoài này.

Cũng không có sự bảo hành từ Yanmar cho các sản phẩm đang sử dụng, hiện diện trong đất nước của bạn mà không có đồng ý hoặc ủy quyền của Yanmar.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến thị trường bên ngoài của các sản phẩm máy kéo, máy đào, máy xúc ủi và các sản phẩm khác mạng thương hiệu Yanmar, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc ghi trên trang web này.