Công ty của chúng tôi đang chuyển đổi, từng bước một.

Đối với đất liền, biển và thành phố, đối với chính thế giới.

Chúng ta sẽ để lại thế giới này tốt hơn những gì chúng ta đã tìm thấy.

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050.

Yanmar sẽ chuyển đổi cơ bản hoạt động kinh doanh của mình vào năm 2050.

Một công ty thân thiện với môi trường, không gây hiệu ứng nhà kính.

Từ các hoạt động kinh doanh, quy trình sản xuất của các nhà cung cấp và chính các sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ loại bỏ phát thải khí nhà kính và các chất độc hại.

Sau đó, chúng tôi sẽ cam kết giúp khách hàng của mình giảm thiểu tác động đến môi trường, xuống mức bằng 0.

THAY ĐỔI & THỬ THÁCH

Chúng ta hãy làm điều này cùng nhau.

Từng bước một.

NEWS

Hiên tại chưa có bài viết.

TRONG KHOẢNG

YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

DATA

Progress of YANMAR GREEN CHALLENGE 2050

SẮP CÓ