Chính Sách Riêng Tư

Trang web này được điều hành và kiểm soát bởi Công ty TNHH Yanmar Holdings và các công ty trong tập đoàn, (gọi chung là "Yanmar"). Yanmar bao gồm tất cả các công ty được ghi trong trang web của chúng tôi. Yanmar bảo vệ sự riêng tư của khách hàng và muốn đảm bảo rằng khách hàng của mình biết chính sách của chúng tôi về sự riêng tư. Xin thông báo rằng Yanmar tuân thủ các quy định của Nhật Bản về việc bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc và hiểu chính sách bảo mật trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân trên trang web này. Hãy nhớ rằng khi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trên trang web này, bạn được coi là đã chấp nhận các điều khoản của chính sách này.

1) Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Đối với mục đích của trang web này, "Thông tin cá nhân" có nghĩa là tên khách hàng, tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác mà theo đó một cá nhân có thể được xác định của. Yanmar đôi khi có thể yêu cầu thông tin cá nhân của khách hàng của chúng tôi thông qua trang web này cho mục đích đăng ký người sử dụng Yanmar, nhận đơn đặt hàng của khách hàng đối với các dịch vụ khác nhau, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cung cấp các ưu đãi đặc biệt cho khách hàng, phổ biến các chiến dịch quảng cáo, và các mục đích tương tự liên quan trực tiếp đến Yanmar các sản phẩm và dịch vụ.

2) Phân Phát Tài Liệu Tham Khảo Dựa Trên Cơ Sở Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Của Chúng Tôi

Chúng tôi chấp nhận những thắc mắc của khách hàng thông qua phần giải đáp thắc mắc trên trang web này. Những dữ liệu liên quan chỉ được gửi đến những khách hàng theo yêu cầu của họ.

3) Những Thông Tin Cá Nhân Khác Của Người Sử Dụng

Để đáp ứng những thắc mắc hoặc yêu cầu của một cá nhân, người dùng đồng ý và hiểu rằng điều này cần thiết cho Yanmar để chia sẻ thông tin của họ với các công ty Yanmar khác trong tập đoàn. Ngoài ra, thông tin cá nhân có thể được tiết lộ cho các công ty phân phối có liên quan nhằm tạo điều kiện để gửi các sản phẩm hoặc các tài liệu tham khảo. Trong trường hợp như vậy, được sự đồng ý cá nhân để chia sẻ như vậy trong thông tin cá nhân và Yanmar áp đặt vào các công ty như các nghĩa vụ không sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng đối với bất kỳ mục đích nào khác.

4) Bảo Mật

Trang web này đăng ký người sử dụng để đem đến cho họ những dịch vụ tốt nhất có thể. Thông tin cá nhân quan trọng được bảo vệ bởi bộ mã SSL và tường lửa trên một máy chủ chuyên dụng giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Yanmar tổ chức tập huấn nội bộ và bên ngoài để cải thiện việc xử lý và bảo mật thông tin cá nhân.

5) Về Đăng Nhập

Yanmar sử dụng các bản ghi truy cập vào trang web này để phân tích xu hướng sử dụng trang web và thu thập thông tin thống kê trên phạm vi rộng. Những thông tin này có thể bao gồm, ví dụ, số lượng người đọc hoặc số thời gian đọc trang web, nhưng các thông tin tổng hợp không bao gồm thông tin chi tiết từng cá nhân hoặc một vài cá nhân khác.

6) Quản Lý Trao Đổi Trực Tuyến

Mục trao đổi trực tuyến có thể được cung cấp trong trang web này. Mặc dù trang web được quản lý bởi Yanmar, tất cả các nội dung ghi trên mục trao đổi trực tuyến được coi là thông tin công khai vì vậy hãy sử dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng mục này.

7) Các Liên Kết

Thông tin cá nhân không được chia sẻ với các trang web liên kết đến trang này. Yanmar không có trách nhiệm đối với việc thu thập hoặc tiết lộ các thông tin cá nhân của các trang web liên kết. Hãy chắc chắn kiểm tra các chính sách bảo mật của mỗi trang web bạn liên kết để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

8) Trách Nhiệm

Trong chính sách của Yanmar, Yanmar không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nếu không có sự cho phép trước của người có liên quan. Thông tin cá nhân có thể được tiết lộ theo yêu cầu của toà án, cảnh sát, hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng hoặc các yêu cầu hợp pháp khác.

9) Sửa Đổi Và Xóa Thông Tin Cá Nhân

Khi một cá nhân có nhu cầu cập nhật, thay đổi hoặc loại bỏ thông tin cá nhân của mình, Yanmar đồng ý đáp ứng yêu cầu cá nhân đó.

10) Cập Nhật Chính Sách Riêng Tư

Việc thay đổi chính sách riêng tư này sẽ được hiển thị trên trang web để người dùng luôn có thể cùng cập nhật các chính sách hiện hành về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Xn vui lòng tham khảo chính sách này một cách thường xuyên.

11) Xem, Các Vấn Đề và Nhận Thức

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại mục hỏi đáp nếu bạn phát hiện trang web này là vi phạm chính sách bảo mật. Chúng tôi sẽ kiểm tra vấn đề, trả lời bằng e-mail, và cố gắng khắc phục một cách phù hợp khi cần thiết.